Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Lokale historie   (in veld: Algemeen trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 37   (uit: 3102)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0143(D)
Titel: De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver, I Deel
Auteur: Ollefen, L. van
Samenvatting: Beschrijving van plaatsen op de eilanden 't Eiland van Dordrecht, de Hoeksche Waard, de Zwijndrechtse Waard, de Riederwaard en 't Land van IJsselmonde.
 

2. S-nummer: S0257aD
Titel: Fragment uit de geschiedenis van: Vlastienden, dijken gorzen, rietvelden en schaftgelden van Goudswaard, genaamd: "De Korendijk".
Auteur:
Samenvatting: De geschiedenis van de vlastienden, dijken gorzen, rietvelden en schaftgelden van Goudswaard (Korendijk); bedijking, Karthuizers; boomgeld; plantrecht; schaftgeld; erfpacht; tienden; Tiengemeten; zalmvisserij; Nieuw-Strijen; Huis van Nassau.
 

3. S-nummer: S0357D
Titel: De historie van Maasdam, Cillaarshoek en Sint Anthoniepolder
Auteur: Regt, N. de
Samenvatting: De historie van Maasdam, Cillaarshoek en St. Anthoniepolder. Indijking polders. Vrouwe Alijt, vrouwe van Putten, Strijen en De Praet. Een stuk van de grote Zuidhollandse Waard is, door haar afgestaan aan Huijgo Duikinck (dijkgraaf v.d. Grote Waard. Deze polder werd toen genoemd 's Heren Huigenland. Na indijking is de naam veranderd in Sint Anthoniepolder. Dorpswapen. Dijkgraaf - Heemraden - Bijzonderheden - Vervoer - Gebouwen - schets in & om de Binnenmaas -Folkloristosch spel Sieskloten - Folklore - oude geslachtsnamen in Maasdam - landnamen in Maasdam en omgeving - predikanten - hoofden van de openbare lagere school - burgemeesters - bedrijven - uitbreiding van de woningbouw - herindeling.
 

4. S-nummer: S0381
Titel: Verdwijnend Puttershoek
Auteur: Es van der Have, C.L. van
Samenvatting: Geschiedenis van de Hoeksche Waard en in het bijzonder van Puttershoek; Kwakzalveroproer; Stoffel Muller; De Broederschap; Patriotten; Prinsgezinden; Pruisische soldaten; Johan Hendrik Zwingelius; Meeuwis van Rotterdam (tekenaar); naamsoorsprong; Tiesselenswaard; St. Elisabethsvloed; inpoldering; Pieter van Slingeland; middelen van bestaan; suikerfabriek; "Weverseinde"; veren; zalmvisserij; Cees Verkerk (schaatser); "Schouteneinde"; biezen; molens; ambachtsheren / ~ vrouwen; schouten; burgemeesters; raadsleden; wethouders; assessors; secretarissen; bodes; veldwachters; nachtwakers; opzichters; notarissen; chirurgijns; artsen; vroedvrouwen; predikanten; pastoors; hervormde kerk; kerkgenootschappen; begraafplaatsen; begrafenisgebruiken; markten; kermis; onderwijs; klederdracht; straatverlichting; drinkwaterleiding; Cornelis van Ree; Fransen; Canadese militairen; Rustenburg (hofstede ~); overstromingen; "Noorse woningen"; armenzorg; bevolking; Prof. Mr. Willem Zevenbergen; Prof. Mr. Christiaan Zevenbergen; verenigingen.
 

5. S-nummer: S0421D
Titel: Extract uit de ResolutiŽn van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in haar Edele Groot Mog. Vergadering genomen op Vrydag den 19 December 1766 : advies van Gecommiteerde Raaden op de Requeste der Geinteresseerdens in de Gorssen en Ambagtsheerlykheid van den Hitsert enz.
Auteur:
Samenvatting: Extract uit de resolutiŽn van de heren staaten van Holland en Westvriesland, advies van gecommiteerde raaden op de requeste der geinteresseerdens in de gorzen en ambachtsheerlijkheid van den Hitsert, ten einde het Placaat van 04 october 1748 niet applicabel zy op seekere Kade tusschen de Hitzertsche en Eendragtshaven, etc. Overgenoomen.
 

6. S-nummer: S0466D
Titel: De Geschiedenis van Oud-Beijerland : artikel uit het Reformatorisch dagblad van 16 april 1980
Auteur:
Samenvatting: Geschiedenis van Oud-Beijerland, artikel uit het Reformatorisch dagblad van 16 april 1980. Het ontstaan van het dorp - Het wonen - De kleding - De school - Spelletjes - De Tweede Oorlog - De ramp in 1953 - De N.H. Kerk - Industrie - KONI - Koen Visser. Het artikel is samengesteld door 34 jonge journalisten, uit klas 5 van de Reformatorische Lagere School. In groepen trokken deze van 4 t/m 7 februari 1980 naar zeven vooraf bepaalde adressen om bewoners te gaan interviewen. Met 4 pagina's van Monumenten van Geloof Groot Nieuws Radio magazine 2012.
 

7. S-nummer: S0661D
Titel: Strijen : map met gegevens over de geschiedenis van
Auteur:
Samenvatting: Map met geschiedenis van Strijen, ten dele gekopiŽerd. Aantekeningen van P. Wessels uit de Kroniek van Zeeland en uit het Grafzerkenboek van Middelburg, uitsluitend op de familienaam van Strijen en Cromstrijen o.a. Hugo van Reimerswale - Maria van der Burcht - Gilles van Hesse - Jacob van Cromstryen; artikel in de krant door A.G. de Groot: De Ambachtsheerlijkheid Strien, over de voorouders van de ambachtsheren. Deze zijn, wegens hun geloofsovertuiging uit Frankrijk gevlucht; artikel in het Latijn met lijsten van geestelijken in de 15e eeuw; Artikel uit DE PALEOGRAAF, augustus 1901, eerste jaargang, over de kosten welke zijn gemaakt voor de bouw van een huis aan de "Out Bonaventura dijck", waar Cornelija Geerts in heeft gewoond alsmede een artikel over een huisje, dat door Huijman Hermans is gekocht. De heer Jacob Jacobs Gastdijck moest , omdat er een kwestie was over het huisje, aan de diaconie arme uitkeren drie en veertig gulden vijf stuivers 9 deniers; Artikel over De Batterij in Strijensas; Gegevens over hoeve "Waalenburg", Kooilandsedijk 31 Strijen - hoeve "Lodewijk", Kooilandsedijk 35, Strijen - hoeve in Oud-Beversoord, Sassedijk 8, Strijen-Sas; Stoopepolder, Strijen - Mariapolder - hoeve aan Schenkeldijk 36, 's-Gravendeel - hoeve aan Schenkeldijk 48, 's-Gravendeel; blad over Herinrichtingsplan dorpskern Strijen in 1982; geschreven stuk over de geschiedenis van Strijen, d.d. 01-01-1960.
 

8. S-nummer: S1172
Titel: De Pestvlag
Auteur:
Samenvatting: Twee artikelen uit de Standaard van 12 juni resp. 19 juni 1907 en een kopie van een brief van J. Leeuwenburgh Az. getiteld 'Wederlegging der leugens voorkomende in de Standaard van woensdag 12 Juni 1907 in het stuk getiteld: "de Pestvlag."'.
De artikelen gaan over het bezoek van ds. Talma aan Heinenoord, voormalig predikant aldaar, voor een verkiezingsbijeenkomst, waarbij door politieke tegenstanders een zwarte vlag aan de kerktoren was gehangen. In eerste instantie dacht men dat dit de oude pestvlag was, maar dat werd later gerectificeerd: het was een nieuw stuk doek. Een artikel en de brief gaan over een (vermeende) belediging van ds. Talma.
 

9. S-nummer: S0469D
Titel: Een en ander uit de geschiedenis van de gronden en den polder Oud-Beijerland c.a.
Auteur: Tresling, J.D.
Samenvatting: Geschiedenis van de gronden en polder Oud-Bijerland vanaf ca. 1500, ook manuscript aanwezig.
 

10. S-nummer: S0515D
Titel: De Dordtsche Poorterszoon
Auteur: Snoep Jr., J.
Samenvatting: Een historisch verhaal uit de veelbewogen dagen 1417-1421.
 

11. S-nummer: S0582
Titel: School met de Bijbel te Goudswaard 75 jaar
Auteur: Bijl, A.P.
Samenvatting: School met de Bijbel te Goudswaard, 75 jaar (1909-1984)
Onderwerpen:
stichting ~); J. van Belle (eerste voorzitter ~); Reformatie; Franse tijd; Van der Ende (Schoolwet van ~); Christelijk Onderwijs (ontstaansgeschiedenis van ~); subsidiŽring; leerplicht; financiŽle gelijkstelling; Adriaen Claesz. Froonen (schoolmeester); Wyckman Pietersen (schoolmeester); Republiek (schoolmeesters tijdens de ~); schoolmeester (taken ~); Formulieren van Enigheid; sollicitatieprocedure; Willem van Weel (schoolmeester); Schoolwetten; Hermanus Wachter (predikant ~); Paulus Visser (schoolmeester); Maarten Gouka (bovenmeester); Andreas Paulus Quakkelaar (bovenmeester); A. Jongejan (bovenmeester); Levi Philips; volkspetitionnement 1878); Vereniging voor Christelijk Onderwijs; A.C. van Wingerden (schoolhoofd); C.Haspels (onderwijzer); schoolgeldheffing; suppletiefonds; Hervormde Gemeente (verdeeldheid in de ~); Elizabeth Maartje Spoormaker (onderwijzeres); Rijkssubsidies; Rochus Schelling (schoolbestuurder); Antonie Heystek (schoolbestuurder); Jan van Belle (voorzitter schoolbestuur); F.J. Villerius( penningmeester schoolbestuur); vergaderruimte; handwerken; Christelijke Leesbibliotheek (oprichting ~); J. van den Berg (schoolhoofd); Alexander van Bochove (onderwijzer); Eerste Wereldoorlog; salarissen (gelijkstelling ~); Christelijke Normaalschool (~ van Oud-Beijerland, onderwijzersopleiding aan de ~); schoolgebouw (onderhoud van het ~); schoolreisjes; ouderavonden; avondschool; vaccinatiedwang; Jan van den Berg (Numansdorp, schoolhoofd); J.L. Boone (schoolhoofd); spreekavonden; Johannes Jacobus Kimmel (Bestuurslid); Pl. Schelling (Bestuurslid); D.L. Andeweg (Bestuurslid); Tweede Wereldoorlog; benoemingsrecht (~ van onderwijzers); inundatie; Juffr. Langejan (onderwijzeres); schoolarts; watersnood; personeel 1954-1979; Schoolbestuur 1949-1984); renovatie; schoolzwemmen; schoolkrant; statutenwijziging; stemrecht; Maarten Bos; Bestuur na 1979; Medezeggenschapsraad.
 

12. S-nummer: S0679a,bD
Titel: Strijen en de Rabobank :Een eeuw veranderingen, + 75 jaar Rabobank Strijen
Auteur: Broek, Piet van den; 't Veld, Cor in
Samenvatting: Strijen in historisch perspectief, nr. 14: Raiffeisenbank; Boerenleenbank; stichtingscomite; eerste bestuur (leden van het ~); kassier (M. Kruithof ~); Eerste Wereldoorlog; crisisjaren; beveiliging; Tweede Wereldoorlog; bombardement; evacuatie; geldsanering; Watersnood; besturen; Raden van Toezicht; bijkantoor (rijdend ~); gelduitgifte; automaten; rentebijschrijvingsavonden; bankovervallen; schoolreisjes; scholen; gemeenteraadsleden; L.J. baron van Heilmann van Stoutenberg (burgemeester); C.J.J. Fokker (burgemeester); mevr. M. Peereboom (burgemeester); gevangenis; postkantoor; tramlijn; HSL; "De Klep" (jongerencentrum ~); "De Vrede" (korenmolen); Jacobus Landheer (molenaar); Th.A.W. Bolman (burgemeester); Amerika (emigranten naar ~); landarbeiders; pachters; landbouwproducten; meekrap; meestoof; suikerbieten; CoŲperatieve Suikerfabriek (Gerrit de Vos, oprichter ~, bombardement ~); bietenteelt; aardappelteelt; granen; vlas; vlasroterijen; schaapskudde; "duivelsnaaigaren"(woekerplant ~); "scheven"(boombast); fruitteelt; ruilverkaveling; landbouw (biologische ~); veeteelt; verzekering (onderlinge ~ "Draagt elkanders lasten"); Melkunie (Campina); nagerecht (aardappelen met karnemelk); Dirk Smits (schaapherder); ambachten (lijst van ~); neringdoenden (lijst van ~); slager (koshere ~); badhuis (Joods). Boekje Rabobank Strijen 1911 - 1986. Algemene historie en de geschiedenis van de Rabobanken.
 

13. S-nummer: S0501a
Titel: Uit vervlogen dagen, Geschiedenis van dorp en polder van Oud-Beijerland (uitgave 1965)
Auteur: Siderius, K.
Samenvatting: Uit vervlogen dagen, Geschiedenis van dorp en polder van Oud-Beijerland aangevuld door J. Schipper.
Onderwerpen: Land van Strijen; Strien (rivier de ~); tol; Strienemonde; St Elizabethsvloed; St Anthoniepolder; bedijkingen; eerste bewoners; zoutwinning; veenlagen; Egmond (geslacht ~); "Godsakkers"; naamgeving; Anthonie van Croonenburg; Vliet; afwatering; sloten; bemaling; dijkdoorbraken; Watersnood (hulpverlening tijdens ~); Lamoraal van Egmond; Sabina van Beijeren; 400-jarig bestaan; Sabina (dochter van Lamoraal); adellijke grondbezitters; Oud-Beijerland (~ in de 18e eeuw); zedelijkheid; armenkas; rechtspraak; dorpsbestuur; politieverordeningen; criminaliteit; middenstand; voorschriften; vergunningen; belastingen; ambachtslieden (lijst met namen van ~); reispapieren; armoede; vroedvrouwen; politie; gevangenis; predikanten (beroeping van ~); Prinsgezinden (oproer ~, aantallen); Patriotten; exercitie-genootschappen; bewapening; vorderingen; inkwartiering; analfabetisme; wezen; goederen uit Engeland (verbod op ~); conscriptie, vrijstelling van ~, verzet tegen ~; "Stokjesdag"; Hugenoten; heerlijke rechten (afschaffing van ~); "tiendrecht"; erfpacht; Gemeente- en Polderbestuur (~ vanaf begin 19e eeuw); raadsleden (lijst van ~); bebouwing; straten; lijnbanen; inwoning; "Dorpshuis" (Raadhuis); molens; kerkgenootschappen; Joodse gemeente; Joods kerkhof; synagoge; Joodse slachtoffers (~ Tweede Wereldoorlog); lagere scholen; Nijverheidsonderwijs; Rijks-HBS; Kleuteronderwijs; zondagsscholen; Normaalschool; beurtschippers; stoomboten (rampen met ~); Rhoon (veer op ~); stoomtram (zondagsdienst van ~); markten; kermis; "kriekenkermis"; pokkenepidemie; artsen (Peelen, Hers, Lodder); vaccinatie; hygiŽne; cholera, typhus (sterftecijfers); armoede; landbouwproducten (daling prijzen van ~); bedelarij; armenzorg; gereedschappen (landbouw ~); ploegen (soorten ~); vlas; meekrap; aardappelen; rundvee; graan; boomgaarden; landarbeiders; suikerbieten; Brabant (arbeiders uit ~); nutsbedrijven; sigarenindustrie; boterfabriek; parlevinkers; Armhuis; Weeshuis; nachtwacht; Eerste Wereldoorlog; vluchtelingen (~ uit BelgiŽ; bezetting; vliegtuigen (neergestorte ~); inkwartiering; deportatie; inundatie; hongerwinter; ondergrondse; suikerfabriek.
 

14. S-nummer: S0855
Titel: Nieuw-Beijerland, 1582 - 1984, Toen en Nu
Auteur:
Samenvatting: 400 Jaar Nieuw-Beijerland 1582-1984.
 

15. S-nummer: S0887
Titel: 1593 's-Gravendeel 1993. Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil
Auteur: Gravendeel, Dr D.W.; Lodder, D.; Pot, P.J.; Tempelaar-Overwater, C.P.M.; Giessen, Ir J.A. van der; Verdonk, P.; Swinkels, drs J.H.J.; Baars, E.M.; Zeeuw, P.W. de; Wulp, L. van der; Wulp, N. van der; Ouwehand, F.W.; Vogelaar, Christiaan; Zuiderent, Ad; Aardoom, Harry; Velsen-Griffioen, W. van; Bijl, Pieter; Perk, Roel van der
Samenvatting: Geschiedenis van het dorp aan de Kil ,'s-Gravendeel 1593 - 1993; eerste bewoners (lijst , 17e eeuw); Bataafse Republiek; Bezetting; gemeentewapen; predikanten (lijst van ~); kerkgenootschappen; joodse gemeenschap; joodse begraafplaatsen (~in Hoeksche Waard); familienamen (stamreeksen ~ verscheidene families); zegels; wapens; huismerken; bevolkingsgroei; scheepvaart; overslaghaven; De Mijl; stijging sterftecijfers (oorzaken ~); zuigelingensterfte; overstromingen; landbouwcrises; urbanisatie; Tweede Wereldoorlog; "vertrekoverschot"; Heinenoordtunnel; vestigingsoverschot; Kiltunnel; bevolkingsgroei (~in de toekomst); woningbouw; kolonisten ( 's-Gravendeelse ~ in Brazilie); dialect; "seuters"; schoolmeestersfamilies; begrafenisgebruiken; geneeskunst; chirurgijns; artsen; praktijken (lijst van ~); tandartsen; apothekers; physiotherapeuten; ziekenhuis; ziekten (besmettelijke ~); Waterleidingbedrijf; Jacob Fransz van der Merck (schilder); Ad Zuiderent (dichter); vlasserij; stofkoorts; bewerking (vlas~); sociale omstandigheden (~ van vlasbewerkers); volksvermaak; korenmolen (~'t Vliegend Hert'); molenaars (lijst van ~); maalrecht; eigenaars (lijst van molen ~); beurtschippers; veren; patriotten; Engelse kerkhof; burgerwacht; politie; dienstplicht; opstand (Belgische ~); Eerste Wereldoorlog; vluchtelingen (Belgische~); Tweede Wereldoorlog; arrestaties (~van NSB-ers); Engelandvaarders; inkwartiering; Suikerfabriek in Puttershoek (bombardement van de ~); verzet; Arie Noorlander (verzetsstrijder); tewerkstelling (slachtoffers ~); "Groep Hoeksche Waard Oost" (verzetsgroep); Anton Overhoff (leider ~); vorderingen; inwoners (joodse ~); inundaties; hongerwinter; verzetsstrijders (Wim Baars, Wim Boot); krant (illegale ~de "Eenpitter"); Bevrijding; Nederlands IndiŽ; Watersnood; evacuatie; Koningin Juliana (bezoek van ~); hulp; slachtoffers; branden; Schenkeldijk; "Het Wachthuis"; emigranten (Zwitserse~).
 

16. S-nummer: S0935
Titel: "in zoete mijmerij" : het boeiende verleden van Westmaas, Mijnsheerenland, Greup, en 't Zwanegat in woord en beeld
Auteur: Hartigh, H.A. den
Samenvatting: Het verleden van Westmaas, Mijnsheerenland, Greup, en 't Zwanegat in woord en beeld; Mijnsheerenland; Westmaas; straatnamen ( uitleg van ~); burgemeesters (lijst van ~); C.E. van Koetsveld; kaasmakerij; ijsvermaak; ganstrekken; Jongkind (schilder); arresleden (soorten ~, tuigage ~); Teunis Kooy; walvis; MariŽnhof (boerderij ~, constructie ~, bewoners ~, cultuurhistorische waarde ~); ooievaars; knechtswoningen; molens; "windrecht"; "dwangrecht"; trekpaarden; transport; kerk (~Westmaas); graf- en rouwgebruiken; eendenkooien; van Assendelft de Coningh (geslacht ~); "Hof van Moerkerken"; Frederik van Eeden; Albert Verwey; Willem Witsen; varkensfokkerij; ds. C.E.van Koetsveld; "Pastorie van Mastland"; wagenmakerij; boerenwagens (soorten ~); boerengebruiken; vlasserij; suikerbieten; rouwgebruiken; Kasteel van Gaasbeek (~in BelgiŽ, Lamoraal van Egmond, eigenaar ~); Zweder van Gaasbeek; Karthuizers; "Gravinnenhuisje"(~in Oud-Beijerland); Tweede Wereldoorlog, luchtgevechten; slachtoffers; bombardementen; verzetsgroepen; Israel Traas, Jaap Koster, Wim van der Linden, Wim Boot, A.B. Perduijn, Anton Overhoff (verzetstrijders), razzia (~in Westmaas); Nederlands-IndiŽ; joodse gemeenschap; Johannes Kolf, "Jodocus" (verzetstrijder), archeologische vondsten; klederdracht; Rabobank (~in Westmaas, oprichters ~). Het boek is een uitgave van Rabobank "Binnenmaas" ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Rabobank Westmaas/Mijnsheerenland.
 

17. S-nummer: S0936D
Titel: De Heraut van Strijen : Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging "Het Land van Strijen"
Auteur:
Samenvatting: Uitgaven van de Oudheidkundige Vereniging "Het Land van Strijen": mei 1995, september 1995; februari - augustus - december 1996; mei - september - december 1997; juni - augustus (speciale editie) - december 1998; april - ...... - december 1999; april - ....... - december 2000; ..... - september - december 2001; mei - september - december 2002; mei - september - december 2002; mei - september - december 2003; april - september - december 2004; mei - september - december 2005; ....... -september - december 2006; mei - september 2007; januari - mei - september 2008; januari t/m april - mei t/m augustus - september t/m december 2009; januari t/m april - mei t/m augustus - september t/m december 2010; januari/t/m april - mei t/m augustus - september t/m december 2011; januari t/m april - mei t/m augustus - september t/m december 2012; januari t/m april (Themanummer Herdenking Watersnood 1 feb. '53) - mei t/m augustus - september t/m december 2013; januari t/m april - mei t/m augustus - september t/m december 2014; januari t/m april - mei t/m augustus - september t/m december 2015; ....... mei t/m augustus - september t/m december 2016; januari t/m april - juni t/m augustus - september t/m december 2017; januari t/m april - juni t/m augustus (De eerste vrouw in de Tweede Kamer: Suze Groeneweg) - september t/m december 2018; januari t/m april 2019 .......... september t/m december 2019;
 

18. S-nummer: SG776-C1
Titel: Paulus Janszn. den Hartigh (1733-1812) veroorzaakt met medestanders in Klaaswaal bij het psalmzingen rellen in de kerk en daarbuiten. 1780 en 1781
Auteur: Hartigh, Machiel den
Samenvatting: Transcripties van briefwisselingen tussen Paulus Jansz. den Hartigh, de voorzanger/school-meester P. van Rosmalen, secretaris van Cromstrijen M. van Halteren, de baljuw van de hoge vierschaar van het land van Strijen Willem Bartholomeus van den Santheuvel, van een publicatie, advertentie en missive van schout en gerechte van Klaaswaal en van een verklaring van de schoolmeester en voorzanger P. van Rosmalen over de wijze van psalmzingen tijdens kerkdiensten.
Een overzicht van de ambten vervuld door Paulus den Hartigh en door overige leden van de familie Den Hartigh.
 

19. S-nummer: S1255D
Titel: Portugal na Holanda, Een en ander uit de geschiedenis van het Zuid-Hollandsche dorp Poortugaal
Auteur: Vlies, T.A. van der
Samenvatting: Uit de geschiedenis van het Zuid-Hollandse dorp Poortugaal.
 

20. S-nummer: S1316
Titel: Het beroepsjournaal van dr. J.F.PH. Hers, arts te Oud-Beijerland (1881-1915)
Auteur: Perneel, P.G.M.G.
Samenvatting: Beroepsjournaal van dr. J.F.PH. Hers, arts te Oud-Beijerland; Oud-Beijerland eind 19e eeuw); bevolking (samenstelling ~); kerkelijk leven; kerkgenootschappen; gezelschappen; "Ledeboerianen ("Daatjeskerk"); strubbelingen (~ tussen protestants-christelijke groeperingen); Doleantie; predikanten (verhouding met Doleantie); patiŽnt (relatie arts-~); "Vereeniging Oud-Beijerlands Gemeentebelang (oprichting ~); dorpsroddel; sociale spanningen; vlasteelt; werkloosheid; vervoer; Barendrechtse brug; stoomtram; ambulance; ziekenhuizen (bereikbaarheid ~); geldgebrek (~ en medische consumptie); geneesmiddelen (volks-~); kwakzalversmiddelen; pokkenepidemie (rol vaccinatie bij de ~ in Oud-Beijerland); vaccinatie (bijverschijnselen ~); Ds. G. van Goor; plattelandspraktijk (financiŽle aspecten van de ~ vergeleken met de stadspraktijk, ziekten in de ~); ethiek (Hers' medische ~); specialisten (Hers' beroep op ~); tandverzorging; diagnostiek (chemische ~); therapie( niet medicamenteuze ~, hygiŽnische ~, diŽtische ~, medicamenteuze ~); verloskundige praktijk; vroedvrouw (Johanna Heijboer, ~); prenataal onderzoek; bevallingen; sterfte (neonatale ~, maternale ~); desinfectie; narcose; wondbehandeling; post-operatieve zorg; instrumentarium; drinkwater; afvalverwijdering; armenzorg; Rijks-HBS; vluchtelingen (Belgische ~).
 

21. S-nummer: S1606D
Titel: Diverse historische gegevens over Goudswaard en Piershil
Auteur: Bouman, P.A.
Samenvatting: Diverse historische gegevens over Goudswaard en Piershil.
 

22. S-nummer: S0620D
Titel: Historische aantekeningen over 's-Gravendeel / Rijsoord/ Weede
Auteur: Kreek, H. de; Berg, C. v.d.
Samenvatting: Historische aantekeningen over 's-Gravendeel / Rijsoord / Weede , S0620 a t/m j.

De grote hobby van de heer C(ornelis) van den Berg was het historisch onderzoek naar verdwenen dorpen en verdronken land in de loop der eeuwen. Hij bestudeerde kritisch verschillende visies over de resultaten van het bodemonderzoek en de diverse opgravingen en voerde een zeer uitgebreide correspondentie met allerlei deskundigen in het hele land, wat resulteerde in vele honderden door hem beschreven A-viertjes.
 

23. S-nummer: V014
Titel: Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat
Auteur: Elias, Johan E.
Samenvatting: De geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat.Tweede omgewerkte druk van de inleiding tot 'De vroedschap van Amsterdam'.
 

24. S-nummer: V016-03
Titel: Rotterdam in den loop der eeuwen Deel 3
Auteur: Sibmacher Zijnen, W.N.F.
Samenvatting: Algemene geschiedenis der stad specifiek het muziek en handelsleven in Rotterdam.
 

25. S-nummer: V073
Titel: Hendrik Ido Ambacht 1332-1982
Auteur: Alders, G.P.; Damsma, D.; Horsman, P.J.; Jorissen, F.; Noordegraaf, L.
Samenvatting: 60 jaar geschiedenis van Hendrik Ido Ambacht, uitgegeven door het Historisch Genootschap Hendrik Ido Ambacht met onder meer hoofdstukken over de parochiekerk, de landbouw in de 19e en 20e eeuw en de vlasserij.
 

26. S-nummer: S1699D
Titel: Gors- en Ambachtsheerlijkheid van Z-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Excerpten (samenvattingen) uit poincten-boeken. Roosters van dijkgraaf en heemraden, rentmeesters, gecommitteerden, opzichters, boden, sluiswachters, schoolmeesters, chirurgijns, landmeters, schepenen en kerkmeesters etc.
 

27. S-nummer: S0501a
Titel: Uit vervlogen dagen, Geschiedenis van dorp en polder van Oud-Beijerland (in feuilleton 1949-1951)
Auteur: Siderius, K.
Samenvatting: Uit vervlogen dagen, Geschiedenis van dorp en polder van Oud-Beijerland, gepubliceerd in feuilletonvorm in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde (i.e.g. in 1950 en 1951), met aanvullingen en reacties op de gepubliceerde afleveringen.
Onderwerpen:
Land van Strijen; Strien (rivier de ~); tol; Strienemonde; St Elizabethsvloed; St Anthoniepolder; bedijkingen; eerste bewoners; zoutwinning; veenlagen; Egmond (geslacht ~); "Godsakkers"; naamgeving; Anthonie van Croonenburg; Vliet; afwatering; sloten; bemaling; dijkdoorbraken; Watersnood (hulpverlening tijdens ~); Lamoraal van Egmond; Sabina van Beijeren; 400-jarig bestaan; Sabina (dochter van Lamoraal); adellijke grondbezitters; Oud-Beijerland (~ in de 18e eeuw); zedelijkheid; armenkas; rechtspraak; dorpsbestuur; politieverordeningen; criminaliteit; middenstand; voorschriften; vergunningen; belastingen; ambachtslieden (lijst met namen van ~); reispapieren; armoede; vroedvrouwen; politie; gevangenis; predikanten (beroeping van ~); Prinsgezinden (oproer ~, aantallen); Patriotten; exercitie-genootschappen; bewapening; vorderingen; inkwartiering; analfabetisme; wezen; goederen uit Engeland (verbod op ~); conscriptie, vrijstelling van ~, verzet tegen ~; "Stokjesdag"; Hugenoten; Heerlijke Rechten (afschaffing van ~); "tiendrecht"; erfpacht; Gemeente- en Polderbestuur (~ vanaf begin 19e eeuw); raadsleden (lijst van ~); bebouwing; straten; lijnbanen; inwoning; "Dorpshuis" (Raadhuis); molens; kerkgenootschappen; Joodse Gemeente; Joods Kerkhof; synagoge; Joodse slachtoffers (~ Tweede Wereldoorlog); lagere scholen; Nijverheidsonderwijs; Rijks-HBS; Kleuteronderwijs; zondagsscholen; Normaalschool; beurtschippers; stoomboten (rampen met ~); Rhoon (veer op ~); stoomtram (zondagsdienst van ~); markten; kermis; "kriekenkermis"; pokkenepidemie; artsen (Peelen, Hers, Lodder); vaccinatie; hygiŽne; cholera, typhus (sterftecijfers); armoede; landbouwproducten (daling prijzen van ~); bedelarij; armenzorg; gereedschappen (landbouw ~); ploegen (soorten ~); vlas; meekrap; aardappelen; rundvee; graan; boomgaarden; landarbeiders; suikerbieten; Brabant (arbeiders uit ~); nutsbedrijven; sigarenindustrie; boterfabriek; parlevinkers; Armhuis; Weeshuis; nachtwacht; Eerste Wereldoorlog; vluchtelingen (~ uit BelgiŽ); bezetting; vliegtuigen (neergestorte ~); inkwartiering; deportatie; inundatie; hongerwinter; ondergrondse; suikerfabriek.
 

28. S-nummer: S1721
Titel: Eeuwenoud Westmaas : Een verhaal van het dorp en zijn inwoners
Auteur: Wybenga, Hans
Samenvatting: De aanleiding tot het schrijven van het boekje was het bij toeval ontdekken van het feit, dat aan Westmaas op 18 mei 1457 officieel dorpsrechten werden verleend. De berekening was toen dat, na de inpoldering van het grondgebied van Westmaas in 1439, een jaar later de bewoning moet zijn begonnen. De kerk, de pastorie en de molen zijn als een 'achteruitkijkspiegel in de tijd' gebruikt.
 

29. S-nummer: S1761
Titel: Westmaas 550 : Uitgave van de muziekvereniging Mastlands Fanfare t.g.v. het 550 jarig bestaan van Westmaas
Auteur: Belder, R.M.
Samenvatting: Boek over de historie van Westmaas met een voorwoord van G.J. Rooimans l.b.
 

30. S-nummer: S1785
Titel: 5 films uit de jaren 1964 en 1965 van gebeurtenissen in de Hoeksche Waard, met name Westmaas, en daarbuiten.
Auteur: 't Veld, Jan in (filmer)
Samenvatting:
Nr. film Onderwerp Datering Opmerking
MHW01.mp4 Bouw "De Munnik" vanaf de gestelde muren tot de officiŽle opening 3-6-1965) 1965 Samen met MHW05B vormt dit de gehele weergave van de bouw
MHW02A.mp4 Opening Garage Van der Wulp 10-4-1965
MHW02B.mp4 Schoolkinderen Westmaas en aardbeien plukken 1964 of 1965
MHW02C.mp4 Wielrennen: Internationale Ronde van Zuidland (00:00 t/m 01:15) en training door De Hoekse Renners bij De Driesprong Oudendijk en Oud-Cromstrijense dijk O.Z. (01:16 t/m 02:07) 1964 of 1965 01:16 t/m 02:07: slechte kwaliteit
MHW02D.mp4 Nederlands kampioenschap wielrennen voor amateurs in Zandvoort 18-07-1964
MHW02E.mp4 Voetbalwedstrijd van G.O.Z. in Mijnsheerenland 1964 of 1965
MHW03A.mp4 Overzicht van polder Munnikenland en activiteit op klein agrarisch bedrijf van Aart in 't Veld aan de Munnikendijk 1964
MHW03B.mp4 Beelden vanaf de Euromast in Rotterdam 1964 of 1965
MHW03C.mp4 Indruk van de activiteiten van Jan in 't Veld als filmer, leerling HBS en auteur van wielerbijdragen voor het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJsselmonde en Putten, op diens zolderkamer aan de Munnikendijk 47, alsmede een verjaardagsviering van vader of moeder 1964 en 1965
MHW04A.mp4 Gedigitaliseerde en bewerkte (ingekorte) versie van de 3 op TV Rijnmond uitgezonden afleveringen in serie "Het Was" 1964 en 1965
MHW04B.mp4 Buitensluisse Paardenmarkt Juni 1965 Ook te zien op Vimeo: https://vimeo.com/427328075
MHW04C.mp4 Barendrechtse brug 1964 of 1965 Slechte kwaliteit, later "overgedaan": zie MHW05A.mp4
MHW05A.mp4 Barendrechtse brug 1964 of 1965 Betere kwaliteit dan MHW04C
MHW05B.mp4 Bouw "De Munnik", fase t/m stellen van de muren + officiŽle opening 1964, 1965 t/m 00:36 zwart
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 oktober 2021