Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1880-1885     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0008D
Titel: Avant project voor den Stoomtram "de Hoeksche Waard".
Auteur:
Samenvatting: Bij de aanvraag om concessie - door A.K. van der Garden c.s. - voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram door de Hoeksche Waard heeft op den voorgrond gestaan, de overbrugging van de Oude Maas en de daardoor reeds lang gewenschte verbinding van het eiland Beierland met den vasten wal.
 

2. S-nummer: S0082D
Titel: "Gedachtenis." Geschiedenis der polders Groot-Cromstrijen en Numanspolder
Auteur: Kluifhoofd, D.
Samenvatting: Gemeenschappelijke uitwatering van de polders in Cromstrijen van 1860 tot 1885. Een overdenking over I. Groot-Cromstrijen; II. Numanspolder; III. Gelijkluidende zaken van Groot-Cromstrijen en Numanspolder; IV. Gemeenschappelijke uitwatering der polders in Cromstrijen.
 

3. S-nummer: S0221D
Titel: Schetsen uit de Pastorij te Mastland
Auteur: Koetsveld, C.E. van
Samenvatting: Ernst en luim uit het leven van de Nederlandse dorpsleraar.
 

4. S-nummer: S0260D
Titel: De Maas en de dijken van den Zuid-Hollandschen Waard in 1421
Auteur: Hingman, J.H.
Samenvatting: Loop van de rivier de Maas van de Zuid-Hollandse Waard van voor 1421. Holland, zoals zijn grondgebied zich gedurende de Graaflijke regering en de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde ProvinciŽn uitstrekte, heeft in menig opzicht, en niet het minst ten aanzien van het grondgebied, een merkwaardige geschiedenis. Hetgeen omtrent de loop van de rivier de Maas en de ligging van dijken van de Zuid-Hollandschen Waard vůůr de overstroming uit archieven is opgespoord, zijn samengebracht en is onderwerp van dit boek.
 

5. S-nummer: S0305D
Titel: 'n Dorpsvertellinkje : (Goudswaard, Eil. Beierland), uit van de Schelde tot de Weichsel
Auteur: Bouman Jz., L.
Samenvatting: 'Dorpsvertellinkje', uit van de Schelde tot de Weichsel. Verhaal over Koosje Verhoog. Nederduitsche Dialecten in dicht en ondicht uitgekozen en opgehelderd door Joh.A. Leopold en L. Leopold.
 

6. S-nummer: S0310D
Titel: Wat er in 1882 voorviel op de hofstede ' Semarang' te Goudswaard
Auteur: Schelling, A.
Samenvatting: Wat er in 1882 voorviel op de hofstede 'Semarang' te Goudswaard.
 

7. S-nummer: S0369D
Titel: LIJKKRANS, gevlochten ter nagedachtenis van Willem Hendrik HouŽl, ontslapen 20 Januari 1880 te Numansdorp
Auteur: Bange, J.J.
Samenvatting: Kerkdienst/preek ter nagedachtenis van Willem Hendrik HouŽl, ontslapen 20 januari 1880 te Numansdorp.
 

8. S-nummer: S0656aD
Titel: INSTRUCTIE voor den MACHINIST-STOKER van het stoomgemaal "De Volharding", van het Waterschap der Hulp-Stoombemaling van den Strijenschen Polder, en de polders Het Kooiland, Oud Beversoord en Meeuwensoord
Auteur:
Samenvatting: Instructie voor den machinist-stoker van het stoomgemaal 'de Volharding' van het waterschap der hulp-stoombemalng van den Strijenschen polder, en de polders het Kooiland, Oud Beversoord en Meeuwensoord.
 

9. S-nummer: S0800D
Titel: Het laatste leven en zalig sterven van Maria Steenbergen te Nieuw-Vennep, den 22 Mei 1883
Auteur: Onbekend
Samenvatting: Laatste leven en zalig sterven van Maria Maaike Steenbergen te Nieuw-Vennep, op 22 mei 1883. Zij heeft in Strijen gewoond, haar vader heette Arie Steenbergen en haar moeder Maaike van der Linden.
 

10. S-nummer: S0801D
Titel: De Onzekerheid van 's menschen leven : Leerrede, gehouden op 25 januari 1885, naar aanleiding van het verongelukken der stoomboot 'Oude Maas II' (fotokopie)
Auteur: Cramer, H.
Samenvatting: Leerrede gehouden op 25 januari 1885 naar aanleiding van het verongelukken der stoomboot "Oude Maas II", waarbij 8 mensen uit Oud-Beijerland omkwamen. De baten kwamen ten gunste van de kerk en de armen.
 

11. S-nummer: S0687D
Titel: De Oudste rechten der stad Dordrecht en van het Baljuwschap van ZuidHolland (2 delen)
Auteur: Fruin, J.A.
Samenvatting: De oudste rechten der stad Dordrecht en vanhet baljuwschap van ZuidHolland. Eerste Reeks. No. 4.
 

12. S-nummer: V024-01
Titel: Merkwaardige Kasteelen in Nederland, deel I
Auteur: Lennep, Van; Hofdijk
Samenvatting: Inhoud:
Het ontstaan der Burchten en Kasteelen in onze gewesten 1
De gedaante en gesteldheid der Burchten en Kasteelen in het algemeen 5
De aanvals- en verdedigingsmiddelen, by het beleg der Kasteelen, vůor het algemeen gebruik van Buskruit 11
Gewone daaglijksche levenswijze der Edelen op hunne Kasteelen 17
Het Kasteel van Egmond 21
Het Kasteel van Brederode 47
Het Kasteel Torenburcht 81
Het Kasteel van Arckel 101
Het Kasteel Westhoven 135
Het Kasteel Haemstede 151
Het Kasteel Aldegonde 177
 

13. S-nummer: V024-02
Titel: Merkwaardige Kasteelen in Nederland, deel II
Auteur: Lennep, Van; Hofdijk
Samenvatting: Inhoud:
Het Kasteel van Heusden 1
Het Kasteel te Gemert 35
Het Kasteel van Montfoort 57
Het Kasteel van IJsselsteyn 105
Het Jachtslot Het Loo 145
Het Kasteel Ammersode 175
 

14. S-nummer: V024-03
Titel: Merkwaardige Kasteelen in Nederland, deel III
Auteur: Lennep, Van; Hofdijk
Samenvatting: Inhoud:
Het Hof van 's-Gravenhage 1
Het Kasteel van Ter Goude 41
Het Kasteel van Medemblik 69
Het Slot Loevestein 99
Het Kasteel van Sluys 129
Het Kasteel te Grave 167
Het Kasteel van Vreeland 205
Het Huis te Rozendaal 225
Het Kasteel te Wijk bij Duurstede 287
Het Kasteel Toutenburgh 323
Het Jachtslot Teylingen 355
Het Kasteel Schagen 389
Het Kasteel van Buchorst 413
 

15. S-nummer: A015-10
Titel: Heraldieke Bibliotheek : Tijdschrift voor Geslacht- en Wapenkunde
Auteur: Goeckingk, H. von; Heeckeren, L.A.F.H. Baron van; Braakenburg, L.J.A.; Werner, H.M.; Polvliet, C.J.; Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A. van
Samenvatting: Beschrijving van diverse geslachten.
 

16. S-nummer: S2038D
Titel: Klaagstem, uitgesproken in een open brief, gericht aan Ds. C. Bouthoorn
Auteur:
Samenvatting: Open brief geschreven wegens lichtvaardig handelen in het aannemen van lidmaten, door W. v. K. (W. van Kuijk).
 

17. S-nummer: S2045D
Titel: Een Elia's Geesel : van billijke, rechtvaardige en ernstige spot
Auteur: Kuijk, W. van
Samenvatting: "Antwoord" op Klaagstem, door W. van Kuijk, predikant van de Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland.
 

18. S-nummer: S0950cD
Titel: Diaconie Weeshuis van Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Uittreksel uit de rekening van ontvangsten en uitgaven van het diaconie weeshuis van Oud-Beijerland voor het jaar 1882. Overzicht van de ontvangsten betreffende de verpleegkosten.
 

19. S-nummer: S2163D
Titel: Verslag in het Nieuwsblad, voor De Hoeksche Waard, IJsselmonde, Kralingen en Vlaardingen
Auteur:
Samenvatting: Gemaakt verslag over een storm, waarbij enige griendwerkers in gevaar kwamen te verkeren, maar zij werden gered dankzij heldhaftig optreden van inwoners van de gemeente Hekelingen. De boot met de griendwerkers aan boord, sloeg om door de hoge golfslag. Het lukte hen om zich in betrekkelijke veiligheid te brengen. Na enige tijd lukte het Paulus Weeda om de aandacht te trekken van personen die bij de haven liepen. Er werden diverse personen ingeschakeld welke met twee boten gingen proberen de griendwerkers te helpen.
Tevens werd melding gemaakt van de geboorte en overlijden van een kalf met drie poten en een bijzondere kop.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 14 november 2021