link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Goudswaard   (in veld: Plaats)     

Aantal gevonden publicaties : 11   (uit: 473)


Uitgebreid zoeken

1. Archiefstuknummer: 8
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1890
Beschrijving: Schuldbekentenis van Huig Resoort te Goudswaard aan het RK Parochiaal Armbestuur te Rotterdam waarbij hij het gewas op het door hem gehuurde bouwland afstaat als compensatie voor de achterstallige huur
 

2. Archiefstuknummer: 51
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1787
Beschrijving: Giftebrief van land te Piershil door J. van Driel van Goudswaart ten behoeve van J. Verbaas
 

3. Archiefstuknummer: 102
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1919
Beschrijving: Openbare verkoping van een hofstede met schuren, bouw- en weiland en tuin aan de Achterweg te Goudswaard
 

4. Archiefstuknummer: 104
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1896
Beschrijving: Openbare verkoping van de kapitale bouwmanswoning Samarang te Goudswaard
 

5. Archiefstuknummer: 164
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1844-1848
Beschrijving: Stukken betreffende de overdracht van een huis en erf te Goudswaard nr 81 van Hermanus Bottenberg aan Bregje Kooijman, aan Frans Bottenberg aan Johannes Bouwman Pietersz.
 

6. Archiefstuknummer: 269
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1947-1972
Beschrijving: Agenda met bijlagen voor de vergadering van de ingelanden van de polder De Oude Korendijk
 

7. Archiefstuknummer: 418
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1973
Beschrijving: Presentielijst van de bestuursvergadering van 1934-1956 van de Christelijke Schoolvereniging te Goudswaard, met getypte transcriptie
 

8. Archiefstuknummer: 421
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1951-1968
Beschrijving: Presentielijst voor de vergadering van de Commissie tot wering van het schoolverzuim te Goudswaard
 

9. Archiefstuknummer: 468
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1949
Beschrijving: Stukken betreffende de tentoonstelling "De Hoeksche Waard" met en door leerlingen van de Openbare Lagere School te Goudswaard
 

10. Archiefstuknummer: 469
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1951
Beschrijving: Stukken betreffende de tentoonstelling "Van schooldeur tot grenspaal" met en door leerlingen van de Openbare Lagere School te Goudswaard
 

11. Archiefstuknummer: 470
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1951
Beschrijving: Verslag van een samenkomst onder leiding van een kinderrechter naar aanleiding van door jongeren geplaagde zedelijke misdrijven
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 juli 2022 system dumpages