link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Mijnsheerenland   (in veld: Plaats)     

Aantal gevonden publicaties : 26   (uit: 473)


Uitgebreid zoeken

1. Archiefstuknummer: 10
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1924, 1929 en 1941
Beschrijving: Huurcontracten voor het pand te Mijnsheerenland waar het hulppunt der posterijen is gevestigd, aan resp. Bastiaan Baars en Jacob van den Enden Jozephszoon
 

2. Archiefstuknummer: 12
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1913
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Willem Boudewijn Leeuwenburgh verpacht aan Gerrit Leeuwenburgh Janszoon een weiland in de polder Het Oudelande van Moerkerken te Mijnsheerenland
 

3. Archiefstuknummer: 13
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1860, 1868 en 1889
Beschrijving: Stukken betreffende de verpachting door J.G.J.T. Stratemus te Den Haag aan Leendert de Jongh Jacobszoon te Mijnsheerenland van een bouw- en weiland te Mijnsheerenland
 

4. Archiefstuknummer: 28
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1893
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij G.J.T. Stratemus te Den Haag verpacht aan Pietertje Leeuwenburg te Mijnsheerenland een perceel bouw- en weiland te Mijnsheerenland, fotokopie 20e eeuw
 

5. Archiefstuknummer: 65
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1762
Beschrijving: Transportakte van land aan de Vrouwenhuijsjesweg te Mijnsheerenland van Cornelia Everwijn, weduwe van Ocker Repelaar aan Cornelis Leeuwenburgh
 

6. Archiefstuknummer: 66
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1896-1903
Beschrijving: Akten waarbij de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij percelen grond te Mijnsheerenland en tienden te Piershil verwerft
 

7. Archiefstuknummer: 71
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1846
Beschrijving: Transportakte van een huis en erve aan de Blaakschedijk te Mijnsheerenland van Simon Kranenburg aan Jan Boshuijsen
 

8. Archiefstuknummer: 116
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1873
Beschrijving: Eigendomsbewijs van land in Mijnsheerenland voor Guillaume Jan Theodor Stratenus
 

9. Archiefstuknummer: 120
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1863
Beschrijving: Eigendomsbewijs van een huis, schuur, erf en tuin te Mijnsheerenland van L. de Jong
 

10. Archiefstuknummer: 127
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1883
Beschrijving: Vrijwillige verkoping van een bouwmanswoning en huizen aan de Blaakschedijk te Mijnsheerenland
 

11. Archiefstuknummer: 131
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1889
Beschrijving: Openbare verkoping van een schuur en arbeiderswoningen te Mijnsheerenland, gekocht door Herman Joost Kappers
 

12. Archiefstuknummer: 134
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1902
Beschrijving: Transportakte van stukken land in het Oudeland van Moerkerken door Hendrik Anthonie Blok aan Adrianus Leeuwenburgh Janszoon en Marinus Bravenboer
 

13. Archiefstuknummer: 135
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1897
Beschrijving: Transportakte van bouw- en weiland genaamd Het Poldertje in het Oudeland van Moerkerken te Mijnsheerenland door Guillaume Jean Theodor Stratenus aan Leendert Leenderts de Jong
 

14. Archiefstuknummer: 141
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1864
Beschrijving: Eigendomsbewijs voor Elisabeth van Assendelft de Coningh, echtgenote van Arnoldus van Gennip van de ambachtsheerlijkheid van Mijnsheerenland van Moerkerken, met herenhuis en landerijen
 

15. Archiefstuknummer: 152
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1893
Beschrijving: Verklaring van onbezwaardheid van enige percelen te Mijnsheerenland, afgegeven voor Arie Blok, met 2 kwitanties
 

16. Archiefstuknummer: 165
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1701
Beschrijving: Verkoping door de kinderen van Willem Cornelisz van der Hoeck van een perceel zaailand, fotokopie, met een extra fotokopie met een transcriptie
 

17. Archiefstuknummer: 167
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1890
Beschrijving: Scheiding van de boedel van wijlen de echtelieden Jan Leeuwenburgh en Christina Pesant
 

18. Archiefstuknummer: 196
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1860, 1890-1891
Beschrijving: Testament van de echtelieden Leendert de Jong en Pietertje Leeuwenburgh, met een afrekening van de nalatenschap van eerstgenoemde
 

19. Archiefstuknummer: 383
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1901-1962
Beschrijving: Register van notulen van de Commissie tot wering van schoolverzuim te Mijnsheerenland
 

20. Archiefstuknummer: 384
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1901-1955
Beschrijving: Register met aantekening van ingekomen stukken bij de Commissie tot wering van het schoolverzuim te Mijnsheerenland
 

21. Archiefstuknummer: 385
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1901-1960
Beschrijving: Register met aantekeningen van uitgaande brieven van de Commissie tot wering van het schoolverzuim te Mijnsheerenland
 

22. Archiefstuknummer: 392
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1934
Beschrijving: Album met namen van deelnemers aan de huldeblijk voor wijkverpleegkundige mej. Zuster J. van Winden te Mijnsheerenland ter gelegenheid van haar ontslag wegens haar aanstaand huwelijk
 

23. Archiefstuknummer: 398
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1925
Beschrijving: Album met namen van deelnemers aan het huldeblijk voor A. de Reus, arts te Heinenoord, bij het neerleggen van zijn praktijk te Mijnsheerenland
 

24. Archiefstuknummer: 407
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1928-1942
Beschrijving: Notulen van het Comité voor Wijkverpleging en TBC-bestrijding te Mijnsheerenland, Heinenoord en Westmaas
 

25. Archiefstuknummer: 408
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1945-1951
Beschrijving: Notulen van het Comité voor Wijkverpleging en TBC-bestrijding te Mijnsheerenland, Heinenoord en Westmaas
 

26. Archiefstuknummer: 409
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1935-1948
Beschrijving: Ingekomen stukken bij het Comité voor Wijkverpleging en TBC-bestrijding te Mijnsheerenland, Heinenoord en Westmaas (betreft vooral financiële stukken)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 3 juni 2022