link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Oud-Beijerland   (in veld: Plaats)     

Aantal gevonden publicaties : 44   (uit: 473)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Archiefstuknummer: 6
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1875
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Isac Dignus Fransen van de Putte verpacht aan Gerrit Hollaar Jr te Goedereede en Teunis Lodder te Ouddorp de hofstede Groote Beer te Oud-Beijerland
 

2. Archiefstuknummer: 16
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1663
Beschrijving: Pachtovereenkomst tussen de Domeinen van de Staten van Holland en Cornelis Aryenssen Rooster van de "Bleyckerye Buijtenijcx"te Oud-Beijerland, met 20e eeuwse transcriptie
 

3. Archiefstuknummer: 23
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1870
Beschrijving: Overeenkomst waarbij Gerritje den Ouden te Mijnsheerenland verhuurt aan Jan van Beek te Nieuw-Beijerland een perceel aan de Langeweg in de polder Oud-Beijerland
 

4. Archiefstuknummer: 59
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1751
Beschrijving: Uitgifte van erfpacht van een stuk grond voor de aanleg van een lijnbaan te Oud-Beijerland aan Cornelia van de Polder, weduwe van Pieter Sluijmer, met een getypte transcriptie
 

5. Archiefstuknummer: 60
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1791
Beschrijving: Transportakte van een lijnbaan met de daarop staande baanhuizen te Oud-Beijerland van Antonie Schot aan Jan Wijntje
 

6. Archiefstuknummer: 68
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Economische zaken
Datering: 1900
Beschrijving: Verklaring waarbij Jacob Hoek grint belooft te leveren aan de polder Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Greup
 

7. Archiefstuknummer: 72
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1851
Beschrijving: Transportakte van een bouwmanswoning met schuur, keet en erve aan de Steenestraat te Oud-Beijerland van Bastiaan Vink aan Huigje van der Zwaan, weduwe van Andries Vink
 

8. Archiefstuknummer: 75
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1930
Beschrijving: Openbare verkoping te Oud-Beijerland van diverse percelen weiland, met aantekening van de inzetbedragen
 

9. Archiefstuknummer: 84
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1821
Beschrijving: Proces verbaal van veiling van een boomgaard aan de Lijnbaan te Oud-Beijerland, gekocht door Lena van Dijk, weduwe van Jan Verhagen
 

10. Archiefstuknummer: 103
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1907
Beschrijving: Openbare verkoping van o.a. twee bouwmanswoningen met landerijen, bies- en griendland in de polders Beerpolder, Buitenland en de Weiplaat te Oud-Beijerland
 

11. Archiefstuknummer: 105
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1934
Beschrijving: Openbare verkoping van drie kapitale boerderijen (Brakelshoeve, Noordhoeve en Spuihoeve) met diverse percelen land, bouw- en weiland, boomgaard, eeuwis, arbeiderswoningen en
water, alles gelegen nabij Oud-Beijerland
 

12. Archiefstuknummer: 111
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1899 en 1902
Beschrijving: Transportakten van een huis, pakhuis, erf en een perceel erf, alles aan de Havendam te Oud-Beijerland aan Willem Maarleveld
 

13. Archiefstuknummer: 142
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1862, 1894, 1934 en 1940
Beschrijving: Eigendomsbewijzen van panden in de Peterstraat te Oud-Beijerland van Arij Smit, Ivo Weeeda, Maaike Remmers, Jacobus Schelling en Jaques Hoek
 

14. Archiefstuknummer: 148
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1964
Beschrijving: Eigendomsbewijs voor Simon Baars Jansz van een huis en erf aan de Nobelstraat 43 te Oud-Beijerland die afkomstig is uit de boedel van zijn overleden echtgenote Adriana Barendregt
 

15. Archiefstuknummer: 149
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1971
Beschrijving: Eigendomsbewijs voor Jacob Hollaar van een woonhuis aan de Prins Bernhardstraat 38 te Oud-Beijerland, verkocht door de erven van J.H. Kuipers
 

16. Archiefstuknummer: 153
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1914
Beschrijving: Eigendomsbewijs voor Jan van Belle van een door Maria Carolina Blankenheim, echtgenote van Carel Joseph van Nispen tot Pannerden verkocht huis, boerenwoning en schuur genaamd Het Paradijs, met de verplichting tot afbraak ervan, en van het recht op erfpacht op twee percelen grond aan de Zinkwegsche Dijk te Oud-Beijerland, met het eigendom van het daarop staande
 

17. Archiefstuknummer: 156
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1937
Beschrijving: Eigendomsbewijs van een huis met schuur en erf aan de Baan te Oud-Beijerland voor Jan Halbe Kuipers
 

18. Archiefstuknummer: 206
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1907
Beschrijving: Getuigschrift voor L. Buitendijk wegens bezoek aan de zondagschool te Oud-Beijerland
 

19. Archiefstuknummer: 207
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Economische zaken
Datering: 1885
Beschrijving: Brieven van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de directeur van het postkantoor te Oud-Beijerland over de uitvoering van de postbezorging
 

20. Archiefstuknummer: 255
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1948-1973
Beschrijving: Agenda met bijlagen voor de vergadering van de ingelanden van de polder Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Group
 

21. Archiefstuknummer: 290
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1916-1928
Beschrijving: Stukken betreffende het recht van overweg bij de Paradijslaning ten behoeve van de Rijks-HBS te Oud-Beijerland
 

22. Archiefstuknummer: 306
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Bestuurlijke en staatkundige zaken
Datering: 1939 (sept) - 1941 (mrt)
Beschrijving: Notulen van de gemeenteraad van Oud-Beijerland
 

23. Archiefstuknummer: 307
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Bestuurlijke en staatkundige zaken
Datering: 1938-1940
Beschrijving: Systematische klapper op de notulen van de gemeenteraad van Oud-Beijerland
 

24. Archiefstuknummer: 308
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Bestuurlijke en staatkundige zaken
Datering: 1939-1940
Beschrijving: Jaarverslagen van het gas- en electriciteitsbedrijf van Oud-Beijerland, met de begroting voor 1940
 

25. Archiefstuknummer: 309
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Bestuurlijke en staatkundige zaken
Datering: 1939-1940
Beschrijving: Begroting van de gemeente Oud-Beijerland over de jaren 1940-1941, met memorie van toelichting
 

26. Archiefstuknummer: 310
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1923-1925, 1927-1929
Beschrijving: Verslag omtrent de toestand van het middelbaar onderwijs in Oud-Beijerland
 

27. Archiefstuknummer: 311
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1879-1935
Beschrijving: Stukken ingekomen bij de gemeente Oud-Beijerland, voornamelijk betreffende de zorg voor personen
 

28. Archiefstuknummer: 312
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Economische zaken
Datering: 1932
Beschrijving: Instructies voor de Ontvanger en de Havenmeester te Oud-Beijerland, getypt
 

29. Archiefstuknummer: 313
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1934
Beschrijving: Plattegronden en voor- en zijaanzichten van de Ambachtsschool te Oud-Beijerland
 

30. Archiefstuknummer: 314
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1938-1990
Beschrijving: Plattegronden en voor- en zijaanzichten van het Oude Raadhuis te Oud-Beijerland, met enkele stukken betreffende de (her)ingebruikname
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 februari 2022