link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Piershil   (in veld: Plaats)     

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 473)


Uitgebreid zoeken

1. Archiefstuknummer: 36
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1901-1947
Beschrijving: Register van uitgaande stukken van de commissie tot wering van schoolverzuim te Piershil
 

2. Archiefstuknummer: 43
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1726
Beschrijving: Voorwaarden voor de erfpacht van een boomgaard te Piershil
 

3. Archiefstuknummer: 61
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1787
Beschrijving: Transportakte van een boomgaard te Piershil van Maartje Akkersdijk, weduwe van Krijn IJzerman aan Aart van der Burght
 

4. Archiefstuknummer: 70
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1838
Beschrijving: Stukken betreffende het transport van diverse percelen en onroerend goed te Piershil van Teuna Trouw, weduwe van Isaac van Schelven aan Jacobus Abraham Kranenburg
 

5. Archiefstuknummer: 81
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1829
Beschrijving: Proces verbaal van koop en verkoop van een huis, schuur en erf gelegen te Piershil nr 27 door de erfgenamen van Pouwelijne Dekker, weduwe van Cornelis Tempelaar aan Jacobus Abraham Kleinenberg, chirurgijn
 

6. Archiefstuknummer: 85
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1816
Beschrijving: Transportakte van land en boomgaard in de polder Oud Piershil van Cornelia Verheij, weduwe van Arij Dam aan Bastiaan Dam
 

7. Archiefstuknummer: 123
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1952
Beschrijving: Brief van de gemeente Piershil aan K. Hollander inzake de verkoop van een perceeltje tuingrond van Hollander aan de gemeente
 

8. Archiefstuknummer: 271
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1962-1972
Beschrijving: Agenda met bijlagen voor de vergadering van de ingelanden van de polders Klein-Piershil, Oud-Piershil en Groot-Piershil
 

9. Archiefstuknummer: 272
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1860-1877
Beschrijving: Jaarrekening van de ontvangsten en uitgaven door de rentmeester der tienden onder Oud-Piershil
 

10. Archiefstuknummer: 273
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Specificatie van het presentiegeld voor de eigenaren van de tienden onder Oud-, Nieuw- en Klein-Piershil
 

11. Archiefstuknummer: 274
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1922-1949
Beschrijving: Stukken betreffende de aanstelling en het eervol ontslag van Cornelis Danielse als machinist van de polders Oud-Piershil en Klein-Piershil en tot klokluider en schoonhouder van de toren, met een Sonderausweis
 

12. Archiefstuknummer: 425
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1930 en 1959
Beschrijving: Leerplannen voor de openbare lagere school te Piershil
 

13. Archiefstuknummer: 445
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Landbouw
Datering: 1921-1986
Beschrijving: Register met statuten, en overzichten van bestuursleden en leden van de Co÷peratieve Vereniging Ons Belang te Piershil, met als doel het exploiteren van weeggelegenheden
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 4 juli 2022