link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Strijen   (in veld: Plaats)     

Aantal gevonden publicaties : 23   (uit: 473)


Uitgebreid zoeken

1. Archiefstuknummer: 52
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1811
Beschrijving: Transportakte van land aan de Hoekschenweg in het Oudeland van Strijen ten behoeve van Bastiaan van Arkel
 

2. Archiefstuknummer: 54
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1799
Beschrijving: Transportakte van weiland in het Oudeland van Strijen ten behoeve van Jannigje Raas, weduwe van Maarten van Erkel
 

3. Archiefstuknummer: 58
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1798
Beschrijving: Transportakte van land aan de Strijense Westdijk
 

4. Archiefstuknummer: 63
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1775
Beschrijving: Transportakte van land aan de Zuijddijk bij de molen in het Oudeland van Strijen aan Aart Stout
 

5. Archiefstuknummer: 64
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1783
Beschrijving: Transportakte van land aan de Ritselaersdijk in het Oudeland van Strijen aan Rokus Ariense Schellingh
 

6. Archiefstuknummer: 95
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1939
Beschrijving: Openbare verkoping van weiland aan de Bovenweg in de polder het Oudeland te Strijen
 

7. Archiefstuknummer: 125
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1847
Beschrijving: Verkoop door de erfgenamen van Geertruij Herweijer, gehuwd met Arie Huisman, van land en onroerend goed te Strijen
 

8. Archiefstuknummer: 126
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1826
Beschrijving: Veiling van drie percelen wei- en bouwland te Strijen door de erfgenamen van Cornelia van den Berg, gehuwd met Wijnand Biesheuvel
 

9. Archiefstuknummer: 139
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1921
Beschrijving: Eigendomsbewijzen van een perceel tuin en boomgaard langs het Walewegje in de polder Oud-Bonaventura te Strijen voor Pieter de Jongste en Cornelis Gouweloos
 

10. Archiefstuknummer: 140
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1813
Beschrijving: Transportakte van een schuur en erve aan de Bonaventuursche Dijk te Strijen van Pieter Batenburg aan Jacob Hordijk
 

11. Archiefstuknummer: 143
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1884, 1909 en 1918
Beschrijving: Eigendomsbewijzen en hypotheekakten van Dirk de Vries van een huis en erf aan de Bonaventuursche Dijk te Strijen
 

12. Archiefstuknummer: 204
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1896, 1923, 1930, 1932-1933, 1941-1988
Beschrijving: Rekening en verantwoording van de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche
 

13. Archiefstuknummer: 250
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1883
Beschrijving: Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland naar aanleiding van de vraag van het bestuur van de polder Het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen tot het plaatsen van een stoomgemaal
 

14. Archiefstuknummer: 256
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1911-1973
Beschrijving: Agenda met bijlagen voor de vergadering van de ingelanden van de polder Het Oudeland van Strijen en Oud-Bonaventura
 

15. Archiefstuknummer: 258
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1959-1973
Beschrijving: Agenda met bijlagen voor de vergadering van de ingelanden van de polder Het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen
 

16. Archiefstuknummer: 259
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1917-1973
Beschrijving: Agenda met bijlagen voor de vergadering van de ingelanden van de polder Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam
 

17. Archiefstuknummer: 283
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1836, 1857
Beschrijving: Bepalingen voor de benoeming van de gecommitteerden van de Lande van Essche en bijzonder reglement voor de polder de Lande van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen, gedrukt
 

18. Archiefstuknummer: 285
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1663-1672
Beschrijving: Stukken betreffende de Strijense polder, deels onleesbaar, deels in afschrift en deels origineel
 

19. Archiefstuknummer: 375
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1895-1955
Beschrijving: Register met notulen van de Vereeniging Gezelligheid te Strijen
 

20. Archiefstuknummer: 377
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1925-1948
Beschrijving: Stukken afkomstig van de Oranjevereniging te Strijen: reglement 1925, oproep voor donatie voor het huwelijk van Juliana en Bernhard 1937, blanco bewijzen van lidmaatschap jaren '30, programma voor de schoolkinderen op Bevrijdingsdag 1948
 

21. Archiefstuknummer: 380
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Landbouw
Datering: 1921-1928
Beschrijving: Register van notulen van het Musschengilde te Strijen
 

22. Archiefstuknummer: 386
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1823-1873
Beschrijving: Register van notulen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Strijen
 

23. Archiefstuknummer: 428
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1931-1968
Beschrijving: Correspondentie betreffende de openbare lagere school aan de Oudendijk te Strijen
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 3 juni 2022