link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zuid-Beijerland   (in veld: Plaats)     

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 473)


Uitgebreid zoeken

1. Archiefstuknummer: 31
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1833
Beschrijving: Huurovereenkomst tussen Pieter Kraak en Hendrik Duijvelaar van een gedeelte huizing nr 38 te Zuid-Beijerland gezegd Hitzert, fotokopie 20e eeuw
 

2. Archiefstuknummer: 33
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Kerkelijk leven
Datering: 1767-1851
Beschrijving: Register van doden en begravenen in Zuid-Beijerland "gezegd den Hitzert", met vermelding van de kosten voor de kerk en de doodgraver
 

3. Archiefstuknummer: 34
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Kerkelijk leven
Datering: 1767-1845
Beschrijving: Register van doden en begravenen te Zuid-Beijerland gezegd den Hitzert, opgemaakt door Koenraad Simons, schoolmeester, overleden 8 juli 1799 en daarna door zijn zoon Christoffel Simons, met vermelding van de kosten voor de kerk
 

4. Archiefstuknummer: 35
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Kerkelijk leven
Datering: 1767-1845
Beschrijving: Afschrift van de aantekeningen van de doden en begravenen te Zuid-Beijerland door Coenraad Simons en na zijn overlijden in 1799 door zijn zoon Christoffel Simons, met vermelding van begraven in de kerk of op het kerkhof
 

5. Archiefstuknummer: 57
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1793
Beschrijving: Transportakte van een huis, schuur en erve te Zuid-Beijerland van Maartje Hollaard, weduwe van Cornelis Plooster aan Jan Noteboom
 

6. Archiefstuknummer: 89
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1811
Beschrijving: Transport en hypotheek voor een huis en weiland in de polder van Klein Zuid-Beijerland van Jan Karel Osij van Wichem aan en ten laste van Jan van der Wel en Kornelia Eenhoorn
 

7. Archiefstuknummer: 115
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1902-1931
Beschrijving: Eigendomsbewijzen en hypotheekakten van Hendrik Don Jr, schoenmaker te Zuid-Beijerland
 

8. Archiefstuknummer: 117
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1886
Beschrijving: Eigendomsbewijs van het recht op erfpacht op een huis met erf te Zuid-Beijerland voor Ingel de Leeuw
 

9. Archiefstuknummer: 190
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1848
Beschrijving: Testament van Jan van der Wel
 

10. Archiefstuknummer: 205
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Bronnen en geschiedschrijving
Datering: 1958
Beschrijving: Getypte informatie over het Jacob Draaismahuis te Zuid-Beijerland
 

11. Archiefstuknummer: 217
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Rechtspraak
Datering: 1923
Beschrijving: Dagvaarding voor Pieter van der Sluis te Zuid-Beijerland
 

12. Archiefstuknummer: 295
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1920
Beschrijving: Bestek en voorwaarden voor de bouw van vijf arbeiderswoningen aan de Boendersweg
 

13. Archiefstuknummer: 394
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1913
Beschrijving: Album met namen ter gelegenheid van een 40-jarig jubileum als onderwijzer te Zuid-Beijerland
 

14. Archiefstuknummer: 397
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1919
Beschrijving: Album met namen aangeboden aan de heer P. Huijskes, hoofdonderwijzer te Zuid-Beijerland
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 3 juni 2022