link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1870-1880     

Aantal gevonden publicaties : 39   (uit: 473)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Archiefstuknummer: 6
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1875
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Isac Dignus Fransen van de Putte verpacht aan Gerrit Hollaar Jr te Goedereede en Teunis Lodder te Ouddorp de hofstede Groote Beer te Oud-Beijerland
 

2. Archiefstuknummer: 9
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1856-1917
Beschrijving: Pachtovereenkomsten tussen Maria Carolina Blankensteijn, Maria Catharina Blankensteijn en Dominucus Blankensteijn als verpachters en Jacobus Blommesteijn, Cornelis Rutten, Maarten de Reus, Adrianus Hordijk, Simon Breure, Pieternella Breure en Adrianus Rosmolen als pachters van grond en woningen in de Eendrachtspolder en in de gemeente Vlist en de boomgaard Brandenburg
 

3. Archiefstuknummer: 14
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1876-1886
Beschrijving: Pachtovereenkomsten tussen Christine Pesant en Cornelis van der Graag, Jacobus Konijnendijk, Willem Vogelaar, Antonie van Bree en Leendert de Jong stukken weiland in het Klein Zomerland te Heinenoord en het Oudeland van Moerkerken te Mijnsheerenland
 

4. Archiefstuknummer: 21
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1841-1872
Beschrijving: Overzicht van de door B. Leeuwenburg ontvangen erfpachtbetalingen door A. Troost voor Oude Erve no. 1
 

5. Archiefstuknummer: 22
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1871-1881
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Gustave Henri Paul baron van Oudheusden te Brussel verpacht aan Pieter Louter een perceel land in de polder Oud Heinenoord, met kwitanties van de betaling
 

6. Archiefstuknummer: 23
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1870
Beschrijving: Overeenkomst waarbij Gerritje den Ouden te Mijnsheerenland verhuurt aan Jan van Beek te Nieuw-Beijerland een perceel aan de Langeweg in de polder Oud-Beijerland
 

7. Archiefstuknummer: 26
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1861-1870
Beschrijving: Pachtovereenkomsten waarbij Boudewijn Leeuwenburgh te Heinenoord verpacht aan Jacobus Konijnendijk te Heinenoord en Willem Vogelaar te Heinenoord percelen weiland te Klein Zomerland en West Zomerland
 

8. Archiefstuknummer: 27
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1851-1872
Beschrijving: Pachtovereenkomsten waarbij Jan Leeuwenburgh te Heinenoord verpacht aan Aart van der Graaf te Puttershoek, Leendert de Jong en Hendrikus Weijers te Zuid-Beijerland percelen weiland in het Oude Land van Moerkerken te Mijnsheerenland en een tuin en boomgaard in Groot Zuid-Beijerland
 

9. Archiefstuknummer: 29
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Blanco formulieren van huurovereenkomsten
 

10. Archiefstuknummer: 74
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1879
Beschrijving: Bewijs van eigendom voor Heiman Verloop van een op een veiling gekocht huis, erf, loods en bleekveld te Puttershoek in het Schouteneinde
 

11. Archiefstuknummer: 106
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1873
Beschrijving: Openbare verkoping van drie bouwmanswoningen en bou, wei- en griendlanden te Numansdorp en Klaaswaal
 

12. Archiefstuknummer: 110
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1876
Beschrijving: Bewijs van afkoop van het tiendrecht van de landerijen van het 22e, 23e, 24e en 29e blok in de Numanspolder onder Numansdorp door Nicolaas Adrianus de Joncheere
 

13. Archiefstuknummer: 111
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1899 en 1902
Beschrijving: Transportakten van een huis, pakhuis, erf en een perceel erf, alles aan de Havendam te Oud-Beijerland aan Willem Maarleveld
 

14. Archiefstuknummer: 116
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1873
Beschrijving: Eigendomsbewijs van land in Mijnsheerenland voor Guillaume Jan Theodor Stratenus
 

15. Archiefstuknummer: 121
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1875
Beschrijving: Verklaring waar in Jasper de Heer een strook grond te Puttershoek verkoopt aan Anthonie van Es
 

16. Archiefstuknummer: 130
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1871
Beschrijving: Eigendomsbewijs van een stuk bouwland te Klaaswaal van Jan Otto Willem Frans Rens
 

17. Archiefstuknummer: 137
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1818-1885
Beschrijving: NotariŽle aken van verschillende leden van de familie Roos te Maasdam
 

18. Archiefstuknummer: 138
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1865-1966
Beschrijving: NotariŽle akten (eigendomsbewijzen, hypotheekakten en afhandeling nalatenschap) van verschillende leden van de familie Rozendaal, m.n. Jacob Anthonie Rozendaal, Leendert Rozendaal en Aart Adrianus Rozendaal
 

19. Archiefstuknummer: 173
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: ca 1890
Beschrijving: Overzicht van de onroerende goederen van wijlen J. Konijnendijk
 

20. Archiefstuknummer: 184
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Voorbeeld van een memorie van aangifte van een nalatenschap
 

21. Archiefstuknummer: 199
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1874
Beschrijving: Verdeling van de nalatenschap van Jannigje van der Schoor, echtgenote van Gerrit van Gammeren
 

22. Archiefstuknummer: 210
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1877-1977
Beschrijving: Verleende bouwvergunningen en opdrachten tot bouw van woningen, o.a. te Oud-Beijerland, Zuid-Beijerland en Strijensas
 

23. Archiefstuknummer: 213
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: FinanciŽn
Datering: 1853-1928
Beschrijving: Diverse stukken betreffende belastingen: beschrijvingsbiljet voor de belasting op personeel 1853, aanslagbiljetten voor G. Moerkerken 1917-1918, kwitantie voor A. in 't Veld 1904, wegenbelastingkaart voor C. Belder 1928, en de aanstelling van F. de Reus als Kommies bij de Belastingen 1920
 

24. Archiefstuknummer: 218
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1851-1954
Beschrijving: Brieven van of aan Jan Volker, Cornelis van Es, M. van der Kreek en H.C. Bos (vanuit de Verenigde Staten), H.V. Winkelhof, W. van den Heuvel, J. de Jong, B. van Es en C. Waardenburg, A. in 't Veld
 

25. Archiefstuknummer: 237
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1869-1903
Beschrijving: Kasboek van de opbrengst van de verhuur van tuinland en grote en kleine akkers door de polder Het Landigje Bevershoek
 

26. Archiefstuknummer: 272
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1860-1877
Beschrijving: Jaarrekening van de ontvangsten en uitgaven door de rentmeester der tienden onder Oud-Piershil
 

27. Archiefstuknummer: 273
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Specificatie van het presentiegeld voor de eigenaren van de tienden onder Oud-, Nieuw- en Klein-Piershil
 

28. Archiefstuknummer: 286
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1877-1963
Beschrijving: Stukken betreffende het waterschap der bemaling van de polders het Kooiland, Oud-Beversoord, Nieuw-Beversoord en Meeuwenhoek, met stukken betreffende de stichting van een stoomgemaal
 

29. Archiefstuknummer: 311
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1879-1935
Beschrijving: Stukken ingekomen bij de gemeente Oud-Beijerland, voornamelijk betreffende de zorg voor personen
 

30. Archiefstuknummer: 349
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1870
Beschrijving: "Doodboek", register van de doodgraver van 's-Gravendeel met vermelding van de naam van de overledene, de klasse en letter
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 februari 2022