link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1880-1890     

Aantal gevonden publicaties : 40   (uit: 473)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Archiefstuknummer: 4
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1888-1889
Beschrijving: Akten waarbij Pieter Kerkvliet afstand doet van de huur van een woning en bijbehorend wei- en bouwland te Zegwaart ten behoeve van Johannes Vollebregt en waarin Maria Droogh, weduwe van Cornelis Vollebregt te Zegwaart en Cornelis van Bohemen te Veur zich borg stellen voor de betaling van de pacht door Johannes Vollebregt
 

2. Archiefstuknummer: 8
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1890
Beschrijving: Schuldbekentenis van Huig Resoort te Goudswaard aan het RK Parochiaal Armbestuur te Rotterdam waarbij hij het gewas op het door hem gehuurde bouwland afstaat als compensatie voor de achterstallige huur
 

3. Archiefstuknummer: 9
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1856-1917
Beschrijving: Pachtovereenkomsten tussen Maria Carolina Blankensteijn, Maria Catharina Blankensteijn en Dominucus Blankensteijn als verpachters en Jacobus Blommesteijn, Cornelis Rutten, Maarten de Reus, Adrianus Hordijk, Simon Breure, Pieternella Breure en Adrianus Rosmolen als pachters van grond en woningen in de Eendrachtspolder en in de gemeente Vlist en de boomgaard Brandenburg
 

4. Archiefstuknummer: 14
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1876-1886
Beschrijving: Pachtovereenkomsten tussen Christine Pesant en Cornelis van der Graag, Jacobus Konijnendijk, Willem Vogelaar, Antonie van Bree en Leendert de Jong stukken weiland in het Klein Zomerland te Heinenoord en het Oudeland van Moerkerken te Mijnsheerenland
 

5. Archiefstuknummer: 22
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1871-1881
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Gustave Henri Paul baron van Oudheusden te Brussel verpacht aan Pieter Louter een perceel land in de polder Oud Heinenoord, met kwitanties van de betaling
 

6. Archiefstuknummer: 29
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Blanco formulieren van huurovereenkomsten
 

7. Archiefstuknummer: 73
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1887
Beschrijving: Veiling van een huis, tuin en erf in de Sint Anthoniepolder te Maasdam, met koop door Pieter Monster
 

8. Archiefstuknummer: 77
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1889-1922
Beschrijving: Stukken betreffende het beheer door Jan Leonard Verhoeven van de onroerende goederen van Maria Carolina Blankensteijn, weduwe van C.J. van Nispen tot Pannerden
 

9. Archiefstuknummer: 117
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1886
Beschrijving: Eigendomsbewijs van het recht op erfpacht op een huis met erf te Zuid-Beijerland voor Ingel de Leeuw
 

10. Archiefstuknummer: 119
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1887
Beschrijving: Eigendomsbewijs van het jachtrecht verkocht door de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen aan Nicolaas Adrianus de Joncheere
 

11. Archiefstuknummer: 127
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1883
Beschrijving: Vrijwillige verkoping van een bouwmanswoning en huizen aan de Blaakschedijk te Mijnsheerenland
 

12. Archiefstuknummer: 131
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1889
Beschrijving: Openbare verkoping van een schuur en arbeiderswoningen te Mijnsheerenland, gekocht door Herman Joost Kappers
 

13. Archiefstuknummer: 132
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1887
Beschrijving: Veiling van een bouwmanswoning met schuur, erf, tuin en boomgaard in de Sint-Anthoniepolder te Maasdam, gekocht door Gijsbert Steenhoek
 

14. Archiefstuknummer: 137
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1818-1885
Beschrijving: NotariŽle aken van verschillende leden van de familie Roos te Maasdam
 

15. Archiefstuknummer: 138
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1865-1966
Beschrijving: NotariŽle akten (eigendomsbewijzen, hypotheekakten en afhandeling nalatenschap) van verschillende leden van de familie Rozendaal, m.n. Jacob Anthonie Rozendaal, Leendert Rozendaal en Aart Adrianus Rozendaal
 

16. Archiefstuknummer: 150
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1885
Beschrijving: Eigendomsbewijs voor Willem van Dijk van het door de ervan van Petronella Johanna Sondermeijer verkochte recht op erfpacht op een erf aan het Zandpad te Numansdorp inclusief het daarop staande huis en getimmerte
 

17. Archiefstuknummer: 157
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1881
Beschrijving: Begeleidend schrijven bij het bewijs van eigendom van een door Jac. van der Grient gekocht huis
 

18. Archiefstuknummer: 167
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1890
Beschrijving: Scheiding van de boedel van wijlen de echtelieden Jan Leeuwenburgh en Christina Pesant
 

19. Archiefstuknummer: 173
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: ca 1890
Beschrijving: Overzicht van de onroerende goederen van wijlen J. Konijnendijk
 

20. Archiefstuknummer: 184
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Voorbeeld van een memorie van aangifte van een nalatenschap
 

21. Archiefstuknummer: 207
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Economische zaken
Datering: 1885
Beschrijving: Brieven van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de directeur van het postkantoor te Oud-Beijerland over de uitvoering van de postbezorging
 

22. Archiefstuknummer: 210
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1877-1977
Beschrijving: Verleende bouwvergunningen en opdrachten tot bouw van woningen, o.a. te Oud-Beijerland, Zuid-Beijerland en Strijensas
 

23. Archiefstuknummer: 211
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: ca 1900
Beschrijving: Bestek en voorwaarden voor de bouw van een woning voor P. Mast te Klaaswaal
 

24. Archiefstuknummer: 213
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: FinanciŽn
Datering: 1853-1928
Beschrijving: Diverse stukken betreffende belastingen: beschrijvingsbiljet voor de belasting op personeel 1853, aanslagbiljetten voor G. Moerkerken 1917-1918, kwitantie voor A. in 't Veld 1904, wegenbelastingkaart voor C. Belder 1928, en de aanstelling van F. de Reus als Kommies bij de Belastingen 1920
 

25. Archiefstuknummer: 218
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1851-1954
Beschrijving: Brieven van of aan Jan Volker, Cornelis van Es, M. van der Kreek en H.C. Bos (vanuit de Verenigde Staten), H.V. Winkelhof, W. van den Heuvel, J. de Jong, B. van Es en C. Waardenburg, A. in 't Veld
 

26. Archiefstuknummer: 237
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1869-1903
Beschrijving: Kasboek van de opbrengst van de verhuur van tuinland en grote en kleine akkers door de polder Het Landigje Bevershoek
 

27. Archiefstuknummer: 239
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1889-1916
Beschrijving: Brievenboek van de uitgaande brieven van de polder Het Landigje Bevershoek
 

28. Archiefstuknummer: 250
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1883
Beschrijving: Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland naar aanleiding van de vraag van het bestuur van de polder Het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen tot het plaatsen van een stoomgemaal
 

29. Archiefstuknummer: 273
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Specificatie van het presentiegeld voor de eigenaren van de tienden onder Oud-, Nieuw- en Klein-Piershil
 

30. Archiefstuknummer: 286
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1877-1963
Beschrijving: Stukken betreffende het waterschap der bemaling van de polders het Kooiland, Oud-Beversoord, Nieuw-Beversoord en Meeuwenhoek, met stukken betreffende de stichting van een stoomgemaal
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 december 2021