link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1890-1900     

Aantal gevonden publicaties : 42   (uit: 473)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Archiefstuknummer: 8
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1890
Beschrijving: Schuldbekentenis van Huig Resoort te Goudswaard aan het RK Parochiaal Armbestuur te Rotterdam waarbij hij het gewas op het door hem gehuurde bouwland afstaat als compensatie voor de achterstallige huur
 

2. Archiefstuknummer: 9
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1856-1917
Beschrijving: Pachtovereenkomsten tussen Maria Carolina Blankensteijn, Maria Catharina Blankensteijn en Dominucus Blankensteijn als verpachters en Jacobus Blommesteijn, Cornelis Rutten, Maarten de Reus, Adrianus Hordijk, Simon Breure, Pieternella Breure en Adrianus Rosmolen als pachters van grond en woningen in de Eendrachtspolder en in de gemeente Vlist en de boomgaard Brandenburg
 

3. Archiefstuknummer: 28
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1893
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij G.J.T. Stratemus te Den Haag verpacht aan Pietertje Leeuwenburg te Mijnsheerenland een perceel bouw- en weiland te Mijnsheerenland, fotokopie 20e eeuw
 

4. Archiefstuknummer: 29
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Blanco formulieren van huurovereenkomsten
 

5. Archiefstuknummer: 66
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1896-1903
Beschrijving: Akten waarbij de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij percelen grond te Mijnsheerenland en tienden te Piershil verwerft
 

6. Archiefstuknummer: 68
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Economische zaken
Datering: 1900
Beschrijving: Verklaring waarbij Jacob Hoek grint belooft te leveren aan de polder Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Greup
 

7. Archiefstuknummer: 77
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1889-1922
Beschrijving: Stukken betreffende het beheer door Jan Leonard Verhoeven van de onroerende goederen van Maria Carolina Blankensteijn, weduwe van C.J. van Nispen tot Pannerden
 

8. Archiefstuknummer: 104
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1896
Beschrijving: Openbare verkoping van de kapitale bouwmanswoning Samarang te Goudswaard
 

9. Archiefstuknummer: 124
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1897
Beschrijving: Oproep voor verschillende leden van de families Hordijk en de Graaf van de deurwaarder om te verschijnen voor de arrondissementsrechtbank te Dordrecht in verband met de verkoop van onroerend goed
 

10. Archiefstuknummer: 135
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1897
Beschrijving: Transportakte van bouw- en weiland genaamd Het Poldertje in het Oudeland van Moerkerken te Mijnsheerenland door Guillaume Jean Theodor Stratenus aan Leendert Leenderts de Jong
 

11. Archiefstuknummer: 138
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1865-1966
Beschrijving: NotariŽle akten (eigendomsbewijzen, hypotheekakten en afhandeling nalatenschap) van verschillende leden van de familie Rozendaal, m.n. Jacob Anthonie Rozendaal, Leendert Rozendaal en Aart Adrianus Rozendaal
 

12. Archiefstuknummer: 152
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1893
Beschrijving: Verklaring van onbezwaardheid van enige percelen te Mijnsheerenland, afgegeven voor Arie Blok, met 2 kwitanties
 

13. Archiefstuknummer: 167
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1890
Beschrijving: Scheiding van de boedel van wijlen de echtelieden Jan Leeuwenburgh en Christina Pesant
 

14. Archiefstuknummer: 173
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: ca 1890
Beschrijving: Overzicht van de onroerende goederen van wijlen J. Konijnendijk
 

15. Archiefstuknummer: 184
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Voorbeeld van een memorie van aangifte van een nalatenschap
 

16. Archiefstuknummer: 210
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1877-1977
Beschrijving: Verleende bouwvergunningen en opdrachten tot bouw van woningen, o.a. te Oud-Beijerland, Zuid-Beijerland en Strijensas
 

17. Archiefstuknummer: 211
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: ca 1900
Beschrijving: Bestek en voorwaarden voor de bouw van een woning voor P. Mast te Klaaswaal
 

18. Archiefstuknummer: 213
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: FinanciŽn
Datering: 1853-1928
Beschrijving: Diverse stukken betreffende belastingen: beschrijvingsbiljet voor de belasting op personeel 1853, aanslagbiljetten voor G. Moerkerken 1917-1918, kwitantie voor A. in 't Veld 1904, wegenbelastingkaart voor C. Belder 1928, en de aanstelling van F. de Reus als Kommies bij de Belastingen 1920
 

19. Archiefstuknummer: 218
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1851-1954
Beschrijving: Brieven van of aan Jan Volker, Cornelis van Es, M. van der Kreek en H.C. Bos (vanuit de Verenigde Staten), H.V. Winkelhof, W. van den Heuvel, J. de Jong, B. van Es en C. Waardenburg, A. in 't Veld
 

20. Archiefstuknummer: 237
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1869-1903
Beschrijving: Kasboek van de opbrengst van de verhuur van tuinland en grote en kleine akkers door de polder Het Landigje Bevershoek
 

21. Archiefstuknummer: 238
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1896-1917
Beschrijving: Kasboek van de polder Het Landigje Bevershoek
 

22. Archiefstuknummer: 239
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1889-1916
Beschrijving: Brievenboek van de uitgaande brieven van de polder Het Landigje Bevershoek
 

23. Archiefstuknummer: 273
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Specificatie van het presentiegeld voor de eigenaren van de tienden onder Oud-, Nieuw- en Klein-Piershil
 

24. Archiefstuknummer: 275
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1900
Beschrijving: Beschrijving van de geschiedenis, het ontstaan en de eigenaren van de tienden in de polders Oud-, Klein- en Nieuw-Piershil door Hein Vlielander
 

25. Archiefstuknummer: 286
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1877-1963
Beschrijving: Stukken betreffende het waterschap der bemaling van de polders het Kooiland, Oud-Beversoord, Nieuw-Beversoord en Meeuwenhoek, met stukken betreffende de stichting van een stoomgemaal
 

26. Archiefstuknummer: 288
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1895-1897
Beschrijving: Overzicht van de uitgaven voor het dichten van de Kilpolderdijk en staat van ontvangt en uitgaven van het waterschap voor de Kil- en Wachtdijken
 

27. Archiefstuknummer: 311
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1879-1935
Beschrijving: Stukken ingekomen bij de gemeente Oud-Beijerland, voornamelijk betreffende de zorg voor personen
 

28. Archiefstuknummer: 358
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1889-1892
Beschrijving: "Doodboek", register van begravenen opgemaakt door de doodgraver A.D. van der Wulp te 's-Gravendeel met vermelding van de naam van de overledene, ouderdom en de klasse en letter
 

29. Archiefstuknummer: 359
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1890-1893
Beschrijving: "Doodboek", register van begravenen opgemaakt door de doodgraver A.D. van der Wulp te 's-Gravendeel met vermelding van de naam van de overledene, ouderdom, luiden van de klokken en de klasse en letter
 

30. Archiefstuknummer: 360
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1892-1896
Beschrijving: Register van ontvangsten door A.D. van der Wulp te 's-Gravendeel voor het begraven van overledenen met vermelding van de naam van de overledene en het bedrag
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 3 juni 2022