link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1900-1910     

Aantal gevonden publicaties : 59   (uit: 473)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Archiefstuknummer: 9
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1856-1917
Beschrijving: Pachtovereenkomsten tussen Maria Carolina Blankensteijn, Maria Catharina Blankensteijn en Dominucus Blankensteijn als verpachters en Jacobus Blommesteijn, Cornelis Rutten, Maarten de Reus, Adrianus Hordijk, Simon Breure, Pieternella Breure en Adrianus Rosmolen als pachters van grond en woningen in de Eendrachtspolder en in de gemeente Vlist en de boomgaard Brandenburg
 

2. Archiefstuknummer: 29
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Blanco formulieren van huurovereenkomsten
 

3. Archiefstuknummer: 36
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1901-1947
Beschrijving: Register van uitgaande stukken van de commissie tot wering van schoolverzuim te Piershil
 

4. Archiefstuknummer: 66
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1896-1903
Beschrijving: Akten waarbij de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij percelen grond te Mijnsheerenland en tienden te Piershil verwerft
 

5. Archiefstuknummer: 68
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Economische zaken
Datering: 1900
Beschrijving: Verklaring waarbij Jacob Hoek grint belooft te leveren aan de polder Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Greup
 

6. Archiefstuknummer: 77
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1889-1922
Beschrijving: Stukken betreffende het beheer door Jan Leonard Verhoeven van de onroerende goederen van Maria Carolina Blankensteijn, weduwe van C.J. van Nispen tot Pannerden
 

7. Archiefstuknummer: 90
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1902
Beschrijving: Openbare verkoping van wei- en bouwlanden te Numansdorp, Mijnsheerenland, Heinenoord en Piershil
 

8. Archiefstuknummer: 96
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1910
Beschrijving: Openbare verkoping van 41 hectaren bouw- en weiland te Klaaswaal, Mijnsheerenland en Westmaas
 

9. Archiefstuknummer: 100
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1910
Beschrijving: Openbare verkoping van 35 hectaren wei- en bouwland te Dubbeldam, Mijnsheerenland, Strijen en Numansdorp en van 15 aandelen in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen
 

10. Archiefstuknummer: 103
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1907
Beschrijving: Openbare verkoping van o.a. twee bouwmanswoningen met landerijen, bies- en griendland in de polders Beerpolder, Buitenland en de Weiplaat te Oud-Beijerland
 

11. Archiefstuknummer: 113
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1908
Beschrijving: Openbare verkoping van percelen bouw- en weiland in de Groot-Cromstrijensche polder te Numansdorp
 

12. Archiefstuknummer: 115
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1902-1931
Beschrijving: Eigendomsbewijzen en hypotheekakten van Hendrik Don Jr, schoenmaker te Zuid-Beijerland
 

13. Archiefstuknummer: 118
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1910
Beschrijving: Eigendomsbewijs van een huis, erf en tuin aan de Blaakschedijk te Heinenoord voor Jacob Elshout, schoenmaker
 

14. Archiefstuknummer: 129
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 20e eeuw
Beschrijving: Lijst met de resultaten van de grondboringen in de polder Den Hitsert, getypt
 

15. Archiefstuknummer: 134
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1902
Beschrijving: Transportakte van stukken land in het Oudeland van Moerkerken door Hendrik Anthonie Blok aan Adrianus Leeuwenburgh Janszoon en Marinus Bravenboer
 

16. Archiefstuknummer: 138
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1865-1966
Beschrijving: NotariŽle akten (eigendomsbewijzen, hypotheekakten en afhandeling nalatenschap) van verschillende leden van de familie Rozendaal, m.n. Jacob Anthonie Rozendaal, Leendert Rozendaal en Aart Adrianus Rozendaal
 

17. Archiefstuknummer: 146
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1905
Beschrijving: Openbare verkoping van percelen bouwland in de polder Westmaas-Nieuwland en de Nieuw-Cromstrijensche polder, met aantekening van mijning
 

18. Archiefstuknummer: 147
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1908
Beschrijving: Eigendomsbewijs voor Jacob Boender van het westelijk gedeelte van de kadastrale percelen te Puttershoek sectie C nrs 115 en 116
 

19. Archiefstuknummer: 151
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1901
Beschrijving: Eigendomsbewijs voor Herman Groeneveld van het door Pieter Bijl verkochte recht van erfpacht op een stuk grond te Westmaas, inclusief de daarop staande gebouwen
 

20. Archiefstuknummer: 154
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1903
Beschrijving: Eigendomsbewijs voor Simon den Broeder van een huis met schuur, erf en tuin in de Sint-Anthoniepolder te Maasdam
 

21. Archiefstuknummer: 163
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1908-1927
Beschrijving: Stukken betreffende de veiling en de overdracht van diverse percelen land in de polder Groot-Cromstrijen
 

22. Archiefstuknummer: 173
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: ca 1890
Beschrijving: Overzicht van de onroerende goederen van wijlen J. Konijnendijk
 

23. Archiefstuknummer: 184
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Voorbeeld van een memorie van aangifte van een nalatenschap
 

24. Archiefstuknummer: 206
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1907
Beschrijving: Getuigschrift voor L. Buitendijk wegens bezoek aan de zondagschool te Oud-Beijerland
 

25. Archiefstuknummer: 209
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1910
Beschrijving: Naamlijst van de bestuurders van de polders en waterschappen in Zuid-Holland
 

26. Archiefstuknummer: 210
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1877-1977
Beschrijving: Verleende bouwvergunningen en opdrachten tot bouw van woningen, o.a. te Oud-Beijerland, Zuid-Beijerland en Strijensas
 

27. Archiefstuknummer: 211
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: ca 1900
Beschrijving: Bestek en voorwaarden voor de bouw van een woning voor P. Mast te Klaaswaal
 

28. Archiefstuknummer: 213
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: FinanciŽn
Datering: 1853-1928
Beschrijving: Diverse stukken betreffende belastingen: beschrijvingsbiljet voor de belasting op personeel 1853, aanslagbiljetten voor G. Moerkerken 1917-1918, kwitantie voor A. in 't Veld 1904, wegenbelastingkaart voor C. Belder 1928, en de aanstelling van F. de Reus als Kommies bij de Belastingen 1920
 

29. Archiefstuknummer: 218
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1851-1954
Beschrijving: Brieven van of aan Jan Volker, Cornelis van Es, M. van der Kreek en H.C. Bos (vanuit de Verenigde Staten), H.V. Winkelhof, W. van den Heuvel, J. de Jong, B. van Es en C. Waardenburg, A. in 't Veld
 

30. Archiefstuknummer: 234
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1903-1928
Beschrijving: Lijsten van toelating tot de openbare lagere school nummer 2 te Nieuw-Beijerland
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 maart 2022