link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1930-1940     

Aantal gevonden publicaties : 66   (uit: 473)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

1. Archiefstuknummer: 1
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1940
Beschrijving: Pachtovereenkomsten tussen P.H. van de Wall Repelaer van Puttershoek of A.M.A. Repelaer als verpachter en Jilles en Leendert van der Valk, Leendert van der Linden, Jan Willem Pols, Arie van Ballegooie en Schilleman Jan Leeuwenburg als pachters van een stuk land in de Oud-Dubbeldamsche polder
 

2. Archiefstuknummer: 2
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1920-1972
Beschrijving: Archiefstukken afkomstig van Pieter Boender Jacobszn, bies- en riethandelaar te Puttershoek, voornamelijk betreffende de verpachting van riet- en biesland langs Zuid-Hollandse rivieren door de staat der Nederlanden aan betrokkene
 

3. Archiefstuknummer: 30
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1936
Beschrijving: Afschrift van een huurovereenkomst tussen Marinus Kievit en Joost Kalis Gijsbertszoon te Numansdorp van een tuin en boomgaard te Numansdorp, fotokopie 20e eeuw
 

4. Archiefstuknummer: 36
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1901-1947
Beschrijving: Register van uitgaande stukken van de commissie tot wering van schoolverzuim te Piershil
 

5. Archiefstuknummer: 67
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1939
Beschrijving: Veiling van tuin- en boomgaardland te Numansdorp door Jaapje Maasdam, weduwe van Willem van Driel en gekocht door Joost Andeweg Gerritszoon
 

6. Archiefstuknummer: 75
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1930
Beschrijving: Openbare verkoping te Oud-Beijerland van diverse percelen weiland, met aantekening van de inzetbedragen
 

7. Archiefstuknummer: 83
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1918-1943
Beschrijving: Hypotheekakten en bewijs van eigendom van panden aan het Schouteneinde 70-88 te Puttershoek ten laste van Jacob Boender en verklaring van overdracht van bies- en rietland
 

8. Archiefstuknummer: 94
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1939
Beschrijving: Openbare verkoping van bouwland aan de Smidsweg in de polder Nieuw Bonaventura te 's-Gravendeel
 

9. Archiefstuknummer: 95
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1939
Beschrijving: Openbare verkoping van weiland aan de Bovenweg in de polder het Oudeland te Strijen
 

10. Archiefstuknummer: 105
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1934
Beschrijving: Openbare verkoping van drie kapitale boerderijen (Brakelshoeve, Noordhoeve en Spuihoeve) met diverse percelen land, bouw- en weiland, boomgaard, eeuwis, arbeiderswoningen en
water, alles gelegen nabij Oud-Beijerland
 

11. Archiefstuknummer: 115
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1902-1931
Beschrijving: Eigendomsbewijzen en hypotheekakten van Hendrik Don Jr, schoenmaker te Zuid-Beijerland
 

12. Archiefstuknummer: 129
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 20e eeuw
Beschrijving: Lijst met de resultaten van de grondboringen in de polder Den Hitsert, getypt
 

13. Archiefstuknummer: 138
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1865-1966
Beschrijving: NotariŽle akten (eigendomsbewijzen, hypotheekakten en afhandeling nalatenschap) van verschillende leden van de familie Rozendaal, m.n. Jacob Anthonie Rozendaal, Leendert Rozendaal en Aart Adrianus Rozendaal
 

14. Archiefstuknummer: 156
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1937
Beschrijving: Eigendomsbewijs van een huis met schuur en erf aan de Baan te Oud-Beijerland voor Jan Halbe Kuipers
 

15. Archiefstuknummer: 166
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1936
Beschrijving: Stukken betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Gerrit Pietersz. Leeuwenburgh
 

16. Archiefstuknummer: 170
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1932
Beschrijving: Verklaring van erfrecht voor de erven van Jan Kranendonk, weduwnaar van Marigje Hartman
 

17. Archiefstuknummer: 208
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Economische zaken
Datering: 1914-1968
Beschrijving: Rekeningen en kwitanties voor de levering van artikelen en diensten
 

18. Archiefstuknummer: 210
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1877-1977
Beschrijving: Verleende bouwvergunningen en opdrachten tot bouw van woningen, o.a. te Oud-Beijerland, Zuid-Beijerland en Strijensas
 

19. Archiefstuknummer: 214
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Economische zaken
Datering: 1923-1963
Beschrijving: Aandelen en obligaties, uitgegeven tussen 1923-1963
 

20. Archiefstuknummer: 218
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Personen en families
Datering: 1851-1954
Beschrijving: Brieven van of aan Jan Volker, Cornelis van Es, M. van der Kreek en H.C. Bos (vanuit de Verenigde Staten), H.V. Winkelhof, W. van den Heuvel, J. de Jong, B. van Es en C. Waardenburg, A. in 't Veld
 

21. Archiefstuknummer: 223
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1931-1937
Beschrijving: Lasdiploma en bekroningen als hoefsmid van Jac. de Vos te Numansdorp
 

22. Archiefstuknummer: 236
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1936-1951
Beschrijving: Absentielijsten van de openbare lagere school nummer 2 te Nieuw-Beijerland
 

23. Archiefstuknummer: 251
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1936-1973
Beschrijving: Agenda met bijlagen voor de vergadering van de ingelanden van de polder Cromstrijen
 

24. Archiefstuknummer: 256
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1911-1973
Beschrijving: Agenda met bijlagen voor de vergadering van de ingelanden van de polder Het Oudeland van Strijen en Oud-Bonaventura
 

25. Archiefstuknummer: 257
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1937-1973
Beschrijving: Agenda met bijlagen voor de vergadering van de ingelanden van de polder de Volharding
 

26. Archiefstuknummer: 259
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1917-1973
Beschrijving: Agenda met bijlagen voor de vergadering van de ingelanden van de polder Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam
 

27. Archiefstuknummer: 274
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1922-1949
Beschrijving: Stukken betreffende de aanstelling en het eervol ontslag van Cornelis Danielse als machinist van de polders Oud-Piershil en Klein-Piershil en tot klokluider en schoonhouder van de toren, met een Sonderausweis
 

28. Archiefstuknummer: 276
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 20e eeuw
Beschrijving: Inventaris van het archief van de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche, waarschijnlijk opgemaakt door J. Overwater. Onduidelijk is waar de archiefstukken zich bevinden. Enkele originele stukken zijn aangetroffen (opgenomen in inv.nr. 277), van andere is door J. Overwater een afschrift gemaakt (opgenomen in inv.nr. 278)
 

29. Archiefstuknummer: 278
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: ca 1930
Beschrijving: Afschriften van archiefstukken behorend bij de inventaris van het archief van de Gorzen en Aanwassen van het Land van Essche: stukken inzake de uitgifte van het land van Oud-Strijen en het Nieuwe land van Strijen en de bedijking van het Wilderland 1436-1483 (in inventaris afd. B nrs 1-4); stuk over het benutten van de buitengorzen 1600, en stukken over het betalen van land bij de aanleg van de Schenkeldijk 1602 (in inventaris afd. B nrs. 22a en 23a en afd. G nr. 3)
 

30. Archiefstuknummer: 280
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: ca 1930
Beschrijving: Afschriften door J. Overwater van de rekening van ontvangst en uitgaven van de Lande van Essche over de periode 1674-1684
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 3 juni 2022