link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1940-1950     

Aantal gevonden publicaties : 70   (uit: 473)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

31. Archiefstuknummer: 286
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: 1877-1963
Beschrijving: Stukken betreffende het waterschap der bemaling van de polders het Kooiland, Oud-Beversoord, Nieuw-Beversoord en Meeuwenhoek, met stukken betreffende de stichting van een stoomgemaal
 

32. Archiefstuknummer: 289
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Economische zaken
Datering: 1945-1949
Beschrijving: Stukken afkomstig van A. den Boer, tabakshandel, kleermakerij, kappersbedrijf Dorpsstraat O 227 te Heinenoord, met name betreffende inkoop
 

33. Archiefstuknummer: 307
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Bestuurlijke en staatkundige zaken
Datering: 1938-1940
Beschrijving: Systematische klapper op de notulen van de gemeenteraad van Oud-Beijerland
 

34. Archiefstuknummer: 308
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Bestuurlijke en staatkundige zaken
Datering: 1939-1940
Beschrijving: Jaarverslagen van het gas- en electriciteitsbedrijf van Oud-Beijerland, met de begroting voor 1940
 

35. Archiefstuknummer: 309
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Bestuurlijke en staatkundige zaken
Datering: 1939-1940
Beschrijving: Begroting van de gemeente Oud-Beijerland over de jaren 1940-1941, met memorie van toelichting
 

36. Archiefstuknummer: 314
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1938-1990
Beschrijving: Plattegronden en voor- en zijaanzichten van het Oude Raadhuis te Oud-Beijerland, met enkele stukken betreffende de (her)ingebruikname
 

37. Archiefstuknummer: 315
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Kerkelijk leven
Datering: 1935-1967
Beschrijving: Stukken betreffende de Gereformeerde Kerk te Oud-Beijerland
 

38. Archiefstuknummer: 316
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Kerkelijk leven
Datering: 1925-1967
Beschrijving: Stukken betreffende de geschiedenis van de kerkgebouwen van de Ned. Hervormde Kerk te Oud-Beijerland
 

39. Archiefstuknummer: 368
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1905-1947
Beschrijving: Register van begraven personen in de 2e klasse met vermelding van naam en ouderdom (1905-1937), aan de achterkant van het deeltje is het een register van ontvangsten voor het begraven met vermelding van naam en bedrag (1922-1937 en 1941-1947)
 

40. Archiefstuknummer: 369
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1937-1950
Beschrijving: Register van begravenen met vermelding van naam, klasse, vak, nummer en bedrag van het begraafrecht, opgemaakt door N. van der Wulp voor de kwartaalopgave aan de gemeente 's-Gravendeel
 

41. Archiefstuknummer: 372
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Economische zaken
Datering: 1928-1950
Beschrijving: Register met notulen van het Bestuur van de Kamer van Zaken te Numansdorp
 

42. Archiefstuknummer: 375
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1895-1955
Beschrijving: Register met notulen van de Vereeniging Gezelligheid te Strijen
 

43. Archiefstuknummer: 376
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Waterstaat
Datering: ca 1946-1962
Beschrijving: Overzichten van de bedrijfsuren van het dieselgemaal te Strijensas en werkinstructies voor en aantekeningen van machinist Van Dommelen
 

44. Archiefstuknummer: 377
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1925-1948
Beschrijving: Stukken afkomstig van de Oranjevereniging te Strijen: reglement 1925, oproep voor donatie voor het huwelijk van Juliana en Bernhard 1937, blanco bewijzen van lidmaatschap jaren '30, programma voor de schoolkinderen op Bevrijdingsdag 1948
 

45. Archiefstuknummer: 381
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1948-1952
Beschrijving: Register met notulen van de bestuursvergaderingen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Hoekse Waard
 

46. Archiefstuknummer: 382
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1941-1953
Beschrijving: Register van notulen van de Christelijke Jongelingsvereniging Het Mosterdzaad te Numansdorp
 

47. Archiefstuknummer: 383
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1901-1962
Beschrijving: Register van notulen van de Commissie tot wering van schoolverzuim te Mijnsheerenland
 

48. Archiefstuknummer: 384
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1901-1955
Beschrijving: Register met aantekening van ingekomen stukken bij de Commissie tot wering van het schoolverzuim te Mijnsheerenland
 

49. Archiefstuknummer: 385
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1901-1960
Beschrijving: Register met aantekeningen van uitgaande brieven van de Commissie tot wering van het schoolverzuim te Mijnsheerenland
 

50. Archiefstuknummer: 401
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1940-1947
Beschrijving: Register met jaarverslagen van de Vereeniging Steunverleening bij Ziekenhuisverpleging te Heinenoord
 

51. Archiefstuknummer: 402
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1939-1948
Beschrijving: Register met notulen van het bestuur van de Vereeniging Steunverleening bij Ziekenhuisverpleging te Heinenoord
 

52. Archiefstuknummer: 403
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1933-1947
Beschrijving: Register met notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereeniging Steunverleening bij Ziekenhuisverpleging te Heinenoord
 

53. Archiefstuknummer: 404
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1935-1942
Beschrijving: Kasboek van de Vereeniging Steunverleening bij Ziekenhuisverpleging te Heinenoord
 

54. Archiefstuknummer: 405
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1930-1942
Beschrijving: Kasboek van de reservekas van de Vereeniging Steunverleening bij Ziekenhuisverpleging te Heinenoord, met een overzicht van de pandbrieven
 

55. Archiefstuknummer: 407
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1928-1942
Beschrijving: Notulen van het Comité voor Wijkverpleging en TBC-bestrijding te Mijnsheerenland, Heinenoord en Westmaas
 

56. Archiefstuknummer: 408
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1945-1951
Beschrijving: Notulen van het Comité voor Wijkverpleging en TBC-bestrijding te Mijnsheerenland, Heinenoord en Westmaas
 

57. Archiefstuknummer: 409
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Geneeskundige en sociale zaken
Datering: 1935-1948
Beschrijving: Ingekomen stukken bij het Comité voor Wijkverpleging en TBC-bestrijding te Mijnsheerenland, Heinenoord en Westmaas (betreft vooral financiële stukken)
 

58. Archiefstuknummer: 426
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1940-1943
Beschrijving: Stukken betreffende het onderwijs tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder overzichten van verboden boeken
 

59. Archiefstuknummer: 428
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Onderwijs
Datering: 1931-1968
Beschrijving: Correspondentie betreffende de openbare lagere school aan de Oudendijk te Strijen
 

60. Archiefstuknummer: 431
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Maatschappelijk leven
Datering: 1946-1964
Beschrijving: Stukken van de Federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 mei 2022