link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Archief Hoeksche Waard Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 442   (uit: 473)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 15 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

1. Archiefstuknummer: 1
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1940
Beschrijving: Pachtovereenkomsten tussen P.H. van de Wall Repelaer van Puttershoek of A.M.A. Repelaer als verpachter en Jilles en Leendert van der Valk, Leendert van der Linden, Jan Willem Pols, Arie van Ballegooie en Schilleman Jan Leeuwenburg als pachters van een stuk land in de Oud-Dubbeldamsche polder
 

2. Archiefstuknummer: 2
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1920-1972
Beschrijving: Archiefstukken afkomstig van Pieter Boender Jacobszn, bies- en riethandelaar te Puttershoek, voornamelijk betreffende de verpachting van riet- en biesland langs Zuid-Hollandse rivieren door de staat der Nederlanden aan betrokkene
 

3. Archiefstuknummer: 3
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: FinanciŽn
Datering: 1826
Beschrijving: Staat van de visserijen onder Puttershoek, opgemaakt ten behoeve van de grondbelasting
 

4. Archiefstuknummer: 4
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1888-1889
Beschrijving: Akten waarbij Pieter Kerkvliet afstand doet van de huur van een woning en bijbehorend wei- en bouwland te Zegwaart ten behoeve van Johannes Vollebregt en waarin Maria Droogh, weduwe van Cornelis Vollebregt te Zegwaart en Cornelis van Bohemen te Veur zich borg stellen voor de betaling van de pacht door Johannes Vollebregt
 

5. Archiefstuknummer: 5
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1947
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Theodore Frederika Vollebregt te Klaaswaal verpacht aan A.A. van Rees, Jacob van der Heiden Czn, Johannes Kruithof Simonszn, David Krijgsman, Pieter Groeneweg, Leendert van der Heiden, Paulus Snel en Pieter Vollaard percelen tuin en boomgaard te Numansdorp
 

6. Archiefstuknummer: 6
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1875
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Isac Dignus Fransen van de Putte verpacht aan Gerrit Hollaar Jr te Goedereede en Teunis Lodder te Ouddorp de hofstede Groote Beer te Oud-Beijerland
 

7. Archiefstuknummer: 7
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1848
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Petrus Maasdam Gerritszoon te Klaaswaal verpacht aan Jillis Hendrik van der Sande te Leiden een weiland en griend in de Numanspolder
 

8. Archiefstuknummer: 8
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1890
Beschrijving: Schuldbekentenis van Huig Resoort te Goudswaard aan het RK Parochiaal Armbestuur te Rotterdam waarbij hij het gewas op het door hem gehuurde bouwland afstaat als compensatie voor de achterstallige huur
 

9. Archiefstuknummer: 9
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1856-1917
Beschrijving: Pachtovereenkomsten tussen Maria Carolina Blankensteijn, Maria Catharina Blankensteijn en Dominucus Blankensteijn als verpachters en Jacobus Blommesteijn, Cornelis Rutten, Maarten de Reus, Adrianus Hordijk, Simon Breure, Pieternella Breure en Adrianus Rosmolen als pachters van grond en woningen in de Eendrachtspolder en in de gemeente Vlist en de boomgaard Brandenburg
 

10. Archiefstuknummer: 10
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1924, 1929 en 1941
Beschrijving: Huurcontracten voor het pand te Mijnsheerenland waar het hulppunt der posterijen is gevestigd, aan resp. Bastiaan Baars en Jacob van den Enden Jozephszoon
 

11. Archiefstuknummer: 11
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: FinanciŽn
Datering: 1642
Beschrijving: Verpachting door de Kerkmeesters van Heinenoord van de impost op de wijn, het bier, het koren en de tol te Heinenoord aan Cornelis Cornelisz Conninck voor 126 carolusguldens, handgeschreven kopie 19e eeuw
 

12. Archiefstuknummer: 12
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1913
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Willem Boudewijn Leeuwenburgh verpacht aan Gerrit Leeuwenburgh Janszoon een weiland in de polder Het Oudelande van Moerkerken te Mijnsheerenland
 

13. Archiefstuknummer: 13
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1860, 1868 en 1889
Beschrijving: Stukken betreffende de verpachting door J.G.J.T. Stratemus te Den Haag aan Leendert de Jongh Jacobszoon te Mijnsheerenland van een bouw- en weiland te Mijnsheerenland
 

14. Archiefstuknummer: 14
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1876-1886
Beschrijving: Pachtovereenkomsten tussen Christine Pesant en Cornelis van der Graag, Jacobus Konijnendijk, Willem Vogelaar, Antonie van Bree en Leendert de Jong stukken weiland in het Klein Zomerland te Heinenoord en het Oudeland van Moerkerken te Mijnsheerenland
 

15. Archiefstuknummer: 15
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1742
Beschrijving: Huurcontract waarbij Mr. Damas van Slingelandt, burgemeester van Dordrecht, voor zeven jaar verhuurt aan Cornelis Cornelisse Schrijver, wonende aan de Blaack, een perceel weiland en een perceel wei- en zaailand in de polder Oost Zomerland te Heinenoord
 

16. Archiefstuknummer: 16
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1663
Beschrijving: Pachtovereenkomst tussen de Domeinen van de Staten van Holland en Cornelis Aryenssen Rooster van de "Bleyckerye Buijtenijcx"te Oud-Beijerland, met 20e eeuwse transcriptie
 

17. Archiefstuknummer: 17
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1960
Beschrijving: Concept pachtontbindingsovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en Jacob Hollaar Gerritszoon te Oud-Beijerland inzake de hofstede "De Grote Beer", met bijbehorende opstallen en gronden in de Beerpolder
 

18. Archiefstuknummer: 18
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1816
Beschrijving: Huurcontract waarbij Mr. Hendrik Collet d'Escury van Heinenoord voor 16 jaar verhuurt aan Pieter Louter te Heinenoord een perceel griendland en biesland gelegen op de Carnisseplaat in de Oude Maas bij de Koedoodse haven
 

19. Archiefstuknummer: 19
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1965
Beschrijving: Huurovereenkomst tussen de zuivelfabriek De Kievit-Numansdorp N.V. en Jeroenis Joost Kalis en Janna Maria de Fonkert van het pand Hallinxweg 18 ten behoeve van de ouders van Janna Maria de Fonkert
 

20. Archiefstuknummer: 20
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1823
Beschrijving: Nota van de berekening van de landpachten over de periode 1807-1823, te voldoen door Aalbert Voogelaar
 

21. Archiefstuknummer: 21
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1841-1872
Beschrijving: Overzicht van de door B. Leeuwenburg ontvangen erfpachtbetalingen door A. Troost voor Oude Erve no. 1
 

22. Archiefstuknummer: 22
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1871-1881
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Gustave Henri Paul baron van Oudheusden te Brussel verpacht aan Pieter Louter een perceel land in de polder Oud Heinenoord, met kwitanties van de betaling
 

23. Archiefstuknummer: 23
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1870
Beschrijving: Overeenkomst waarbij Gerritje den Ouden te Mijnsheerenland verhuurt aan Jan van Beek te Nieuw-Beijerland een perceel aan de Langeweg in de polder Oud-Beijerland
 

24. Archiefstuknummer: 24
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1848
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij Jan van der Wel te Zuid-Beijerland en Wouter van der Wel te Piershil verpachten aan Krijn van der Wel te Zuid-Beijerland een bouwmanswoning met grond en weiland in de polder Klein Zuid-Beijerland, Groot Zuid-Beijerland en de Numanspolder
 

25. Archiefstuknummer: 25
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1849 en 1857
Beschrijving: Pachtovereenkomsten waarbij Jonkheer J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle verpacht aan Arie Dirkze Troost een weiland in de polder Oud Heinenoord
 

26. Archiefstuknummer: 26
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1861-1870
Beschrijving: Pachtovereenkomsten waarbij Boudewijn Leeuwenburgh te Heinenoord verpacht aan Jacobus Konijnendijk te Heinenoord en Willem Vogelaar te Heinenoord percelen weiland te Klein Zomerland en West Zomerland
 

27. Archiefstuknummer: 27
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1851-1872
Beschrijving: Pachtovereenkomsten waarbij Jan Leeuwenburgh te Heinenoord verpacht aan Aart van der Graaf te Puttershoek, Leendert de Jong en Hendrikus Weijers te Zuid-Beijerland percelen weiland in het Oude Land van Moerkerken te Mijnsheerenland en een tuin en boomgaard in Groot Zuid-Beijerland
 

28. Archiefstuknummer: 28
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1893
Beschrijving: Pachtovereenkomst waarbij G.J.T. Stratemus te Den Haag verpacht aan Pietertje Leeuwenburg te Mijnsheerenland een perceel bouw- en weiland te Mijnsheerenland, fotokopie 20e eeuw
 

29. Archiefstuknummer: 29
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 19e eeuw
Beschrijving: Blanco formulieren van huurovereenkomsten
 

30. Archiefstuknummer: 30
Archief: Verzamelarchief
Rubriek: Eigendommen en aanbestedingen
Datering: 1936
Beschrijving: Afschrift van een huurovereenkomst tussen Marinus Kievit en Joost Kalis Gijsbertszoon te Numansdorp van een tuin en boomgaard te Numansdorp, fotokopie 20e eeuw
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 15 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 3 juni 2022