Bibliotheek Museum Hoeksche Waard
 → 
 →  [Recordnummer 01561]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken
 
Titel : Klaaswaal, beeld van een verdwenen wereld
Auteur(s) : Bijl, J.P.
Verschijningsjaar : 2003
Samenvatting : Geschiedenis van Klaaswaal; Jongkind (schilder); Cromstrijen (ambachtsheerlijkheid ~, ontstaan van~ , oudste landkaart van ~, vroege geschiedenis van ~, oorsprong naam ~); moeren; landvorming;; kreken; grenzen;gorzen; Jan van Barry (ambachtsheer); Thomas Beuckelaer (aandeelhouder ambachtsheerlijkheid); veen; hillen; bedijking (organisatie ~); Klaaswaal (ontstaan van ~, oorsprong naam ~); Claes Danckaerts; "godsakkers"; bevolkingscijfers; seizoensarbeiders (kerkelijke en culturele achtergrond van ~); armenzorg; wezen; onderwijs; huwelijken; feesten; kleding; hoofddeksels; voedsel; behuizing; brandstof; vrije tijd; bouwvoorschriften; boerderijen; bedelaars; buitenlanders; joden; synagoge ~in Oud-Beijerland); huisgemeenten (joodse ~); Hijmans (joodse familie ~); beroepen; slikken; molens; graanproductie (~in 16e en 17e eeuw); meekrap; aardappelteelt; vlasteelt; grienden; boomgaarden; tuinen; paardenmarkt; bijenhouderij; dijken (verhuring van percelen van ~, beplanting met bomen van ~); wegen; Danser (familie ~);grintwegen;straten (schoonhouden van ~);bomen; verlichting; haven (~van Klaaswaal); veerdienst; vervoer; molens; rechthuis; gemeentehuis; herberg (~"De Koninginne van Engeland");monumenten (~in Klaaswaal);kerkgebouwen ( ~ van Cromstrijen); Reformatie; doopluier; graven; rituelen (~ in de kerk); klokken; Numansdorp (stichting van ~, kerkhof van ~);volksgezondheid; ziekten; artsen; verloskunde; volksgeloof; chirurgijns; geneesheren (lijst van ~in Klaaswaal); Oorlog (Tachtigjarige ~); geuzen; Den Briel (martelaren van ~); forten; Spanjaarden; Rampjaar (1672); militairen (legering van ~ in de Hoeksche Waard); Franse legers; Franse Revolutie (reactie op de ~in de Hoeksche Waard, gevolgen van de ~ voor bestuur); mobilisatie; "Christelijk Militair Tehuis" (~ in Numansdorp); Tweede Wereldoorlog; bombardementen; executies; joden; verzet; Jaap Koster; inundatie; evacuees; vliegtuigcrashes; crossings; brand; schouten (taken van de ~,lijst van ~); nachtwacht; kermis; epidemie (cholera ~); Klokbekersvolk (begrafenisrituelen van het ~,opgraving van nederzetting van ~); Romeinse tijd (bewoning in ~); vondsten (archeologische ~); heiligdommen; christenen (eerste ~in Hoeksche Waard); kerstening; kerken (~ in de Hoeksche Waard, functie van ~); katholicisme (~ in Klaaswaal); orgels; pastoors (gedrag van ~, overstap van ~ naar protestantisme); beeldenstorm; geuzen; protestantisering; dekatholicering; Petrus Ossius (eerste predikant in Klaaswaal); Gijsbert Hubrechts (schoolmeester); Anthonie Claes (schoolmeester); Clara Bos - Kluifhoofd (schoolmeesteres); protestantisme (afwezigheid verzet tegen ~); schoolmeesters (status van ~, lijst van ~ , nevenfuncties van); onderwijs (kwaliteit van ~, inrichting ~, veranderingen (in ~ 19e eeuw, christelijk ~); geletterdheid; school (~ verzuim, ~ bibliotheek, ~ gebouw);Gereformeerde Kerk
 
Medium : Boek
Aantal delen :
Taal : Nederlands
Algemeen trefwoord : Archiefbronnen
Geografisch trefwoord : Klaaswaal
Uitgever (plaats uitgave) : Antiquariaat Uitgeverij Blassekijn (Bleskensgraaf)
Aantal pagina's : 528
Afmetingen : 25 cm
Druk :
ISBN :
Illustraties :
S-nummer : S1389
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 16 oktober 2019