Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Allewijn, M.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 11   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0062
Titel: Een zee van water : Februarivloed 1953 over de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Bundeling van verslagen, rapporten, persoonlijke verhalen en gesprekken, foto's; hulpverlening; Zweedse woningen; schade; herstel.
 

2. S-nummer: S0071
Titel: Bevochten water gewonnen land
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Bedijkingsgeschiedenis van de polders in de Hoeksche Waard; ambachtsheren; St. Elisabethsvloed; veenwinning; zoutwinning; dijk- en polderbeheer; suikerfabriek.
 

3. S-nummer: S0044D
Titel: De Hoeksche Waard
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Historie en toeristische rondrit Hoeksche Waard.
 

4. S-nummer: S0262a
Titel: Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Vijf eeuwen eilandhistorie Hoekse Waard; dijkgraven; heemraden; Strienemonde; Kromme Striene; Borre; Strijen (ontstaan van ~); Nicolaas van Putten; Aleid van Strijen; Karel de Stoute; Tiesselijnswaard; Heren van Moerkerken; Heren van Geervliet; Heren van Almonde; Heren van Goudswaard en Piershil; Heren van Egmond; St Anthoniepolder (ontstaan van ~); St Elisabethsvloed; Maasdam; Westmaas; Munnikenland; Mijnsheerenland; Hof van Moerkerken; Elisabeth van Loon; Puttershoek (paardenmarkt van ~); Sara du Faget van Assendelft; Sabina van Egmond; "De Hitsert"'; Gerard Numan
 

5. S-nummer: S0262b
Titel: Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Vijf eeuwen eilandhistorie Hoekse Waard. "Ende despereert niet!". Zo er één woord van waarheid op de strijd van een eilandbevolking tegen het water van toepassing is, mag het wel de aangehaalde uitspraak zijn. Ze geeft kernachtig de Hollandse geest weer, juist diè geest en bezieling, die onze voorvaderen nodig hadden om telkens weer opnieuw het verloren land terug te winnen. Het ontstaan en de groei van de Hoeksche Waard spreekt ook van deze taaie volharding.
 

6. S-nummer: S0353
Titel: Vier eeuwen in Oud-Cromstrijen : (kerk en school in Klaaswaal 1566 - 1966)
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Vier eeuwen in Oud-Cromstrijen (kerk en school in Klaaswaal 1566 - 1966); Gerard Numan; Reformatie; bestuur; rechtspraak; armenzorg; geneeskunde; ambachten; Bataafse Republiek; kerken; begraven; dopen; huwelijken; orgels; "armen-oortjesgeld" schoolmeesters.
 

7. S-nummer: S1218D
Titel: S-Gravendeel, dorp aan de Kil, 1593 - 1993
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: 's -gravendeel, dorp aan de kiil, 1593 - 1993 (redactieversie, niet gecontroleerd)
 

8. S-nummer: S0760
Titel: En wijd was de polder
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Ontwikkeling van de Hoekse Waard vanaf begin; polders; vlietbergen ("hillen"); ambachtsheren, -vrouwen; bedijking; Putten (heerlijkheid ~); St. Elisabethsvloed; binnendijken (weggraven van ~); "moeren"("darinkdelven", graven van veenputten); Hoekse - en Kabeljauwse twisten; Jacob van Gaasbeek; Heer van Strijen (rechten van de ~); Delftse landeigenaren; Dordrecht (invloed van ~); polderbestuurders (stedelijke ~); vloedplankkeringen; Lodewijk van Praet (ambachtsheer); financierders; Hof van Moerkerken; Vranck van Praet; Elisabeth Praet van Moerkerken; molens; middelen van bestaan; rechtspraak; monniken (Kartuizers); Dordtse eigenaren; Willem van Hoorne en Althena (leenheer); stoomgemaal (Jhr. Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek); suikerfabriek; "zomerlanden" vasteland (verbinding met ~); Watersnoodramp; Frederik van Renesse, Heer van Oostmalen ( ambachtsheer); Philips en Sabina van Egmont( kinderen van Lamoraal); inspectie (~van wegen en dijken); Jan van Barrij (grondeigenaar); Gerard Numan (ambachtsheer); Claes Danckertsz; Andries Vierling; Jan Diercksz; Cornelis van Dorp; boerenhoeven; Spui (plannen voor afdamming ~); "hensbeker" Johan van Oldenbarneveldt (grondeigenaar); eendenkooien; wachthuis (~van de Admiraliteit); "Numansgors" terpboerderijen
 

9. S-nummer: S0760aD
Titel: En wijd was de polder : korte historieschetsen van de polders in de Hoeksche Waard en het eiland van Dordrecht
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Aantekeningen over de ontwikkeling van de Hoekse Waard vanaf begin.
 

10. S-nummer: S0554
Titel: Klaaswaal in oude ansichten
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Klaaswaal in oude ansichten. Als oudste der beide heerlijkheidsdorpen van Cromstrijen, Klaaswaal en Numansdorp, is Klaaswaal, ondanks zijn centrale ligging in de Hoeksche Waard, in de loop der eeuwen in zijn groei toch wat achtergebleven bij Numansdorp, gezegd "de Buitensluis".
 

11. S-nummer: S1603D
Titel: De Eilanden van Zuid-Holland, een kruimel polderhistorie
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Een beknopte beschrijving van het ontstaan van de eilanden van Zuid-Holland vanaf ca 200 v. Chr. tot heden.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 oktober 2021