Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nota   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 4   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0090D
Titel: Beleidsnota VVV Dordrecht en Omstreken
Auteur:
Samenvatting: Beleidsnota VVV Dordrecht en Omstreken.
 

2. S-nummer: S1755dD
Titel: S.O.B.: brieven, nota's en rapporten 1994
Auteur:
Samenvatting: Op verzoek van de portefeuillehouders van cultuur van de Hoeksche Waardse gemeenten heeft de Stichting Oudheidkundig Bodemonderzoek Hoeksche Waard (S.O.B.) een aantal knelpunten en mogelijiheden ge´nventariseerd met betrekking tot de door de S.O.B. bepleite professionele archeologische dienst, bezien in het licht van de nieuwe Monumentenwet (1988) en de te verwachten ratificatie van de Conventie van Malta.
 

3. S-nummer: S1755gD
Titel: Nota Bodemarchief en Ruimtelijk Inrichtingsbeleid in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Nota samengesteld om het imagoprobleem van de Hoeksche Waard het hoofd te bieden en een verkeerde invulling van de ruimte te voorkomen. De inwoners, maatschappelijke organisaties en bestuurders van de Hoeksche Waard zullen gezamenlijk de kwaliteiten en de diverse identiteitsbepalende 'pijlers' van de regio moeten inventariseren en benadrukken: de Hoeksche Waard moet zich sterk maken voor haar sterke kanten. De Nota kan worden gezien als een algemene beleidsvisie van de SOB op alle ruimtelijke inrichtingsplannen voor de Hoeksche Waard op korte en middellange termijn.
Landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis; bodemarchief en ruimtelijk inrichtingsbeleid; Landschapsbeleidsplan Hoeksche Waard.
 

4. S-nummer: S1755fD
Titel: Het archeologisch onderzoek van het Hoekschewaardse bodemarchief, SOB Informatienota 1995
Auteur:
Samenvatting: Daar de belangstelling voor het archeologisch onderzoek in de Hoeksche Waard enorm gegroeid is, werd de SOB geconfronteerd met een voortdurend groeiende vraag naar informatiemateriaal over de archeologische onderzoeken en de werkzaamheden van de stichting. In de nota wordt een globaal overzicht geboden van het archologisch onderzoek in de Hoeksche Waard in het verleden en in het heden.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 13 oktober 2021