Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Rapport   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 121   (uit: 3101)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0001D
Titel: Rapport over Verslag 'Commissie Verzorging Streekvervoer Zuid-Hollandse en Noordelijke Zeeuwse Eilanden'
Auteur:
Samenvatting: Rapport uitgebracht aan het bestuur van de Stichting de Flakkeesche Gemeenschap te Middelharnis over het verslag "Commissie Verzorging Streekvervoer Zuid-Hollandse en Noordelijke Zeeuwse Eilanden", d.d. 14 mei 1947. Uitgebracht aan de Kamer van Koophandel te Rotterdam. RTM. Met bijlage I. Kostenopstelling Tram - Autobus. Bijlage I a. Autobuskosten. Bijlage I b. Tramkosten.
 

2. S-nummer: S0003
Titel: Co÷rdinatie van het personenvervoer, preadviezen ten behoeve van algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen (N.V.T.O.)
Auteur: Hupkes, J.W.; Setten, D. van
Samenvatting: Preadviezen uitgebracht aan en beraadslagingen gehouden in de algemene vergadering van de NVTO; RTM; Personenvervoer op 25 mei en 21 juni 1948. Met bijlagen.
 

3. S-nummer: S0004
Titel: Verslag van de Commissie Verzorging Streekvervoer Zuid-Hollandsche en Noordelijke Zeeuwsche Eilanden
Auteur:
Samenvatting: Verslag van de commissie verzorging streekvervoer Zuid-Hollandsche en Noordelijke Zeeuwsche eilanden (RTM) ingesteld op 19 september 1948 door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland te Rotterdam.
 

4. S-nummer: S0005
Titel: De Functie van de streekvervoerbedrijven in het Nederlandse vervoerapparaat
Auteur: Zuylen, H.J. van; Setten, D. van
Samenvatting: Preadvies over functie van de streekvervoerbedrijven in het Nederlandse vervoerapparaat; RTM.
 

5. S-nummer: S0026D
Titel: De bestuurlijke organisatie van de Hoeksche Waard
Auteur: Brasz, Prof. Dr. H.A.
Samenvatting: Bestuurlijke organisatie van de gemeenten in de Hoeksche Waard; huisvesting; ruimtelijke ordening; demografie; maatschappelijk leven; verstedelijking; industrialisatie; mentaliteit; leefbaarheid. Diverse krantenknipsels.
 

6. S-nummer: S0046
Titel: Rapport voor de ruilverkaveling Hoeksche Waard-Noord
Auteur:
Samenvatting: Rapport voor de ruilverkaveling Hoeksche Waard-Noord; bodemkundige gesteldheid; waterbeheersing; werkgelegenheid; verkeer. Bijlage met brieven e.a. onder nummer S46aD.
 

7. S-nummer: S0012D
Titel: Externe invloeden op de streekplannen Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Externe invloeden op de streekplannen Hoeksche Waard. Planologische werkgroep begeleidingscommissie Hoeksche Waard.
 

8. S-nummer: S0093D
Titel: Verbetering van de Dordtsche Kil vanaf het Mallegat tot in het Hollandsch Diep
Auteur:
Samenvatting: Verbeteringen voor de binnenscheepvaart voor de Dordtsche Kil. Onder de gemeenten Dordrecht, 's-Gravendeel en Strijen.
 

9. S-nummer: S0011aD
Titel: Voorlopig rapport voor het streekplan Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Voorlopig rapport voor het streekplan Hoeksche Waard. Foto vrachtwagen en personenauto richting Heinenoordtunnel.
 

10. S-nummer: S0011bD
Titel: Definitief rapport voor het streekplan Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Definitief rapport voor het streekplan Hoeksche Waard
 

11. S-nummer: S0015D
Titel: Voorlopige verkenning van enkele detailvraagstukken van de werkgroepen
Auteur:
Samenvatting: Adviescommissie ontwikkeling Hoeksche Waard.
 

12. S-nummer: S0016bD
Titel: Structuurplan Hoeksche Waard, eerste fase tot 1975
Auteur:
Samenvatting: Structuurplan Hoeksche Waard, eerste fase tot 1975.
 

13. S-nummer: S0017D
Titel: Structuurplan en Structuurschets Hoeksche Waard : conclusies, vragen en antwoorden
Auteur:
Samenvatting: Vragen en antwoorden inzake het structuurplan Hoeksche Waard, inclusief notulen vergadering commissie van woensdag 08 maart 1961.
 

14. S-nummer: S0018D
Titel: De Hoeksche Waard, een studie van enkele sociologische en sociaal-psychologische aspecten
Auteur:
Samenvatting: Opzet voor maatschappelijk werk, vormingswerk en jeugdwerk na de watersnood. In opdracht van de Centrale Watersnood Commissie der Ned. Hervormde Kerk.
 

15. S-nummer: S0020D
Titel: Aantekeningen en voorstellen tot wijziging van het rapport uitgebracht febr. 1968 door de Adviescommissie ontwikkeling Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Aantekeningen en voorstellen tot wijziging van het rapport uitgebracht febr. 1968 door de adviescommissie ontwikkeling Hoeksche Waard.
 

16. S-nummer: S0022D
Titel: Advies betreffende de voorloopige plannen tot oprichting en exploitatie eener Steenkolengasfabriek te Klaaswaal en Numansdorp
Auteur: Mierlo, Th. van
Samenvatting: Advies betreffende den bouw en de exploitatie van een Steenkolengasfabriek voor de gemeenten Numansdorp en Klaaswaal.
 

17. S-nummer: S0024D
Titel: Bevolkingsontwikkeling van de Hoekse Waard 1945 - 1979
Auteur: Swinkels, J.H.J.
Samenvatting: Bevolkingsontwikkeling van de Hoeksche Waard in de jaren van 1945 tot 1979.
 

18. S-nummer: S0025aD
Titel: Toekomstige ontwikkeling Hoeksche Waard, maart 1968
Auteur:
Samenvatting: Toekomstige ontwikkeling Hoeksche Waard, maart 1968.
 

19. S-nummer: S0028D
Titel: Onderzoek naar vrijetijdsbesteding jeugd en cultureel werk in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Toekomstige ontwikkeling Hoeksche Waard. Een onderzoek, in 't bijzonder ingesteld naar aanleiding van de problemen, die verband houden met de vrije-tijds-besteding van de jeugd, alsmede met het culturele werk in de Hoeksche Waard.
 

20. S-nummer: S0029D
Titel: De Bodemkundige verkenning van het eiland "de Hoeksche Waard" en het eiland Tien Gemeten
Auteur: Linde, Ir. J. van der
Samenvatting: Bodemkundige verkenning van de Hoeksche Waard en Tiengemeten in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland tot de bodemkundige verkenning van deze provincie ten zuiden van de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg.
Het doel van het onderzoek is een globaal overzicht te geven van de aldaar optredende bodemkundige verschillen en de hiermede samenhangende variatie in de geschiktheid voor agrarische doeleinden, daarbij in het bijzonder rekening houdend met de mogelijkheden voor de tuinbouw.
Met een bodemkundige beschrijving van de polders. Rapport no. 322.
 

21. S-nummer: S0031aD
Titel: Rapport voor de ruilverkaveling Korendijk - Strienemonde
Auteur:
Samenvatting: Rapport voor de ruilverkaveling Hoeksche Waard West en Zuid; met 2 losse kaarten van wegen en waterlopen.
 

22. S-nummer: S0055aD
Titel: Onderzoek naar de wenselijkheid van een te stichten Wegschap in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Onderzoek naar de wenselijkheid van een te stichten Wegschap in de Hoeksche Waard.
 

23. S-nummer: S0055bD
Titel: Onderzoek naar de wenselijkheid van een te stichten Wegschap in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Onderzoek naar de wenselijkheid van een te stichten Wegschap in de Hoeksche Waard
 

24. S-nummer: S0055cD
Titel: Onderzoek naar de wenselijkheid van een te stichten Wegschap in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Onderzoek naar de wenselijkheid van een te stichten Wegschap in de Hoeksche Waard. Dit rapport is een herziening van het rapport van Januari 1951. Een herziening, die nodig is geworden door de watersnood van 1953, waardoor dit rapport niet te bestemder plaatse is uitgebracht en de daarin genoemde cijfers niet meer in overeenstemming waren met de werkelijkheid.
 

25. S-nummer: S0056D
Titel: 25 jaar tertiair wegenplan in de provincie Zuid-Holland (overdruk)
Auteur:
Samenvatting: 25 jaar tertiair wegenplan in de provincie Zuid-Holland. Na de totstandkoming van de wegenbelastingwet in 1926 was de mogelijkheid geopend, om met de uitkeringen uit de opbrengst van deze belasting de aanleg van nieuwe en de verbetering van bestaande rijks- en provinciale wegen op ruime schaal ter hand te nemen.
 

26. S-nummer: S0099D
Titel: Advies over de ontwikkeling van Zuidwest-Nederland
Auteur:
Samenvatting: Advies uitgebracht - 30 december 1970 - aan de Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken.
 

27. S-nummer: S0098
Titel: Rapport inzake onderzoek vaste verbinding Goeree-Overflakkee - vaste land van Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Rapport inzake onderzoek vaste verbinding Goeree-Overflakkee - vaste land van Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bij besluit van 18 februari 1947, G.S. no. 317, een Commissie tot onderzoek ingesteld. De ontwerpen van de beide in het rapport opgenomen brugplannen zijn gemaakt door de Directie Bruggen van de Rijkswaterstaat.
 

28. S-nummer: S0104D
Titel: Verkenning van enkele aspekten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor zeehavens in het Deltagebied
Auteur:
Samenvatting: Verkenning van enkele aspekten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor zeehavens in het Deltagebied met bijbehorende kaart.
 

29. S-nummer: S0105
Titel: De Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland
Auteur:
Samenvatting: Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland; Rotterdam (uitbreiding~); Hoekse Waard (stedelijke functie van ~); openbaar vervoer; inrichtingsplan (landschappelijk ~); inwonertal; Hoekse Waard (zeehaventerrein in ~); infrastructuur; "Oude Land van Strijen"; agglomeratie; industrie; Haringvliet; natuurbescherming; Tiengemeten (luchthaven op ~); huisvesting; migratie; werknemers (buitenlandse ~).
 

30. S-nummer: S0115aD
Titel: Verkeersintensiteit Voorne-Putten-Rozenburg 1970
Auteur:
Samenvatting: Verkeersintensiteit Voorne-Putten-Rozenburg. Rapport tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de Verkeersafdeling van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB en de Werkgroep "Vervoer en verkeer"van de Stichting "Eilandgemeenschap Voorne-Putten-Rozenburg".
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 oktober 2021