Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Statuten   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 9   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0450D
Titel: Akte van oprichting van de stichting "Interkerkelijke Stichting voor Bejaardenzorg te Oud-Beijerland" (kopie)
Auteur:
Samenvatting: Kopie van de op 29 november 1957 verleden notariŰle akte van oprichting van de stichting "Interkerkelijke Stichting voor Bejaardenzorg te Oud-Beijerland", gevestigd te Oud-Beijerland. Simon Visser, industrieel en Jan Johannes van Willigen, manufacturier, respectievelijk voorzitter van het college van diakenen en administrerend diaken der Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland - Kornelis Gerhardus Idema, gereformeerd predikant, als lasthebber van de Gereformeerde Kerk te Oud-Beijerland - Dirk Henstra, Christelijk Gereformeerd predikant, als lasthebber van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Oud-Beijerland - Cornelis Hendrik de Regt, opperman, als lasthebber van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Oud-Beijerland.
 

2. S-nummer: S0896D
Titel: IJsclub 'De Kom' : statuten per 19 juni 1979
Auteur:
Samenvatting: IJsclub 'de Kom', foto-kopie van de op 19 juni 1979 voor notaris Mr. M.F. van der Straaten te Mijnsheerenland, verleden akte van statutenwijziging en volledige tekst van de statuten. IJsclub "De Kom" te Nieuw-Beijerland, Zuidzijde.
 

3. S-nummer: S1116aD
Titel: Statuten en Huishoudelijk Reglement Oranjevereeniging 'Trouw aan Oranje' te Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Statuten en Huishoudelijk Reglement Oranjevereeniging 'Trouw aan Oranje' te Puttershoek 1946. Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 30 april 1946.
 

4. S-nummer: S0493aD
Titel: COÍPERATIEVE VEREENIGING: Co÷peratieve Fruit en Groenteveiling "Hoeksche Waard en Omstreken" G.A., te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatstcourant van woensdag 16 juni 1948, no. 114. Betreft de op 13 mei 1943 voor notaris G.L. Born te Oud-Beijerland, verleden akte van statutenwijziging. De co÷peratieve vereniging is opgericht blijkens akte op 23 april 1926 verleden voor notaris I.G. ten Doesschate te Oud-Beijerland.
 

5. S-nummer: S0680D
Titel: Vereniging tot Behoud van Natuur, Landschap en Dorpsschoon in de Hoeksche Waard : STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Auteur:
Samenvatting: Statuten (vereenvoudigd en verkort) en huishoudelijk reglement van de Vereniging tot Behoud van Natuur, Landschap en Dorpsschoon in de Hoeksche Waard, verkort: Hoekschewaards Landschap nov. 1984 resp. dec. 1985.
 

6. S-nummer: S0178cD
Titel: Statuten, Huishoudelijk Reglement en Bieten Reglement der Vereniging Co÷peratieve Suikerfabriek en Raffinaderij G.A. "Puttershoek" te Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Statuten, Huishoudelijk Reglement en Bieten Reglement der Vereniging Co÷peratieve Suikerfabriek en Raffinaderij G.A. "Puttershoek" te Puttershoek.
 

7. S-nummer: S0493bD
Titel: COÍPERATIEVE VERENIGING: Co÷peratieve Fruit- en Groenteveiling "Hoeksche Waard en Omstreken" G.A., te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: 7 exemplaren van de op 07 juni 1960 voor notaris P.B. Mensting te Oud-Beijerland verleden akte van statutenwijziging. De co÷peratieve vereniging is opgericht bij akte op 23 april 1926 verleden voor notaris I.G. ten Doesschate. Op 13 mei 1943 verleden voor notaris G.L. Born zijn de statuten gewijzigd. Bij akte op 09 februari 1951 verleden voor de candidaat-notaris C.F.L. Klein, als plaatsvervanger voor notaris G.L. Born en op 27 november 1953 voor notaris P.B. Mensing verleden, zijn de statuten eveneens gewijzigd.
 

8. S-nummer: S1932D
Titel: Statuten van de Afd. "Goudswaard-Piershil" van de Zuid-Hollandsche Vereniging "Het Groene Kruis"
Auteur:
Samenvatting: Oprichting afdeling Goudswaard-Piershil van de Zuid-Hollandsche Vereniging "Het Groene Kruis". De vereniging, oorspronkelijk opgericht 26 maart 1903, is, te rekenen van 26 maart 1932, opnieuw aangegaan voor de tijd van 29 jaren, alzo eindigende 25 maart 1961. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 28 mei 1932 no. 30.
 

9. S-nummer: S2107D
Titel: Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging "Het Groene Kruis", te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: In de op 09 juni 1926 gehouden algemene vergadering van de vereniging "Het Groene Kruis" te Oud-Beijerland, vastgestelde statuten en huishoudelijk reglement.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 augustus 2021