Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Verslag   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 63   (uit: 3102)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0047a
Titel: Waterschap "De Dijkring Hoekse Waard" : Verslag over het dienstjaar 1968
Auteur:
Samenvatting: Jaarverslag van het waterschap.
 

2. S-nummer: S0182D
Titel: De Goede voor : dertig jaar bedrijfsvoorlichting in de Hoeksche Waard
Auteur: Hartigh, T. den
Samenvatting: Bedrijfsvoorlichting in de Hoeksche Waard 1936 - 1966. Herinneringen en ervaringen uit het werk van de heer Den Hartigh.
 

3. S-nummer: S0318D
Titel: Puzzel - wandeltocht door het seuterdorp 's-Gravendeel
Auteur:
Samenvatting: Puzzel - wandeltocht door het seuterdorp 's Gravendeel. Ook wordt het een en ander vermeld over het Politiebureau; de Kiltunnel met bijbehorend kunstwerk; het Weegje 1; het orgel in de NH Kerk te 's-Gravendeel; de betekenis van de ramen in deze kerk/het kerkgebouw en de toren; wat gegevens van de molen aan de Molendijk 34 te 's-Gravendeel; Oude- en Nieuwe Haven; plattegrond; bierbrouwerij "De Bel" Renooishoekstraat; huis dokter Noordhoek, Havenplein; Zuid-Voorstraat 40 - 36; Achterdijk; 't Stee/Egbert in 't Veldstraat; vlasbewerking; 65 jaar waterleiding.
 

4. S-nummer: S0320aD
Titel: Verslag van de commissie uit afgevaardigden voor de overbrugging van de rivier de Kil te 's-Gravendeel : + ontwerp
Auteur:
Samenvatting: Verslag van de commissie uit afgevaardigden voor de overbrugging van de rivier de Kil te 's Gravendeel + ontwerp.
 

5. S-nummer: S0330D
Titel: Avonturen in een Lucht-Trekschuit boven het hart van Zuid-Holland : Oplating luchtballon vanuit Heinenoord, 7 juni 1954, artikel in Libelle nr 27 21e jaargang 3 juli 1954
Auteur:
Samenvatting: Oplating luchtballon vanuit Heinenoord, 7 juni 1954, artikel Libelle nr 27. Mevrouw Van Bommel, echtgenote van de burgemeester van Heinenoord, heeft vr de opstijging de nieuwe ballon (van het echtpaar Boesman) met champagne gedoopt. Achterin het tijdschrift zit een kaart met stempel: Sportver. Heinenoord Doopvaart Ballon "Libelle" van de Haagsche Ballonclub CDTE; NINI BOESMAN 2e PINKSTERDAG 1954. Aan de Edel Achtbare Heer de Burgemeester van Heinenoord. Holland met postzegel.
 

6. S-nummer: S0332dD
Titel: Welzijnsplan gemeente Binnenmaas 1987
Auteur:
Samenvatting: Welzijnsplan gemeente Binnenmaas 1987.
 

7. S-nummer: S0360D
Titel: Eenige aantekeningen van historische feiten van het kerkgebouw en de klok van de Ned. Herv. Kerk te Numansdorp
Auteur:
Samenvatting: Aantekeningen van historische feiten van het kerkgebouw en de klok van de Ned. Herv. Kerk te Numansdorp, tijdens de evacuatie naar Klaaswaal.De naam van de schrijver is niet bekend.
 

8. S-nummer: S0388D
Titel: Archeologisch dorpskern-onderzoek Strijen
Auteur:
Samenvatting: Archeologisch dorpskernonderzoek Strijen. Stichting archeologische werkgroep Hoeksche Waard.
 

9. S-nummer: S0628D
Titel: Cebeco-Zuidwest : Jaarverslag 1984/1985
Auteur:
Samenvatting: Cebeco-zuidwest, jaarverslag 1984/1985. West- en Oost Zeeuws-Vlaanderen; West Noord-Brabant; Tholen; St. Philipsland; Noord-Beveland; Walcheren; Goeree-Overflakkee; Schouwen-Duiveland; Hoekse Waard; Voorne Putten; IJsselmonde; Eiland van Dordrecht.
 

10. S-nummer: S0701D
Titel: Joodse inwoners van Numansdorp en antisemitisme in 's-Gravendeel
Auteur: Biesheuvel, D.; Zeeuw, P.W. de
Samenvatting: Geschiedenis van de in Numansdorp gewoond hebbende Joodse families. Een zeldzaam geval van antisemitisme in de Hoeksche Waard ('s-Gravendeel), verslag over de verdwijning van Reinier Koster en de gebeurtenissen daarna met foto's. Krantenknipsel AD Hoeksche Waard van zaterdag 20 februari 2016 : Dorp verwerkt zijn 'oorlogstrauma'. Krantenknipsel Het Kompas d.d. 24 februari 2016 : Antje, Jacob en Nardes hebben een plek. In Numansdorp zijn zaterdag drie struikelstenen gelegd ter nagedachtenis aan drie Joodse oorlogsslachtoffers.
 

11. S-nummer: S0800D
Titel: Het laatste leven en zalig sterven van Maria Steenbergen te Nieuw-Vennep, den 22 Mei 1883
Auteur: Onbekend
Samenvatting: Laatste leven en zalig sterven van Maria Maaike Steenbergen te Nieuw-Vennep, op 22 mei 1883. Zij heeft in Strijen gewoond, haar vader heette Arie Steenbergen en haar moeder Maaike van der Linden.
 

12. S-nummer: S0821aD
Titel: Monumenten-inventarisatie-project (MIP), provincie Zuid-Holland, gemeentebeschrijving Strijen
Auteur: Hfkens, Marjolein
Samenvatting: Monumenten inventarisatie project provincie Zuid-Holland, gemeentebeschrijving Strijen. Brochure Open Monumentendag Gemeente Strijen, zaterdag 08 september 2018 met fietsroute.
 

13. S-nummer: S0847D
Titel: Jaarverslagen molens Binnenmaas 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996
Auteur:
Samenvatting: Jaarverslagen molens Binnenmaas 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996.
 

14. S-nummer: S0848D
Titel: Seniorenorkest "Hoeksche Waard" : jubileumuitgave 1981 - 1991
Auteur:
Samenvatting: Seniorenorkest 'Hoeksche Waard', jubileumuitgave 1981 - 1991, t.g.v. het 10-jarig bestaan. Overzicht van de bezochte rust/verpleeghuizen; medewerking aan diverse activiteiten; op verzoek van het ministerie van W.V.C. heeft het seniorenorkest een concert gegeven tijdens het 5-daagse Eurag-Congres in de grote zaal van het congres-gebouw in Den Haag.
 

15. S-nummer: S0852D
Titel: Een Boekje open over een monument "De Ned. Herv. Kerk. te Klaaswaal" (fotokopie)
Auteur: Bijl, J.P.
Samenvatting: Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Klaaswaal.
 

16. S-nummer: S0904D
Titel: VERSLAG omtrent den toestand van het MIDDELBAAR ONDERWIJS te Oud-Beijerland : 1918 - 1943
Auteur:
Samenvatting: Verslag omtrent den toestand van het middelbaar onderwijs te Oud-Beijerland 1918 - 1943. Met namen van de mensen die deel uitmaakten van de commissie van toezicht (1918 - 1943); personeel, directeuren en leraren en concierge;
 

17. S-nummer: S0923D
Titel: Landelijke bouwkunst Zuid-Holland (boerderijen) (a) + verhuurcontract Rustenburg 1682 (b)
Auteur:
Samenvatting: Brief J. Verheul Dzn., d.d. 09 April 1936 aan C.L. van Es van der Have; Kopie brief C.L. van Es van der Have, d.d. 23 october 1936, aan J. Verheul Dzn, betreffende de hofstede "Rustenburg" te Puttershoek; Kopie Verkoopaankondiging van de Hofstede "Rustenburg"te Puttershoek in 1682; mail van G. Matthee, d.d. 16 maart 2004, aan acbos, betreffende Jan Matthee; gegevens over "Eigendomsbewijzen woning Rustenburg te Puttershoek" Door C.L. van Es van der Have opgemaakt stuk, d.d. November 1957, over het feit, dat "Rustenburg", niet op de "Voorlopige lijst der Nederlandsche Monomenten van Geschiedenis en Kunst"samengesteld door de daarvoor aangewezen Rijkscommissie, voorkomt; krantenknipsels: RUSTENBURG monumentale boerderij met rijke historie en illustere namen. Maar raadspensionaris Johan de Witt heeft er nimmer in gewoond, wel een naamgenoot (2x); Hoe het met "Rustenburg" verder ging; Boerderij brandt af Herbouw Rustenburg wellicht mogelijk; Monumentale boerderij in de as; Tientallen aanschouwen triest tarereel; Een Boerderij bij jou in de buurt. Een verhaal over landschap en boerenbedrijf in de Hoeksche Waard (lesbrief met bouwplaat). Zie ook: platte doos 1.
 

18. S-nummer: S0929D
Titel: Nota Openluchtrekreatie Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Nota openluchtrekreatie Hoeksche Waard van het Overlegorgaan Hoeksche Waard, commissie openluchtrekreatie.
 

19. S-nummer: S1002D
Titel: Voor veertig jaar : 1920 - 1960 HBS Oud-Beijerland
Auteur: Onbekend
Samenvatting: Programma viering 40-jarig bestaan 1920 - 1960 hbs Oud-Beijerland.
 

20. S-nummer: S1153D
Titel: Nooit gehoorde ontmoetingen van den matroos Pieter Deunhouwer (12-12-1756 gedoopt te Puttershoek), kopie
Auteur: Onbekend
Samenvatting: Nooit gehoorde ontmoetingen van den matroos Pieter Deunhouwer (12-12-1756 gedoopt te Puttershoek). Op rijm.
 

21. S-nummer: S1161D
Titel: Een Spiritualistische seance in het jaar 1930 van Dr. M.H.A. van der Valk, bijgewoond en beschreven door een leek
Auteur: Onbekend
Samenvatting: Een spiritualistische seance in het jaar 1930 van Dr. M.H.A. van der Valk, bijgewoond en beschreven door een leek.
 

22. S-nummer: S0490D
Titel: Vereniging t.s. : technische schoool voor de hoekse waard oud-beijerland
Auteur:
Samenvatting: Vereniging t s, jaarverslagen technische school voor de Hoekse Waard, 1962, 1969, 1970 en 1977.
 

23. S-nummer: S0523D
Titel: STICHTING "DE FLAKKEESCHE GEMEENSCHAP", gevestigd te Middelharnis
Auteur:
Samenvatting: Jaarverslag 1958, 1959, 1962, 1963 Goeree Overflakkee.
 

24. S-nummer: S0524D
Titel: OP WEG NAAR WELZIJN : Eilandengemeenschap Voorne - Putten - Rozenburg
Auteur:
Samenvatting: Eilandengemeenschap Voorne - Putten - Rozenburg, verslag over de periode 01 juli '64 t/m 31 dec. '65, jaarverslag 1967, 1968, 1969, 1970. Bijlagen: Briefno.: 246. Onderwerp: Toezending verslag van werkzaamheden 1/7/"64 - 31/12/"65. INHOUD Enige artikelen van het Stichtingsstatuur a. pag. 2 enz. Briefno.: 2213/1.51 Onderwerp: Jaarverslag 1969. Heenvliet, 30 september 1970.
 

25. S-nummer: S0525
Titel: Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken
Auteur:
Samenvatting: jaarverslag 1968 en 1969.
 

26. S-nummer: S0540D
Titel: Cebeco-Zuidwest : jaarverslag 1982 - 1983
Auteur:
Samenvatting: Cebeco-zuidwest, jaarverslag 1982 - 1983.
 

27. S-nummer: S0586D
Titel: Sociaal verslag 1982-1983 bejaardencentrum "Sabina"
Auteur:
Samenvatting: Sociaal verslag 1982/1983 "Sabina".
 

28. S-nummer: S0677D
Titel: Kerk en evangelisatie te Numansdorp : 1918 - 1987
Auteur: Bouman, J.; Vogelaar, A.
Samenvatting: Een verslag van de kerkelijke beroeringen te Numansdorp, waaruit de stichting der evangelisatie voortkwam.
 

29. S-nummer: S0692D
Titel: Schaven uit de collectie timmermansgereedschap van het Streekmuseum Hoeksche Waard
Auteur: Sterre, G. van der
Samenvatting: Onderzoek naar de herkomst van de in de verzameling aanwezige schaven.
 

30. S-nummer: S0758D
Titel: Rosta Vrouwenexpeditie voorjaar 1988 : Beklimming Chamlang 7290 m te Nepal
Auteur: Rooy, Maria Harriet de
Samenvatting: Voorbereiding en reisverslag beklimming Chamlang 7290 m te Nepal.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 oktober 2021