Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Voordracht   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 27   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0101D
Titel: Leven in een delta
Auteur:
Samenvatting: Karakteristieken voor het leven in een deltagebied. Voordracht, gehouden door ir. H.A.M.C. Dibbits te Utrecht op de 34e jaarvergadering van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland te Rotterdam op 26 juni 1963 te Spijkenisse.
 

2. S-nummer: S0110D
Titel: Het Ontstaan en de ontwikkeling gedurende de laatste 1000 jaren van de Zuid-Hollandse Eilanden
Auteur: Linde, J. van der
Samenvatting: Het ontstaan en de ontwikkeling gedurende de laatste 1000 jaren van de Zuid-Hollandse eilanden.
 

3. S-nummer: S0124D
Titel: Het Ontstaan van het eiland IJsselmonde
Auteur: Vermaat, G.J.
Samenvatting: Het ontstaan van het eiland IJsselmonde.
 

4. S-nummer: S0265D
Titel: Onderzoek van een Stoomgemaal ten dienste van het Oudeland van Strijen, het land van Esch en Oud-Bonavontura
Auteur: Paul, J.
Samenvatting: Onderzoek van een stoomgemaal ten dienste van het Oudeland van Strijen, het land van Esch en Oud-Bonavontura. Een comitť, heeft tezamen met de heer Paul, alles onderzocht voor de stichting van een stoomgemaal en voor het opmaken van een plan daarvoor. Hier zijn twee plannen voor opgemaakt.
 

5. S-nummer: S0317D
Titel: Rede : over Genesis 32 :10a, gehouden ter herdenking van zijne 25-jarige ambtsbediening
Auteur: Bosman, A.J.
Samenvatting: Rede over Genesis 32 :10a, gehouden ter herdenking het feit dat ds. A.J. Bosman 25 jaar predikant was.
 

6. S-nummer: S0391D
Titel: Strijen door het vuur verteerd : Kerkelijke redevoering op den ijselijken en nooit meer alzoo gehoorden brand, aldaar voogevallen den 22en Mei 1759
Auteur: Reverhorst, Hermanus van
Samenvatting: Kerkelijke redevoering, op den ijsselijke en nooit meer alzoo gehoorden brand, aldaar voorgevallen den 22 Mei 1759. (herdruk)
 

7. S-nummer: S0392D
Titel: Strijen door het vuur verteerd : Kerkelijke redevoering op de ijselijke en nooit meer alzo gehoorden brand, aldaar voorgevallen de 22 mei 1759.
Auteur: Reverhorst, Hermanus van
Samenvatting: Een kerkelijke redevoering over de grote brand in Strijen van 22 mei 1759 door Hermanus Reverhorst, predikant te Mijnsheerenland (ongewijzigde herdruk). Met een voorwoord door Pleun R. Troost.
 

8. S-nummer: S0390D
Titel: Stryen door het vyer verteert, voorgestelt in eene kerkelyke reden-voeringe, op den ysselyken, en nooit meer alzoo gehoorden brand, aldaar voorgevallen den XXII Mey 1759.
Auteur: Reverhorst, Hermanus van
Samenvatting: Een kerkelijke redevoering over de grote brand in Strijen van 22 mei 1759 door Hermanus Reverhorst, predikant te Mijnsheerenland.
 

9. S-nummer: S0474D
Titel: UIT RUIGHTEN GEBOREN : onderdeel uit de herdenking 400 jaar Oud-Beijerland in 1959
Auteur:
Samenvatting: Uit ruighten geboren, onderdeel uit de herdenking 400 jaar Oud-Beijerland in 1959, een spel van klank, licht en beweging naar historische gegevens van wijlen dhr. K. Siderius.
 

10. S-nummer: S0533D
Titel: De Kerstboodschap : radio-rede, gehouden op 26 december 1924, voor de "Hilversumsche draadlooze omroep"
Auteur: Hugenholtz, J.B.Th.
Samenvatting: "De Kerstboodschap", radio-rede, gehouden op 26 december 1924, voor de "Hilversumsche draadlooze omroep", in de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (N.S.F.). te Ammerstol.
 

11. S-nummer: S0647D
Titel: De Zeewering
Auteur: Hamburg, G. van
Samenvatting: Overpeinzingen over zeewering.
 

12. S-nummer: S0705D
Titel: De Aardappel-ziekte, beschouwd als het middel ter beoefening van Gode welbehagelijke deugden
Auteur: Eedel-Bloedt, D.J.
Samenvatting: Aardappelziekte beschouwd als het middel ter beoefening van Gode welbehagelijke deugden. Naar aanleiding van de door ziekte bijna geheel mislukte aardappeloogst in 1845.
 

13. S-nummer: S0780D
Titel: Gedichten, (fotokopiŽn)
Auteur: Lagerwerf, Wouter
Samenvatting: Gedichten, (fotokopiŽn). Wouter Lagerwerf: geboren 21 september 1868 en overleden op 19 december 1947. Ook een pagina met gedicht: vandaag heb ik de horizon geblauwd, het donker weg gesjouwd, het water in de vaarten wit geschuimd, ik heb het veld geruimd en bomen op de zoden aan de dijk, gezet enz. Hoeksewaard Rikkie Keller "Een tel verschil", Eigen beheer, Rotterdam juli 1993, p. 36.
 

14. S-nummer: S0801D
Titel: De Onzekerheid van 's menschen leven : Leerrede, gehouden op 25 januari 1885, naar aanleiding van het verongelukken der stoomboot 'Oude Maas II' (fotokopie)
Auteur: Cramer, H.
Samenvatting: Leerrede gehouden op 25 januari 1885 naar aanleiding van het verongelukken der stoomboot "Oude Maas II", waarbij 8 mensen uit Oud-Beijerland omkwamen. De baten kwamen ten gunste van de kerk en de armen.
 

15. S-nummer: S1138D
Titel: Ter inwydinge van den eerwaarden heere Ludovicus Kluyt, tot leeraar in de gemeente van Jesus Christus te Zuidt Beyerlandt, anders genoemt den Hitzert. Bevestigt den V. van Wynmaant MDCCXLIX
Auteur: Badon, Joannes
Samenvatting: Rede van inwijding.
 

16. S-nummer: S1273D
Titel: Zand, zeep en soda
Auteur: Vries, Wim de
Samenvatting: Zand, zeep en soda, gedichten door een Puttershoeker
 

17. S-nummer: S1280D
Titel: Gedicht op het gedrag van ds Van der Valk te Oud-Beijerland
Auteur: Have, J. van der
Samenvatting: Gedicht op het gedrag van ds van der valk te Oud-Beijerland
 

18. S-nummer: S1361D
Titel: Gedenck-clancken bij een kroon van veertig jaren, ter gelegenheid van 40-jarig kroon-jubileum H.M. de koningin, 6 september 1938
Auteur: Dubois, A.
Samenvatting: Gedenck-clancken bij een kroon van veertig jaren, tgv 40-jarig kroon-jubileum h.m. de koningin, 6 september 1938
 

19. S-nummer: S1406D
Titel: Het Veranderde testament
Auteur: Looij, Philipp
Samenvatting: Het veranderde testament, theologische verhandeling
 

20. S-nummer: S1447D
Titel: Schrift met gedichten in 1900 betreft voornamelijk de Boerenoorlog
Auteur: Schutter, Andries Jan
Samenvatting: Schrift met gedichten in 1900 betreft voornamelijk de Boerenoorlog
 

21. S-nummer: S0531D
Titel: WE HALEN EEN BOEK : Toneelspel in drie bedrijven
Auteur: Duchemin, G.
Samenvatting: Toneelspel, verm. ter gelegenheid van een afscheid van een klas.
 

22. S-nummer: S0696D
Titel: Over landbouweconomie en landbouwpolitiek : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar
Auteur: Veerman, C.P.
Samenvatting: Over landbouweconomie en landbouwpolitiek, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar. Met uitnodiging van de Rector Magnificus tot bijwoning van deze rede - op vrijdag 03 april 1987 - in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg.
 

23. S-nummer: S0827
Titel: Denkend aan Holland : een visie op de agrarische ontwikkeling
Auteur: Veerman, C.P.
Samenvatting: Een visie op de agrarische ontwikkeling. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de economie van het agrarisch bedrijfsleven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 28 juni 1990.
 

24. S-nummer: S0866D
Titel: Het Rechtshistorisch karakter van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen : Een terugblik na vijfhonderd jaar
Auteur: Moorman van Kappen, O.
Samenvatting: Tekst van rede uit 1992. I. Het juridische begin; II. Nadere analyse van de oorkonde van 16 juli 1492 II. 1. Het recht van aanwas; II. 2. Het erfpachtsrecht; II. 3. De ambachtsheerlijkheid; II. 4. Het op financieel profijt gerichte karakter van de transactie van 1492; II. 5. De "suppliant" : mr. Gerard Numan III. Het rechtshistorisch karakter van de ambachtsheerlijkheid III. 1. De groei van de ambachtsheerlijkheid in latere eeuwen door bedijking en inpoldering. III. 2. De rechtsvorm van de onderneming; III. 3. Cromstrijen nog steeds een ambachtsheerlijkheid?
 

25. S-nummer: S1106
Titel: Uit den kring der gemeenschap, omtrekken en figuren
Auteur: Quack, H.P.G.
Samenvatting: Overdenkingen over diverse personen/instantie in de 19 e eeuw.
 

26. S-nummer: S0919aD
Titel: Overlegorgaan Hoeksche Waard : persoonlijke belevenissen
Auteur: Onbekend
Samenvatting: Enkele fragmenten uit persoonlijke belevenissen van een stafmedewerker bij het Overlegorgaan Hoeksche Waard.
 

27. S-nummer: S0474aD
Titel: "Uit Ruighten geboren" : een spel van klank, licht en beweging naar historische gegevens van wijlen de heer K. Siderius
Auteur:
Samenvatting: Fragment Ouverture Egmond. Tekst: Burgers en burgeressen van Oud-Beijerland enz., met diverse aantekeningen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 oktober 2021