Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Agrarisch   (in veld: Algemeen trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 3101)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0010c
Titel: Sociaal economische ontwikkeling Hoeksche Waard, agrarische bedrijfstak
Auteur:
Samenvatting: Rapport uit 1955 van het Economisch-Technologisch Instituut over de sociaal economische ontwikkeling van de Hoeksche Waard, onderdeel agrarische bedrijfstak.
 

2. S-nummer: S0170D
Titel: Sociaal economische aspekten van het agrarisch bedrijfsleven in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Sociaal economische aspekten van het agrarisch bedrijfsleven in de Hoeksche Waard.
 

3. S-nummer: S1228
Titel: Agrarische kwaliteit van de Hoeksche Waard, 150 jaar geschiedenis van agrarische belangenbehartiging in de Hoeksche Waard 1848 - 1998
Auteur: Hoek, A.P. van den
Samenvatting: 150 jaar geschiedenis van agrarische belangenbehartiging in de Hoeksche Waard, 1848 - 1998; bevat register, geschiedenisoverzicht, overzicht bestuursplaatsen, namenlijst bestuursleden, korte geschiedenis van de afdelingen, index agrarische bedrijven, index achternamen;
Hollandsche Maatschappij van Landbouw (aanleiding tot de oprichting van de ~); Hoeksche Waard (vroegste geschiedenis van de ~,geschiedenis van de landbouw in de~, oorsprong naam ~, overzicht rijkstollen in de ~); meekrap; mechanisatie; Crisis ( economische ~ van 1929); Franse tijd (positie van de boeren in de ~); revolutie ( agrarische ~ 1750 - 1815); nieuwe gewassen eind 18e eeuw; landbouw (groei belangstelling voor de ~van de wetenschap, onderzoek naar de toestand van de ~ en sociale situatie in de ~ rond 1800, stimulering ~, relatie overheid en ~na 1813, relatie adel en ~na 1813); Jan Kops; Lodewijk Napoleon; Waterstaatszorg; tabaksteelt; suikerbieten; chichorei; veepest; schapenhouderij; vlas;
ontginningen; bosaanleg; inpoldering; vervoer; onderwijs (~ aan boeren); Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw (oprichting ~); veeartsenijschool (oprichting ~); longziekte; watersnoodrampen; positie boeren (verbetering van de ~na 1826); aardappelziekte; emigratie; Afgescheidenen; onlusten; landbouwmaatschappijen ( particuliere ~); organisatie boeren (late ~); Commissies voor de Landbouw; Arie Vlielander; Koning Willem III; Koningin Sophie (eigenares "Alexandershof"); landbouwwerktuigen (nieuwe ~); stoomdorswerktuig (afbeelding); rijkstollen; Haarlemmermeer (~als voorbeeld voor de Hoeksche Waard); industrieŰn (agrarische ~); veeteelt (verhouding ~= akkerbouw); J.B. Jongkind; fokkerijen ( paarden= en rundvee ~ in de Hoeksche Waard); veearts (vestiging ~in de H.W.); teelten (verdwijnende en opkomende ~); landbouwcrisis 1875-1895 (gevolgen ~, aanpak ~, analyses ~, ~in de H.W.); streekblad; Barendrechtse brug; stoomtram; P.M.H.Welker; verenigingen (ontstaan van co÷peratieve en verkoop ~); aardappelziekte; boterfabrieken; ooievaars (behoud ~voor insectenbestrijding); suikerbietenteelt; Vereniging Hoeksche Waards Belang ( oprichting ~); proefstations; landbouwwinterscholen; kunstmest; banken (oprichting co÷peratieve ~); varkenshouderij; Tiengemeten; Eerste Wereldoorlog (gevolgen van de ~voor de landbouw); mobilisatie; smokkel; distributiestelsel; ruilverkaveling; Algemeen Kiesrecht; Land= en Tuinbouwschool (oprichting ~); streekklederdracht; Suikerfabriek; Tweede Wereldoorlog; Oorlogsdagen in de H.W.; Wederopbouw; Prins Bernhard (bezoek van ~aan de H.W.); Watersnood; emigratie; milieumaatregelen; land= en tuinbouw (bijdrage aan de economie).
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 september 2021