Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gemeentelijk bestuur   (in veld: Algemeen trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 15   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0026D
Titel: De bestuurlijke organisatie van de Hoeksche Waard
Auteur: Brasz, Prof. Dr. H.A.
Samenvatting: Bestuurlijke organisatie van de gemeenten in de Hoeksche Waard; huisvesting; ruimtelijke ordening; demografie; maatschappelijk leven; verstedelijking; industrialisatie; mentaliteit; leefbaarheid. Diverse krantenknipsels.
 

2. S-nummer: S0926D
Titel: Gemeentestukken van de raad van Heinenoord
Auteur:
Samenvatting: Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Heinenoord, vastgesteld en gewijzigd in de openbare vergadering van de raad der gemeente Heinenoord, gehouden 24 juli 1931, 29 april 1932, 31 maart 1936 en 20 oktober 1939; "Verordenng, regelende het verlenen van financiŽle tegemoetkomingen ter bevordering van de krotontruiming, doorstroming en woningverbetering" 1973; Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten in de gemeente Heinenoord 1 januari 1974; Notulen van de buitengewone vergadering van de raad der gemeente Heinenoord, gehouden vrijdag, 29 maart 1974, in het H.C. Andersenhuis, betreffende het eervol ontslag van burgemeester P. Groeneweg; concept Subsidieverordening der gemeente Heinenoord.
 

3. S-nummer: S1140D
Titel: Instructie voor den ontvanger der gemeente Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Instructie voor den ontvanger der gemeente Puttershoek
 

4. S-nummer: S1156D
Titel: Instructie voor den ontvanger der gemeente Numansdorp
Auteur:
Samenvatting: Instructie voor den ontvanger der gemeente Numansdorp.Vastgesteld/gewijzigd: 7 juni 1852; 24 maart 1861; 18 december 1905; 9 maart 1916.
 

5. S-nummer: S1236D
Titel: Programma van de feestelijkheden te Puttershoek ter gelegenheid van installatie van burgemeester C.L. Kiehl, 11 september 1929
Auteur:
Samenvatting: Programma van de feestelijkheden te Puttershoek tgv installatie van burgemeester c.l. kiehl, 11 september 1929
 

6. S-nummer: S1375D
Titel: Informatie over de stemming voor een Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Informatie over de stemming voor een Hoekse Waard
 

7. S-nummer: S0756aD
Titel: Ambtenarenreglement 1931 gemeente Strijen
Auteur:
Samenvatting: Ambtenarenreglement 1931 gemeente Strijen.
 

8. S-nummer: S0858D
Titel: Uitnodiging opening gemeentehuis Binnenmaas
Auteur:
Samenvatting: Uitnodiging opening gemeentehuis Binnenmaas met brochure.
 

9. S-nummer: S0919
Titel: Een Vleugje eensgezindheid : Het overlegorgaan Hoeksche Waard 1971 - 1994
Auteur: Robbemond, Jan
Samenvatting: Geschiedenis gemeentepolitiek Hoekse Waard. Na 23 jaren gefunctioneerd te hebben als overlegorgaan tussen de zes Hoeksche Waardse gemeenten, zijn de bestuurlijke activiteiten in regionaal verband overgegaan naar de nieuwe regio Zuid-Holland Zuid; een nieuwe regio, die de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden omvat.
 

10. S-nummer: S0400bD
Titel: Gemeente STRIJEN : Gemeentebestuur in beeld
Auteur:
Samenvatting: Burgemeester, gemeentesecretaris, wethouders en raadsleden worden voorgesteld alsmede praktische informatie over de gemeente en het gemeentebestuur.
 

11. S-nummer: S2162D
Titel: Kwitanties van declaraties
Auteur:
Samenvatting: Declaratie - d.d. 15 januari 1851 -van het Algemeen Armbestuur te Hellevoetsluis, ten laste van de Algemene Armen te Oud-Beijerland, wegens verleende onderstand aan Johanna van den Berg, behuwd dochter van Abraham Vermaas en Adriana Molenaar. Declaratie - d.d. 28 juni 1851 - van idem, wegens verblijf in het cholera gasthuis, aan Jannetje Stuip te Oud-Beijerland. Declaratie anno 1854, 1e halfjaar, van het Burgerlijk Armbestuur der gemeente Rotterdam, wegens kosten van alimentatie enz. ten behoeve van de weduwe A. Waardenburg en haar kind Ary Stolk. Gemeente Oud-Beijerland, opgave omtrent bedragen van subsidies uit de gemeentefondsen aan burgerlijke, aan kerkelijke, aan particuliere en aan gemengde instelling van weldadigheid, over 1920 uitbetaald en voor 1921 uitgetrokken op de gemeentebegroting.
 

12. S-nummer: S2166D
Titel: Bescherming Bevolking Gemeente Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Gegevens betreffende Bescherming Bevolking (B.B.)
 

13. S-nummer: S2198D
Titel: Gemeente Cromstrijen Ontwikkelingsvisie "De Verdieping"
Auteur:
Samenvatting: In 1999 is door de gemeenteraad de "Ontwikkelingsvisie Cromstrijen" vastgesteld. In dit door KuiperCompagnons gemaakte document wordt het in 1999 geschetste ruimtelijk kader geŽvalueerd, geactualiseerd en waar nodig aangescherpt
 

14. S-nummer: S2181
Titel: Cromstrijen: Nieuwbouw Rabobank - Bestemmingsplan Dorpskern
Auteur:
Samenvatting: Map met gegevens over de nieuwbouw van de Rabobank en diverse gegevens over het plan Dorpskern, zoals de sloop van een woonhuis, nieuwbouw supermarkt, bezwaarschriften, nieuw bestemmingsplan.
 

15. S-nummer: S2199
Titel: Gemeente Numansdorp/Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Diverse stukken betreffende de gemeente Numansdorp/Cromstrijen, o.a. Gemeentekrant juli 1988; notulen raadsvergaderingen; tekeningen, foto's enz.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 september 2021