Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jaarboek   (in veld: Algemeen trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 12   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0088
Titel: Gemeentelijk jaarboek 1971
Auteur:
Samenvatting: Organisatie en werkzaamheden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 

2. S-nummer: S0100eD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1966
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1966.
 

3. S-nummer: S0100aD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1962
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1962 Leven en werken in de Delta.
 

4. S-nummer: S0100bD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1963
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1963.
 

5. S-nummer: S0100cD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1964
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1964.
 

6. S-nummer: S0100dD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1965
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1965.
 

7. S-nummer: S0100fD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1967
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1967.
 

8. S-nummer: S0100gD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1968
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1968.
 

9. S-nummer: S0100hD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1969
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1969.
 

10. S-nummer: S0100iD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1970
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1970.
 

11. S-nummer: S0100jD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1952
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1952.
 

12. S-nummer: S0291D
Titel: Jaarboekje voor de Provincie Zuid-Holland : eerste jaargang 1878
Auteur:
Samenvatting: Overzicht van steden, dorpen, polders enz. uit Zuid-Holland. Op blz. 17 Oud-Beijerland, waartoe behoren de gemeenten Oud-Beijerland, Numansdorp, Zuid-Beijerland, Klaaswaal, Heinenoord, Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard, 's-Gravendeel, Puttershoek, Maasdam, Strijen, Mijnsheerenland en Westmaas. Leden der Provinciale Staten: A. van Driel, 1880; Mr. A. van Weel, 1883; Mr. J. van Andel, 1883. Verder gegevens over burgemeesters, secretarissen, ontvangers, wethouders en raadsleden; werkzaamheden; afstanden van de gemeenten in kilometers; opgave van kermissen, jaar- en weekmarkten, met het tijdstip waarop zij worden gehouden; polderbesturen, door de Koning benoemd; hoogheemraadschappen; polders; dienstdoende schutterijen; verenigingen tot vrijwillige oefening in de wapenhandel; staten-generaal zittingjaar 1877/1878; personeel van ministeries; Raad van State; staatsraden in buitengewone dienst; algemeene rekenkamer; gezanten van buitenlandse mogendheden ('s-Gravenhage); gezanten van Z.M. bij buitenlandse mogendheden; consuls en agenten van buitenlandse mogendheden; rechtswezen: Hoge Raad der Nederlanden; arrondissements-rechtbanken; beŽdigde vertalers; kantongerechten (Oud-Beijerland); ambtenaren van het openbaar ministerie; gevangeniswezen; beambten gevangenissen; commissarissen van politie; procureurs; notarissen (in arrondissement Dordrecht 's-Gravendeel, Strijen, Mijnsheerenland, Oud-Beijerland, Klaaswaal); Waterstaat (Rijks- en Provinciale); Koninklijk Instituut van ingenieurs; Vereniging van burgerlijke ingenieurs; onderwijs; kunsten en wetenschappen; Rijksverzamelingen; medische politie; spoorwegen; handel, zeevaart, nijverheid enz. Kamers van Koophandel en Fabrieken; commissie van toezicht over het vervoer van landverhuizers; idem v.d. Rijnvaart; college voor de zeevisserijen; ijkwezen; toezicht op het stoomwezen; rijksmunt te Utrecht; directie van de Grootboeken; Rijks betaalmeters; Nederlandsche Bank; directe belastingen, in- en uitgaande, rechten en accijnsen; controleurs en ontvangers; directe belastingen en kadaster; indirecte belastingen, registratie en domeinen; staats-loterij; kadaster; landmeters; posterijen; telegraafkantoren; leger; marine; kerkgenootschappen; liefdadigheidsinstellingen; andere instellingen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 13 oktober 2021