Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Onderwijs   (in veld: Algemeen trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 21   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0829D
Titel: STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereeniging van Oud-Leerlingen van Landbouwhuishoudcursussen in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Statuten en huishoudelijk reglement van de vereeniging van oud-leerlingen van landbouwhuishoudcursussen in de Hoeksche Waard. 2 exeplaren uit resp. 1920 en 1922.
 

2. S-nummer: S0829bD
Titel: STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT van den Bond van Vereenigingen van Oud-Leerlingen van Landbouwonderwijsinrichtingen in de Provincie Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Statuten en huishoudelijk reglement van den bond van vereenigingen van oud-leerlingen van landbouwonderwijsinrichtingen in de provincie Zuid-Holland.
 

3. S-nummer: S0904D
Titel: VERSLAG omtrent den toestand van het MIDDELBAAR ONDERWIJS te Oud-Beijerland : 1918 - 1943
Auteur:
Samenvatting: Verslag omtrent den toestand van het middelbaar onderwijs te Oud-Beijerland 1918 - 1943. Met namen van de mensen die deel uitmaakten van de commissie van toezicht (1918 - 1943); personeel, directeuren en leraren en concierge;
 

4. S-nummer: S0999D
Titel: Rede uitgesproken voor de afdeling van het Nederlands onderwijs genootschap over de geschiedenis van het onderwijs in Klaaswaal
Auteur: Roos, Pieter C.
Samenvatting: De geschiedenis van het onderwijs in Klaaswaal.
 

5. S-nummer: S1002D
Titel: Voor veertig jaar : 1920 - 1960 HBS Oud-Beijerland
Auteur: Onbekend
Samenvatting: Programma viering 40-jarig bestaan 1920 - 1960 hbs Oud-Beijerland.
 

6. S-nummer: S0979D
Titel: Gedenkboek Rijkslandbouwwinterschool Dordrecht 1896 - 1946
Auteur:
Samenvatting: Gedenkboek Rijkslandbouwwinterschool Dordrecht 1896 - 1946.
 

7. S-nummer: S1951D
Titel: Albeda college - da Vinci college : Volwassenenonderwijs Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: School/examenkrant met diverse gegevens, o.a. verslagen van excursies, schoolreizen, roosters, geslaagden 1999.
 

8. S-nummer: S1943D
Titel: Herinneringen aan de Hoeksche Waard van mejuffrouw Van Wijngaarden
Auteur: Wijngaarden, mejuffrouw van
Samenvatting: Belevenissen, welke aan de heer P. Vermaas, corr. Nieuwsblad H.W., zijn gezonden door mejuffrouw Van Wijngaarden.
 

9. S-nummer: S0746D
Titel: Jan Ligthartschool : 160 jarig bestaan, jubileumboekje
Auteur:
Samenvatting: Ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan ťn de opheffing van de Jan Ligthartschool is een jubileumboekje samengesteld, door Erna Vink-van Schaik, Wil Slob en Lia van Schaik. Historische foto's, Joris Buitendijk.
 

10. S-nummer: S1962D
Titel: Schoolgids 2010 - 2011 Willibrordus : school voor Katholiek Primair Onderwijs
Auteur:
Samenvatting: Schoolgids, met informatie over de school.
 

11. S-nummer: S1964D
Titel: Bijlschool Oud-Beijerland : 1952 - 1958
Auteur:
Samenvatting: In verband met de te houden reŁnie ingezonden belevenissen oud leerlingen van de Bijlschool te Oud-Beijerland.
 

12. S-nummer: S0731bD
Titel: Rijks-Hoogere Burgerschool, Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Brieven d.d. 22 september 1920 van de Vereeniging Oud-Beijerlands Gemeentebelang, gevestigd te Oud-Beijerland, gericht aan respectievelijk Den Weled.Geb.Heer J. Vlielander, Numansdorp en Den Edelachtbaren Heer G.J.B. ter Kuile, Burgemeester Mynsheerenland. Hierbij werden zij bedankt voor het ter beschikking stellen van hun auto bij de feestelijke opening van het nieuwe gebouw van de RHBS te Oud-Beijerland.
 

13. S-nummer: SG1459
Titel: De zee was er altijd
Auteur: Dijkstra, Andries; Laarman, Bert
Samenvatting: Familiekronieken van 1600 tot heden: Naaktgeboren ‚Äď Van Schouwen ‚Äď Kooij ‚Äď Reedijk.
Dit boek neemt als uitgangspunt het echtpaar Adrianus Abraham Cornelis Naaktgeboren (1911-1969) en Anna Kooij (1921-1996). Hun ouders waren respectievelijk Naaktgeboren-van Schouwen en Kooij-Reedijk. Geslachten die stevig in de Hoeksche Waard geworteld zijn. Van alle vier families worden de stamreeksen opgevoerd tot de oudst voorkomende echtparen. Daarnaast zijn er hoofdstukken gewijd aan het leven en werken in de Hoeksche Waard, zoals het kerkelijk leven door de eeuwen heen, leven en werken op de boerderij, het onderwijs en zo meer. Een prominente plaats neemt de watersnoodramp van 1 februari 1953 in. Hiermee is het boek niet alleen voor genealogen interessant, maar ook voor iedereen met belangstelling voor de streekhistorie van de Hoeksche Waard.
 

14. S-nummer: S1993D
Titel: Leerplan voor de Bijlschool uitgaande van de Vereniging voor Geref. Lager Onderwijs te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Gegevens over aantal lokalen, aantal leerjaren en aantal klassen, vanaf 1958 tot en met schooljaar 1965 - 1966.
 

15. S-nummer: S1995aD
Titel: Revue, opgevoerd door de leerlingen bij de ingebruikneming van het nieuwe gebouw van de Rijks Hoogere Burgerschool te Oud-Beijerland, op 09 september 1920.
Auteur:
Samenvatting: Tekstboekje van de revue, opgevoerd door de leerlingen, bij de ingebruikneming van het nieuwe gebouw van de Rijks Hoogere Burgerschool te Oud-Beijerland, op 09 september 1920.
 

16. S-nummer: S1995bD
Titel: ReŁnie van oud-leerlingen en oud-docenten van de R.H.B.S. te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Programma van de op zaterdag, 13 april 1946, gehouden reŁnie.
 

17. S-nummer: S2007D
Titel: Geschiedenis van het lager onderwijs in Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Door mevrouw Jannie van Nieuwaal-Vermaas samengesteld materiaal t.b.v. een tentoonstelling, vanaf kleuterschool tot en met de huishoudschool. Alsmede berichten uit het AD en de Schakel.
 

18. S-nummer: S2016
Titel: 25 jaar Eben-HaŽzerschool Oud-Beijerland 1972 - 1997
Auteur:
Samenvatting: Vijfentwintig jaar reformatorisch onderwijs in Oud-Beijerland. Een mijlpaal, een moment op terug te blikken. Een boek dat - in woord en beeld - iets weergeeft van het schoolleven in de voorbij gegane periode.
 

19. S-nummer: S2063D
Titel: Wist u dat? 25 jaar Bernhardschool
Auteur: Berg van den-Leeuwis, M.
Samenvatting: Het boekje is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Bernhardschool. Het boekje is opgedragen aan de heer Paul van der Wel, 25 jaar geleden benoemd als "hoofd" van de eerste school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden in de Hoeksche Waard.
 

20. S-nummer: S0645aD
Titel: Ned. Herv. Diaconieschool "Eben-Haezer", Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Brief aan alle ouders, oud-medewerker/sters, oud-bestuursleden en belangstellenden over de opening van de nieuwe school voor Chr. Basisonderwijs aan de Berkenlaan te Klaaswaal op 19 sept 1973.
 

21. S-nummer: S0664eD
Titel: Bouwhistorische opname gebouw Openbare Lagere School te Strijen 1914 - 2009
Auteur: Laman, M.
Samenvatting: Voorgeschiedenis; bouw van de school, geschiedenis en achtergronden; analyse en beschrijving van het oorspronkelijke ontwerp; oorspronkelijke gevelkarakteristieken; wijzigingen en toevoegingen (selectie); fotoverslag exterieur en -interieur; overzicht foto's van het schoolgebouw in de omgeving; gebruikte materialen; literatuur en bronnen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 januari 2021