Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Polder   (in veld: Algemeen trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0202a
Titel: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland.
 

2. S-nummer: S0202b
Titel: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland.
 

3. S-nummer: S0202c
Titel: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland.
 

4. S-nummer: S0202e
Titel: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland, met uitvoeringsvoorschriften. Van aantekeningen voorzien door mr. S.J.R. de Monchy, oud-griffier der staten van de provincie Zuid-Holland. Nader bewerkt door D. Ormel, commies aan de provinciale griffie van Zuid-Holland onder toezicht van mr. S.H. Bloembergen, administrateur aan die griffie.
 

5. S-nummer: S0202d
Titel: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland met uitvoeringsvoorschriften en van aantekeningen voorzien. Nader bewerkt door P. van Loon, hoofdcommies eerste klasse aan de provinciale griffie van Zuid-Holland. Onder toezicht van mr. K. Lodder, administrateur aan die griffie.
 

6. S-nummer: S0202fD
Titel: Leidraad voor het algemeen polderreglement
Auteur: Knottenbelt, A.
Samenvatting: Leid(d)raad voor het algemeen polderreglement. Algemeen Reglement voor de Polders in de provincie Zuid-Holland, mei 1961. Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 8. Besluit van 29 januari 1912. No. 1175 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 1925 Besluit van 12 april 1944. No. 1177 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 1927 Besluit van augustus 1944, no. 78. No. 1189 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1939 Besluit van 15 juli 1947 no. 241. No. 1241 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland Besluit van 11 januari 1949 no. 558/1 (4x). No. 1242/1992 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland Besluit van 11 januari 1949, no. 558/2 (2x). No. 1261/2011 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland Besluit van 11 october 1949, no. 403/1. No. 1321/2071 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland Besluit van 18 september 1951, no. 350/1. No. 1381/2131 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland. Besluit van 4 september 1952, no. 18/1 (5x). Vergadering mei 1965. 81/1965. Samenvoeging van de polders, bemalen door het waterschap De Volharding. Voordracht van Gedeputeerde Staten. No. 1. Aanvulling Algemeen Polderreglement Zuid-Holland. Wijzigingen en aanvullingen ingevolge besluiten der Staten van 18 juni 1930, no. III, (Provinciaal Blad no. 79 van 1930) en 26 juni 1934, no. VIII (Buitengewoon Provinciaal Blad no. 989, onder volgnummer 1739. Brief Bestuur van Zuid-Holland B. no. 42585 (1e afd.) d.d. 24 augustus 1959. Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland B. no. 15078 (1e afd.( d.d. 1/4 mei 1951. Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland B. no. 11969 (1e afd.) d.d. 12 april 1949, Ontwerp-Besluit. De Staten der Provincie Zuid-Holland d.d. 24 augustus 1959 met memorie van toelichting. Brochure Waterschap De Dijkring Hoekse Waard oktober 1968.
 

7. S-nummer: S0258D
Titel: Processen-verbaal betreffende de grenzen van de Gorzen van Egmond
Auteur:
Samenvatting: Processen verbaal uit 1563 betreffende de grenzen van de gorzen van graaf van Egmond (overgetikt).
 

8. S-nummer: S0278aD
Titel: Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche
Auteur:
Samenvatting: Gorzen en aanwassen van den Lande van Essche tot 1922; ontstaan; naamsoorsprong; culturen (griend~, riet~, bies~); bekadingen; verpachting; natuurgebied; kazematten; Strijensas (Tweede Wereldoorlog, bombardement, slachtoffers, inundatie, evacuatie, archief, bomen, financiŽle schade S 278b en S 278 c); Watersnood (slachtoffers, financiŽle schade); Deltaplan; recreatie; bestuur S 278b en S 278c) (de versie van 1922 is ook in S 257 opgenomen).
 

9. S-nummer: S0278bD
Titel: De Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche
Auteur:
Samenvatting: 1. Gorzen en aanwassen van den Lande van Essche (door de rentmeester, september 1922. 2. idem na 1920 (door de rentmeester, mei 1987). 3. Bijlagen o.a. kaart 1922 en kaart 1986.
 

10. S-nummer: S0894D
Titel: Poldermuseum voor de ZuidHollandse eilanden
Auteur: Onbekend
Samenvatting: Poldermuseum voor de ZuidHollandse eilanden.
 

11. S-nummer: S1020D
Titel: Reglement voor het waterschap de Hoeksche Waard (1974) en algemeen polderreglement (1973)
Auteur:
Samenvatting: Reglement voor het waterschap de Hoeksche Waard (1974) en algemeen polderreglement (1973).
 

12. S-nummer: S1053D
Titel: Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland (van diverse data mbt Hoeksche Waard)
Auteur:
Samenvatting: Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland (van diverse data mbt Hoekse Waard). No. 808 heeft betrekking op de vaststelling van het Reglement voor het Waterschap der Hulpstoombemaling van de Strijenschen polder en de polders het Kooiland, Oud-Beversoord en Meeuwenoord; No. 615/1355 betreft een wijziging; No. 639/1379 betreft de afkondiging van de in werking treding v/h Bijz. Reglement voor de polder Oud-Beversoord; No. 874/1624 betreft een wijziging voor het Waterschap der bemaling van de polders De Strijensche polder, Het Kooiland, Oud-Beversoord en Meeuwenoord; No. 1533/2284 betreft een besluit over het tijdstip van inwerkingtreding van de besluiten voor het waterschap De Hoeksche Waard; No. 2121/2871 betreft het tijdstip van volledige inwerkingtreding van het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland tot opheffing van de polder De Strijense polder, Het Kooiland, Beversoord, Oud-Beversoord, de Meeuwenoordsche polder en van het waterschap De Volharding en tot oprichting van de polder De Volharding (gemeenten Strijen en 's-Gravendeel).
 

13. S-nummer: S1251D
Titel: Overeenkomst voor gemeenschappelijke dichting van de doorbraak in den dijk van den Kilpolder
Auteur:
Samenvatting: Overeenkomst voor gemeenschappelijke dichting van de doorbraak in den dijk van den kilpolder
 

14. S-nummer: S1315D
Titel: Bijzonder reglement voor de polders het Oudeland van Maasdam en Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Bijzonder reglement voor de polders het Oudeland van Maasdam en Puttershoek
 

15. S-nummer: S1194D
Titel: Krantenknipsels over de geschiedenis van de polder Oud-Beijerland c.a.
Auteur: Tresling, J.D.
Samenvatting: Een en ander uit de geschiedenis van de polder Oud-Beijerland c.a. Dus geen volledige geschiedenis. Hoe het voorgeslacht die gronden voor zich en voor ons bewoonbaar heeft gemaakt en gehouden. In hoofdzaken is de geschiedenis van de polders nog al gelijk.
 

16. S-nummer: S0278cD
Titel: De Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche
Auteur:
Samenvatting: 1. Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche (278a). 2 De Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche na 1920 + 3. De gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche na 1986 (S 278b) 4. Bijlagen o.a. kaarten uit 1922, 1986, 2002 en 2003.
 

17. S-nummer: S0103dD
Titel: De Oorspronkelijke verkaveling van de polders in het Deltagebied
Auteur: Baars, C.
Samenvatting: De oorspronkelijke verkaveling (verdeling / splitsing) van de polders in het Deltagebied. Ligging/plaatsing van boerderijen. Artikel uit Landbouwkundig tijdschrift/pt 92 (1980) nr. 12 - 416 t/m 12 - 423.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 oktober 2021