Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Verkeer   (in veld: Algemeen trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 9   (uit: 3102)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0115aD
Titel: Verkeersintensiteit Voorne-Putten-Rozenburg 1970
Auteur:
Samenvatting: Verkeersintensiteit Voorne-Putten-Rozenburg. Rapport tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de Verkeersafdeling van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB en de Werkgroep "Vervoer en verkeer"van de Stichting "Eilandgemeenschap Voorne-Putten-Rozenburg".
 

2. S-nummer: S0249
Titel: Shell-journaal van oude en nieuwe wegen
Auteur: Fuchs, J.M.
Samenvatting: Ontwikkeling van wegen en gebruikers hiervan; hessenwegen; knuppelwegen; postwagens; koningswegen (stadhouder Willem III en ~); steenboete; reiswagens; herbergen; fiets; wegwijzer.
 

3. S-nummer: S0266D
Titel: Verslag regionale verkeersmiddag voor de Hoeksche Waard, 25 februari 1966
Auteur:
Samenvatting: Verslag regionale verkeersmiddag voor de Hoeksche Waard, gehouden 25 februari 1966 in gebouw De Rank te Klaaswaal. Programma: Mr. D. Muller over "De Hoeksche Waard in de stroomversnelling: Ir. H.M. Goudappel over "Verkeersordening in streekverband" A.C.A. Deerenberg, over "Veiligheid bij de aanleg van provinciale wegen" beantwoording van schriftelijke vragen en discussie; slotwoord door Mr. J. Klaasesz.
 

4. S-nummer: S0420D
Titel: Heinenoordtunnel (diverse publicaties o.a, programma opening 1969, renovaties 1994, busstrook)
Auteur:
Samenvatting: - Gids uitgegeven ter gelegenheid van de opening v.d. Heinenoordtunnel op 22 juli 1969.
- Programma Hoeksche Waard Nu; taptoe 16 augustus 1969; Heinenoordtunnel, de eerste geboorde tunnel in Nederland; programma opening 1969; renovaties 1994; 2 kranten van het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten over de tunnel (met daarin ook een artikel over de Barendrechtse brug).
- Kaarten van de ontwikkeling v.d. Hoeksche Waard - juli 1968 - van Bouwbureau van Bohemen.
- Brochure van Ministerie van Verkeer en Waterstaat betreffende renovatie Heinenoordtunnel juli t/m september 1994.
-Brochure van idem over busstrook.
- COB nieuwsbrief #2 juli 1997, div. artikelen over de tunnelboormachine voor de Tweede Heinenoordtunnel en het boorproces.
- Folder van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat betreffende gedeeltelijke afsluiting Heinenoordtunnel 23 juli t/m 16 aug. (1999).
- Brochure Tweede Heinenoordtunnel, opdrachtgever Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland (1995).- Door Koudijs Evenementen gezonden schrijven, d.d. 16 juni 1999, betreffende de festiviteiten omtrent de opening van de Tweede Heinenoordtunnel op 17/19 september 1999.
 

5. S-nummer: S1086D
Titel: Korte geschiedenis van de Rotterdamse Electrische Tramweg-maatschappij (fotokopie uit boek: rijden door Rotterdam)
Auteur: Duparc, H.J.A.; Sluiter, J.W.
Samenvatting: Korte geschiedenis van de Rotterdamse Elektrische Tramweg-Maatschappij (fotokopie uit boek: Rijden door Rotterdam 100 jaar Rotterdams vervoer in foto's 1877 - 1977; 1898 van Rosestraat naar Hoeksche Waard); RET.
 

6. S-nummer: S0822
Titel: Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs : bijlage 4: milieu-effecten
Auteur:
Samenvatting: Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs, bijlage 4: milieu-effecten. Kaarten D-1/E-1/G-1?H-1; D-2 en D-3 betreffen het traject door de Hoeksche Waard.
 

7. S-nummer: S0823D
Titel: Richtlijnen Milieu-effectrapport Hoge Snelheidsspoorlijn
Auteur:
Samenvatting: Richtlijnen milieu-effectrapport hoge snelheidsspoorlijn. Vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Ministerraad overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van de wet van 23 april 1986 tot uitbreiding van de wet Algemene Bepalingen MilieuhygiŽne (Regelen met betrekking tot milieu-effectrapportage). Met bijlagen.
 

8. S-nummer: S2076D
Titel: Oud-Beijerland verkeerssituatie centrum
Auteur: Instituut Midden/Kleinbedrijf
Samenvatting: In opdracht van de Oud-Beijerlandse Winkeliersvereniging uitgevoerde studie over de verkeerssituatie in het centrum. Tevens is gevraagd om aandacht te schenken aan alternatieven voor de bevoorrading. Bijlage 1: De relatie tussen verblijfsduur en loopafstand.
 

9. S-nummer: S1988D
Titel: Diploma voor Mej. A. Vogelaar : Vereniging voor Veilig Verkeer
Auteur:
Samenvatting: Diploma wegens door mejuffrouw A. Vogelaar gevolgde veilig verkeerscursus voor volwassenen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 oktober 2021