Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Waterschap   (in veld: Algemeen trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 38   (uit: 3102)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0047a
Titel: Waterschap "De Dijkring Hoekse Waard" : Verslag over het dienstjaar 1968
Auteur:
Samenvatting: Jaarverslag van het waterschap.
 

2. S-nummer: S0048D
Titel: Reglementen keuren verordeningen instructies
Auteur:
Samenvatting: Verzameling van richtlijnen volgens welke het waterschap werkt.
 

3. S-nummer: S0073D
Titel: Overzicht van de Nederlandse Waterschapsgeschiedenis, deel VIII in de serie StudiŽn over Waterschapsgeschiedenis
Auteur: Fockema Andreae, Mr S.J.
Samenvatting: Overzicht van de Nederlandse waterschapsgeschiedenis.
 

4. S-nummer: S0045D
Titel: Gezond water Gezond leven
Auteur:
Samenvatting: Voorlichting over waterbeheer.
 

5. S-nummer: S0053aD
Titel: Rekening 1955 en begroting 1956 van Waterschap "De Dijkring Hoekse Waard"
Auteur:
Samenvatting: Rekening 1955 en begroting 1956 van waterschap 'De Dijkring Hoekse Waard'
 

6. S-nummer: S0053bD
Titel: Waterschap De Groote Waard : uittreksel begroting 1990
Auteur:
Samenvatting: Uittreksel Begroting waterschap 1990 en de meerjarenbegroting 1990-1994.
 

7. S-nummer: S0057aD
Titel: Waterschappen in Nederland
Auteur:
Samenvatting: Informatie over taken en bevoegdheden van de waterschappen. Kaartje met schietvakken met data voorjaarsschouw.
 

8. S-nummer: S0057bD
Titel: Waterschap de Groote Waard
Auteur:
Samenvatting: Informatie over taken en bevoegdheden van de waterschappen. Bericht dat er in diverse kranten een pagina-grote advertentie van het waterschap De Groote Waard te lezen zal zijn. Hierin maken de vier districtsbesturen de kandidaten voor de verkiezing van hoofingeland bekend.
 

9. S-nummer: S0077D
Titel: Reglement voor het Waterschap Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Reglement voor het Waterschap Cromstrijen.
 

10. S-nummer: S0273b
Titel: De Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van Zuid-Holland : deel VIII De Eilanden (vervolg) : Afdeeling IV : Het Eiland De Hoeksche Waard : Afdeeling V: Het Eiland De Tien Gemeten
Auteur: Teixeira de Mattos, L.F.
Samenvatting: Beschrijving van waterkeringen, waterschappen en polders. Overzicht van lozingscapaciteit van de verschillende uitwaterende sluizen en het waterkerend vermogen van bedijkingen staan in een staatje. Naast de gemiddelde standen over 1911-1920 zijn, ter vergelijking, ook opgenomen die over 1871-1880, alles in meters en herleid tot N.A.P.
 

11. S-nummer: S0284
Titel: Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtsche Waard : Februari 1331 - Februari 1955
Auteur:
Samenvatting: Historie van de de Zwijndrechtse Waard 1331 - 1955. De inwerkingrreding van het Waterschap De Dijkring IJsselmonde, op 1 februari 1955 betekende de opheffing van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard. Hret dijkbeheer ging over naar het nieuw gevormde waterschap, het boezembeheer naar de Waal- resp. Develpolders. Daarmee kwam een einde aan een bestuursinrichting, welke ruim 6 eeuwen, sedert 1331, onafgebroken haar taak heeft verricht.
 

12. S-nummer: S0404D
Titel: Waterschap "de Boezem loozende door Strijensas" : Bestek en Voorwaarden
Auteur:
Samenvatting: Bestek en voorwaarden voor het droog maken en droog houden van de uitwateringssluis te Strijensas.
 

13. S-nummer: S0398D
Titel: Het Oudeland van Stryen en Oud Bonaventura 1437 - 1974
Auteur: Overwater, P.S.D.
Samenvatting: Geschiedenis van Oudeland van Stryen en Oud Bonaventura, 1437 - 1974.
 

14. S-nummer: S0630D
Titel: Waterschap De Groote Waard : uittreksel begroting 1986
Auteur:
Samenvatting: Waterschap de groote Waard, uittreksel begroting 1986
 

15. S-nummer: S0910aD
Titel: Waterschap De Groote Waard
Auteur:
Samenvatting: Informatiebrochure van het waterschap De Groote Waard; geschiedenis; waterschapslasten; het bestuur; dijken, oevers, waterbeheersing, wegen en bomen; gladheidsbestrijding; rattenbestrijding.
 

16. S-nummer: S0937D
Titel: Waterschap De Groote Waard : Uw Waterschap in kort bestek
Auteur:
Samenvatting: Folder verspreid in de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht (niet in de Buitenschil en De Staart en de Merwelanden), 's-Gravendeel, Oud-Beijerland, Korendijk en Strijen. Droge voeten danzij het Waterschap; Wonen, werken en recreŽren; Samen besturen.
 

17. S-nummer: S0956D
Titel: Waterschap De Groote Waard Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden : Droge voeten ťn schoon water
Auteur:
Samenvatting: Brochure van waterschap en zuiveringsschap i.v.m. te houden verkiezingen. Alsmede folder: Twee Eilanden Žťn Waterschap? Wat betekent dit voor u? Per 01 januari 1978 zijn de afzonderlijke waterschappen waterschap De Hoeksche Waard en polder De Dordtse Waard opgeheven en samengevoegd tot het waterschap De Groote Waard.
 

18. S-nummer: S1045(a,b)D
Titel: Waterkrant : informatieblad van Waterschap De Groote Waard
Auteur:
Samenvatting: Waterkrant, informatieblad van Waterschap De Groote Waard.
 

19. S-nummer: S1046D
Titel: Waterbreed : informatie over integraal waterbeheer in Zuid-Holland Zuid
Auteur:
Samenvatting: Waterbreed, informatie over integraal waterbeheer in Zuid-Holland Zuid.
 

20. S-nummer: S1053D
Titel: Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland (van diverse data mbt Hoeksche Waard)
Auteur:
Samenvatting: Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland (van diverse data mbt Hoekse Waard). No. 808 heeft betrekking op de vaststelling van het Reglement voor het Waterschap der Hulpstoombemaling van de Strijenschen polder en de polders het Kooiland, Oud-Beversoord en Meeuwenoord; No. 615/1355 betreft een wijziging; No. 639/1379 betreft de afkondiging van de in werking treding v/h Bijz. Reglement voor de polder Oud-Beversoord; No. 874/1624 betreft een wijziging voor het Waterschap der bemaling van de polders De Strijensche polder, Het Kooiland, Oud-Beversoord en Meeuwenoord; No. 1533/2284 betreft een besluit over het tijdstip van inwerkingtreding van de besluiten voor het waterschap De Hoeksche Waard; No. 2121/2871 betreft het tijdstip van volledige inwerkingtreding van het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland tot opheffing van de polder De Strijense polder, Het Kooiland, Beversoord, Oud-Beversoord, de Meeuwenoordsche polder en van het waterschap De Volharding en tot oprichting van de polder De Volharding (gemeenten Strijen en 's-Gravendeel).
 

21. S-nummer: S1215D
Titel: Waterschapsnieuws van waterschap de Groote Waard, nr.1
Auteur:
Samenvatting: Taken en verantwoordelijkheden van waterschap de groote Waard
 

22. S-nummer: S1231D
Titel: Keur of politieverordening van 1. polder Nieuw Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, 2. waterschap 'de Volharding', 3. waterschap 'het gemeenschappelijk stoomgemaal te Puttershoek' 1953 en 1962
Auteur:
Samenvatting: Keur of politieverordening van 1. polder nieuw bonuventura, Mookhoek en Trekdam, 2.waterschap 'de volharding', 3.waterschap 'het gemeenschappelijk stoomgemaal te Puttershoek' 1953 en 1962
 

23. S-nummer: S1242D
Titel: Rapport over de ontwatering van het waterschap der bemaling van de polders
Auteur: Nooten, W.N. van
Samenvatting: Rapport over de ontwatering van het waterschap der bemaling van de polders
 

24. S-nummer: S1270D
Titel: Vooraankondiging waterschapsverkiezingen 1999, kandidatenkrant
Auteur:
Samenvatting: Vooraankondiging waterschapsverkiezingen 1999, kandidatenkrant
 

25. S-nummer: S0609D
Titel: Beschrijving van de werkzaamheden verbonden aan het droogzetten, herstellen, gedeeltelijk vernieuwen en verlengen van de schutsluis te Strijensas, uitgevoerd in het jaar 1926.
Auteur:
Samenvatting: Beschrijving van de werkzaamheden verbonden aan het droogzetten, herstellen, gedeeltelijk vernieuwen en verlengen van de schutsluis te Strijensas uitgevoerd in het jaar 1926 in opdracht van het waterschap "De boezem loozende door Strijensas".
 

26. S-nummer: S1166
Titel: Het Zuid-Hollandse waterschapsrecht 1946 - 1954
Auteur: Ormel, D.; Klein, J.L.; Hellinga, F.; Polak, C.H.F.
Samenvatting: Ontwikkeling van het Zuid-Hollandse waterschapsrecht 1946 - 1954
 

27. S-nummer: S1212D
Titel: Reglement voor het waterschap De Dijkring Hoekse Waard
Auteur:
Samenvatting: Herzien reglement voor het waterschap De Dijkring Hoekse Waard, zoals vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 10 juli 1954
 

28. S-nummer: S1364(a)
Titel: Waterschap de Groote Waard, jaarverslag 2002 + tentoonstelling 2004
Auteur:
Samenvatting: Waterschap de groote Waard, jaarverslag 2002 + tentoonstelling 2004
 

29. S-nummer: S1476(a,b,c)D
Titel: Brochures van waterschap Hollandse delta, waterschapsglazen (a), waterschapshuis (b), buitenruimte (c)
Auteur:
Samenvatting: Brochures van waterschap Hollandse delta, waterschapsglazen (a), waterschapshuis (b), buitenruimte (c)
 

30. S-nummer: S1514
Titel: Waterschappen in Nederland
Auteur: Groen, Koos; Schmeink, Toon
Samenvatting: Werkzaamheden van de waterschappen
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 oktober 2021