Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Cromstrijen   (in veld: Geografisch trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 33   (uit: 3101)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0077D
Titel: Reglement voor het Waterschap Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Reglement voor het Waterschap Cromstrijen.
 

2. S-nummer: S0080aD
Titel: Keur of politieverordening voor de polder "Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Group"
Auteur:
Samenvatting: Keur of politieverordening voor de polder Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Group.
 

3. S-nummer: S0080bD
Titel: Keur of politieverordening voor den polder Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Keur of politieverordening voor de polder Cromstrijen.
 

4. S-nummer: S0080cD
Titel: Keur of politieverordening van de polder Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Keur of politieverordening voor de polder Cromstrijen.
 

5. S-nummer: S0163D
Titel: Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, historisch overzicht, vergelijking 1947 - 1957; koning Maximiliaan; Mr. Numan; ambachtsheren; fam. Vlielander; tradities; dijkaanleg; landbouw; herverkaveling; suikerbietenteelt; aardappelteelt; graan; bedrijfsvoering; arbeidskrachten; beplanting; eendenkooi; flora en fauna; financiŽn. Rekening van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen over het jaar 1957 met zaaiplan 1958.
 

6. S-nummer: S0352a
Titel: 1492 - 1892 Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen. Vier eeuwen regeering en arbeid ten plattelande in Holland
Auteur: Welker, P.M.H.
Samenvatting: Geschiedenis van Cromstrijen 1492 - 1892; Ambachtsheerlijkheid; ambten; patriotten; dopen en begraven; armenzorg; vreemdelingen; het schoolwezen; transport; visserij; vogelarij; jacht; beplanting; landbouw; Paardenmarkt; boerderijen; veepest; aardappelziekte; Bataafse Republiek; suikerbietenteelt; Gerard Numan; "heerlijke" rechten; naamgeving; wapen; ambachtsheren; bestuur; bedijking; gorzen (kopers ~, aandeelhouders ~); rentmeesters; belastingen; Middelsluis; overstromingen; De Witt (gebroeders ~); "henskroes" (bokaal); Buitensluis; Bommelskous; Schuring; rechtspraak; nachtwakers; brandbestrijding; armmeester; geneeskunde; chirurgijns; predikanten; kerken; kerkzilver; diaconieen; onderwijzers; molens; molenaars; veren; scheepvaart; schippers; eendenkooien; zwanendrift; veeteelt; meekrap; vlasteelt; kaasmakerij; grond (verkoopwaarde ~); ambachten; veldarbeiders; "akte van admissie" Jan Preesman (patriot); Pieter Vermaat; legioenen ( in Cromstrijen); kerkbanken (verhuren van ~); fort; Fransen; verkiezingen; inkwartiering; conscriptie; Arie Vlielander; dijkgraven.
 

7. S-nummer: S0352b
Titel: 1492 - 1892 Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen. Vier eeuwen regeering en arbeid ten plattelande in Holland (herdruk)
Auteur: Welker, P.M.H.
Samenvatting: Geschiedenis van Cromstrijen 1492 - 1892; Ambachtsheerlijkheid; ambten; patriotten; dopen en begraven; armenzorg; vreemdelingen; het schoolwezen; transport; visserij; vogelarij; jacht; beplanting; landbouw; Paardenmarkt; boerderijen; veepest; aardappelziekte; Bataafse Republiek; suikerbietenteelt; Gerard Numan; "heerlijke" rechten; naamgeving; wapen; ambachtsheren; bestuur; bedijking; gorzen (kopers ~, aandeelhouders ~); rentmeesters; belastingen; Middelsluis; overstromingen; De Witt (gebroeders ~); "henskroes" (bokaal); Buitensluis; Bommelskous; Schuring; rechtspraak; nachtwakers; brandbestrijding; armmeester; geneeskunde; chirurgijns; predikanten; kerken; kerkzilver; diaconieen; onderwijzers; molens; molenaars; veren; scheepvaart; schippers; eendenkooien; zwanendrift; veeteelt; meekrap; vlasteelt; kaasmakerij; grond (verkoopwaarde ~); ambachten; veldarbeiders; "akte van admissie" Jan Preesman (patriot); Pieter Vermaat; legioenen ( in Cromstrijen); kerkbanken (verhuren van ~); fort; Fransen; verkiezingen; inkwartiering; conscriptie; Arie Vlielander; dijkgraven.
 

8. S-nummer: S0353
Titel: Vier eeuwen in Oud-Cromstrijen : (kerk en school in Klaaswaal 1566 - 1966)
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Vier eeuwen in Oud-Cromstrijen (kerk en school in Klaaswaal 1566 - 1966); Gerard Numan; Reformatie; bestuur; rechtspraak; armenzorg; geneeskunde; ambachten; Bataafse Republiek; kerken; begraven; dopen; huwelijken; orgels; "armen-oortjesgeld" schoolmeesters.
 

9. S-nummer: S0364D
Titel: Gemeentegids Numansdorp : Gemeente Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Informatiebladen gemeente Numansdorp/Cromstrijen, 1968 - 1971 - 1974 -1977 - 1980 - 1985/1986 - 1988 - 1990 - 1994/1995 - 1995/1996 - 1996/1997 - 1997/1998 -1998/1999 -200/2001 - 2001/2002 -2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 -2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 -2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2017/2018. Gemeentekrant Cromstrijen 1983 - juli 1984 -oktober 1984 -april 1985 - december 1985 - maart 1986 -december 1986 - juni 1987 - oktober 1987 - december 1987 - juli 1988 -januari 1990 - juni 1990 - oktober 1990 - april 1991 -juni 1991 - juli 1991 - september 1991 -oktober 1991 - december 1991 - april 1992 - augustus 1992 - oktober 1992 - december 1992 - mei 1993 - augustus 1993 - oktober 1993 - december 1993 - februari 1994 -oktober 1994 - december 1994 - april 1995 - juni 1995 - oktober 1995 -januari 1996 - oktober 1996 - december 1996 -maart 1997 - oktober 1997 - december 1997 - februari 1998 - oktober 1998 -december 1998 - november 1999 -december 1999 - mei 2000 - juli 2000 - november 2000 - december 2000 - oktober 2001 - november 2003 - oktober 2005 - oktober 2006. Gemeentekrant Gemeente Cromstrijen Ontwikkelingsvisie. Gemeente Cromstrijen Feestkrant.
 

10. S-nummer: S0393D
Titel: STRIJEN (1795 - 1813) : (origineel concept)
Auteur: Welker, P.M.H.
Samenvatting: Beschrijving Strijen van 1795 - 1813 (origineel concept). Met fotocopieŽn van de feuilleton. Strijen. (1795 - 1813.)
 

11. S-nummer: S0930D
Titel: De Voorgeschiedenis van de polder 'Cromstrijen' (fotokopie)
Auteur: Ernsting, P.
Samenvatting: Voorgeschiedenis van de polder 'Cromstrijen', fotokopie van artikel uit Zuid-Hollandse StudiŽn. Deel 9.
 

12. S-nummer: S1015D
Titel: Landbouwbedrijf Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen (fotokopie)
Auteur: Padmos
Samenvatting: Over het reilen en zeilen van landbouwbedrijf ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Landbouwbedrijf Cromstrijen kampte in 1987 met een overmaat aan regen. Akkerbouw kampt in komende jaren met moeizaam perspectief.
 

13. S-nummer: S1049D
Titel: Cursusprogramma 92/93, 95/96 Stichting Sociaal Kultureel Werk
Auteur:
Samenvatting: Cursusprogramma skw 92/93, 95/96.
 

14. S-nummer: S1151D
Titel: Geschiedenis der Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen van 1820 tot 1870
Auteur: Kluifhoofd, D.
Samenvatting: Geschiedenis der Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen van 1820 tot 1870. Opgedragen aan de heer A. Vlielander bij zijn vijftigjarige ambtsbediening als rentmeester. Ook een gedeeltelijk origineel exemplaar.
 

15. S-nummer: S1190D
Titel: Bewonersinfo van woningstichting Cromstrijen, 1995 - 2001
Auteur:
Samenvatting: Bewonersinfo van woningstichting Cromstrijen, 1995 - 2001. Samenwerkingsverband tussen woningstichting en huurdersvereniging.
 

16. S-nummer: S1195D
Titel: Verkiezings-informatieblad SGP Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Verkiezings-informatieblad sgp, Cromstrijen
 

17. S-nummer: S1328D
Titel: Programma stichting sociaal cultureel werk Cromstrijen, div jaren
Auteur:
Samenvatting: Programma stichting sociaal cultureel werk Cromstrijen, div jaren
 

18. S-nummer: S1329D
Titel: Dagverzorging 'de Binnenhaven' mededelingenblad Cromstrijen, div uitgaven
Auteur:
Samenvatting: Dagverzorging 'de binnenhaven' mededelingenblad Cromstrijen, div uitgaven
 

19. S-nummer: S1386D
Titel: Gemeentekrant Cromstrijen, ed 2004, 2005, 2006
Auteur:
Samenvatting: Gemeentekrant Cromstrijen, ed 2004, 2005, 2006
 

20. S-nummer: S1387aD
Titel: Verlichte boerderijenroute Cromstrijen 2004
Auteur:
Samenvatting: Verlichte boerderijenroute Cromstrijen 2004. Het jaar 2003 was in Zuid-Holland het Jaar van de Boerderij. Voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland vormde het Jaar van de Boerderij tevens de aanzet om, samen met de organiserende partijen van 2003, de historische boerderijen blijvend onder de aandacht van het Zuid-Hollandse publiek en politiek te brengen. Boekje, krantenknipsel, brief, posters en prijsvraag.
 

21. S-nummer: S1457D
Titel: Politiewijzer 2006 - 2007 editie Strijen, Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Politiewijzer 2006 - 2007 editie Strijen, Cromstrijen
 

22. S-nummer: S0361D
Titel: SLUIS : Maandblad Numansdorp/Cromstrijen, vanaf juni 1976 t/m 1997
Auteur:
Samenvatting: Sluis, maandblad Numansdorp/Cromstrijen, vanaf juni 1976 t/m 1997. Drie dozen.
 

23. S-nummer: S0615D
Titel: Gemeente Cromstrijen : o.a Vierjarenplan 1986 t/m 1989
Auteur:
Samenvatting: Gemeentelijke informatie Cromstrijen: vierjarenplan 1986 t/m 1989; concept-jaarprogramma 1986; jaarprogramma specifiek welzijn 1987; concept-jaarprogramma 1988; Informatieblad Gemeente Cromstrijen, september 1985, 2e jaargang, nummer 3; idem, maart 1986, 3e jaargang nummer 1; idem, juli 1986, 3e jaargang nummer 2 en idem, maart 1987, 4e jaargang nummer 1.
 

24. S-nummer: S0697D
Titel: Informatie "Sporthal Cromstrijen" en "Restorette Cromstrijen" Numansdorp
Auteur:
Samenvatting: Informatie over sporthal + restorette Cromstrijen. (Uitgebreide informatie over de mogelijkheden van de sporthal en restorette waarbij ook de verenigingen zich presenteren die in de hal en Restorette Cromstrijen wekelijks hun sport bedrijven)
 

25. S-nummer: S0962D
Titel: Sportfondsen Cromstrijen N.V.
Auteur:
Samenvatting: Gegevens van de zwembaden van Numansdorp en Klaaswaal.
 

26. S-nummer: S1267D
Titel: Naar een samenleving voor alle leeftijden 'Internationaal jaar van de ouderen' 1999
Auteur:
Samenvatting: Internationaal jaar van de ouderen 1999
 

27. S-nummer: S1368a
Titel: Jongere bouwkunst en stedebouw 1800 - 1945, Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Jongere bouwkunst en stedebouw 1800 - 1945, regio Zuid-Holland zuid
 

28. S-nummer: S1444D
Titel: Cromstrijen magazine (vanaf januari 2007 tot)
Auteur:
Samenvatting: Gemeentemededelingen van Cromstrijen. Laatste magazine december 2018.
 

29. S-nummer: S1594
Titel: Besturen op het Hollandse platteland, Cromstrijen 1550 - 1780
Auteur: Nobel, Arjan
Samenvatting: Bestuurlijke geschiedenis van Klaaswaal / Numansdorp vanaf 1550
 

30. S-nummer: S1646D
Titel: Soldaten van Toen
Auteur: Chevron, Kees
Samenvatting: Kees Chevron is het pseudoniem van Cor Boone. Politieke- en maatschappelijke toestanden na de Eerste Wereldoorlog en het soldatenleven. 1912 - 1918.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 oktober 2021