Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nederland   (in veld: Geografisch trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 213   (uit: 3102)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0003
Titel: Co÷rdinatie van het personenvervoer, preadviezen ten behoeve van algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen (N.V.T.O.)
Auteur: Hupkes, J.W.; Setten, D. van
Samenvatting: Preadviezen uitgebracht aan en beraadslagingen gehouden in de algemene vergadering van de NVTO; RTM; Personenvervoer op 25 mei en 21 juni 1948. Met bijlagen.
 

2. S-nummer: S0005
Titel: De Functie van de streekvervoerbedrijven in het Nederlandse vervoerapparaat
Auteur: Zuylen, H.J. van; Setten, D. van
Samenvatting: Preadvies over functie van de streekvervoerbedrijven in het Nederlandse vervoerapparaat; RTM.
 

3. S-nummer: S0073D
Titel: Overzicht van de Nederlandse Waterschapsgeschiedenis, deel VIII in de serie StudiŰn over Waterschapsgeschiedenis
Auteur: Fockema Andreae, Mr S.J.
Samenvatting: Overzicht van de Nederlandse waterschapsgeschiedenis.
 

4. S-nummer: S0088
Titel: Gemeentelijk jaarboek 1971
Auteur:
Samenvatting: Organisatie en werkzaamheden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 

5. S-nummer: S0074D
Titel: Ons dagelijks water
Auteur:
Samenvatting: Verschillende methoden voor productie van drinkwater.
 

6. S-nummer: S0118
Titel: Gedenkboek Twee eeuwen Waterstaatswerken
Auteur:
Samenvatting: Gedenkboek twee eeuwen waterstaatswerken, Nederland.
 

7. S-nummer: S0127
Titel: Nederlandsche kleederdrachten en zeden en gebruiken
Auteur: Bing, Valentijn; Ueberfeldt, Braet von
Samenvatting: Nederlandsche kleederdrachten en zeden en gebruiken, naar de natuur getekend in 1857; Beijerland; kap (keuvel); ondermuts; krullen; spelden; hangers; hoofdijzer; strohoed; morsmouwen; slopkousen; rouw; kamerdoek; werkkleding; zondagskleding; trekschuit; boerenbruiloft; beugelbaan; kegelbaan; vogelschieten; ringrijden; koestal; gereedschap; zuivelbereiding.
 

8. S-nummer: S0128e
Titel: De Bodebus in de Lage Landen : Aanvulling en Toevoegingen op de inventarisatie
Auteur: Agterberg, M.
Samenvatting: Aanvulling en Toevoegingen op de inventarisatie De Bodebus in de Lage Landen voor de gelijknamige overzichtstentoonstelling in Historisch Museum "Marialust"en Rijksmuseum "Paleis 't Loo" van 18 mei tot 14 juli 1985.
 

9. S-nummer: S0128f
Titel: De Bodebus in de Lage Landen : IIIe Aanvulling en Toevoegingen op de inventarisatie
Auteur: Agterberg, M.
Samenvatting: 1980 - 1990 IIIe Aanvulling en Toevoegingen op de inventarisatie De Bodebus in de Lage Landen.
 

10. S-nummer: S0129D
Titel: Mobilisatie -Album 1915 - 1919
Auteur: Vuurman, U.
Samenvatting: "Verzamelde photographieŰn ter herinnering aan mijnen diensttijd bij de 3e Compagnie, 40e Bataljon Landweer Infanterie, 1915 - 1919".
 

11. S-nummer: S0133
Titel: Ambtsketens van burgemeesters in Nederland
Auteur: Molen - den Outer, B. ter
Samenvatting: Ambtsketens van burgemeesters in Nederland.
 

12. S-nummer: S0134
Titel: Het Bodemarchief bedreigd, Archeologie en planologie in de binnensteden van Nederland
Auteur:
Samenvatting: Bodemarchief bedreigd, archeologie en planologie in de binnensteden van Nederland.
 

13. S-nummer: S0136D
Titel: Krantenknipsels van 1959 t/m 1965 over 's-Gravendeel (7 plakboeken)
Auteur: Bom, Barend van der
Samenvatting: Krantenknipsels van 1959 t/m 1965 over 's Gravendeel (7 plakboeken).
 

14. S-nummer: S0146D
Titel: Beschryving der Vereenigde Nederlanden, deel 1
Auteur: Bachienne, W.A.
Samenvatting: Beschrijving der Verenigde Nederlanden, verbijzonderd per provincie.
 

15. S-nummer: S0147aD
Titel: Holland's Roem in Kunsten en Wetenschappen, met Aanteekeningen en Bijdragen, deel I
Auteur: Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord
Samenvatting: Holland's roem in kunsten en wetenschappen, met aantekeningen en bijdragen, deel I.
 

16. S-nummer: S0147bD
Titel: Holland's roem in kunsten en wetenschappen, met aantekeningen en bijdragen, deel II, III
Auteur: Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord
Samenvatting: Holland's roem in kunsten en wetenschappen, met aantekeningen en bijdragen, deel II, III. Derde deel is uitgegeven in 1826.
 

17. S-nummer: S0147cD
Titel: Holland's Roem in Kunsten en Wetenschappen, met Aanteekeningen en Bijdragen, deel IV
Auteur: Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord
Samenvatting: Holland's roem in kunsten en wetenschappen, met aantekeningen en bijdragen, deel IV.
 

18. S-nummer: S0147dD
Titel: Holland's Roem in Kunsten en Wetenschappen, met Aanteekeningen en Bijdragen, deel V, VI
Auteur: Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord
Samenvatting: Holland's roem in kunsten en wetenschappen, met aantekeningen en bijdragen, deel V, VI.
 

19. S-nummer: S0147eD
Titel: Holland's Roem in Kunsten en Wetenschappen, met Aanteekeningen en Bijdragen, deel VII
Auteur: Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord
Samenvatting: Holland's roem in kunsten en wetenschappen, met aantekeningen en bijdragen, deel VII, inclusief register deel I tm IV.
 

20. S-nummer: S0154
Titel: Geschiedenis van de Co÷peratieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. Puttershoek : 1912 - 1966 en van anderhalve eeuw beetwortelsuiker in Nederland
Auteur: Terlouw, Frida
Samenvatting: Geschiedenis van de Co÷peratieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. Puttershoek 1912-1966 en 150 jaar beetwortelindustie in Nederland; begin bietsuikerindustrie; aandelen; accijns; arbeidskrachten; Arbeidswet; bestuursbeleid; bietenmarkt; crisis; EEG; wetten; Chr. van den Heuvel; J.P.van Rossum; W.H.de Vos; concurrentie; telers; co÷peraties; grondstoffenvoorziening; Tweede Wereldoorlog; landbouwpolitiek; Suiker Unie; oprichting; fabriek; bijproducten; reorganisatie. Ook verschenen als proefschrift onder de titel: 'De geschiedenis van de bietensuiker industrie in Nederland en van de Co÷peratieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. Puttershoek 1912-1966 in het bijzonder met inachtneming van de overheidspolitiek en de verhouding tussen de co÷peratieve en particuliere industrie.'
 

21. S-nummer: S0158aD
Titel: Melk : voorlichtingsblad voor de melkveehouderij cmc
Auteur:
Samenvatting: 14-daags voorlichtingsblad mei 1966. 22e jaargang nr. 4. Hierin wordt melding gemaakt van het overlijden van de heer J. van de Griend, welke heeft gewoond aan de Blaaksedijk te Mijnsheerenland. Bevat: a.een artikel, geschreven door prof. ir. E.A. Vos te Zuid-Beijerland b. In memoriam F. Klapwijk, welke heeft gewoond in Puttershoek.
 

22. S-nummer: S0159D
Titel: Meekrap en meestoven
Auteur: Groot, A.G. de
Samenvatting: Meekrap en meestoven, historie van de meekrapteelt in Nederland
 

23. S-nummer: S0160D
Titel: De Geschiedenis van het meekrapbedrijf in Nederland
Auteur: Wiskerke, C.
Samenvatting: I. Geschiedenis van het meekrapbedrijf in Nederland, kopie van boek. II. Instructie voor de keurmeesters der meekrap en de gewrochten in de meestoven in het Departement Holland Nr 26 van de Commissie van de Landbouw 1806.
 

24. S-nummer: S0148D
Titel: Jaarboekje der Hollandsche Maatschappij van Landbouw voor het jaar 1863
Auteur:
Samenvatting: Agenda / jaarboek van het jaar 1863 voor de landbouwer en veehouder.
 

25. S-nummer: S0149D
Titel: Jaarboekje der Hollandsche Maatschappij van Landbouw voor het jaar 1849
Auteur:
Samenvatting: Agenda / jaarboek voor de landbouwer / veehouder.
 

26. S-nummer: S0150aD
Titel: De Leidsman der Jeugd: Vaderlandsche Historie, deel 10, ca 1700 - 1750
Auteur:
Samenvatting: Leidsman der jeugd, vaderlandsche historie, deel 10, ca 1700 - 1750.
 

27. S-nummer: S0150bD
Titel: De Leidsman der Jeugd: Vaderlandsche Historie, deel 14, ca 1785
Auteur:
Samenvatting: Leidsman der jeugd, vaderlandsche historie, deel 14, ca 1785.
 

28. S-nummer: S0166D
Titel: Eenige grepen uit de geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw in't algemeen en die van de Hoeksche Waard in 't bijzonder' en het economisch beheer van het bedrijf in de toekomst
Auteur: Waal, G.A. van der
Samenvatting:
 

29. S-nummer: S0172D
Titel: Buitendijkse griendcultuur in Nederland, in het bijzonder langs de Oude Maas bij Heinenoord
Auteur: Overweel, J.K.
Samenvatting: Buitendijkse griendcultuur in Nederland, in het bijzonder langs de Oude Maas bij Heinenoord; griendcultuur; rassen; onderhoud; gewasbescherming; produkten; toepassingen; arbeiders; historie; fauna; getijdebeweging; milieubeschermingsorganisaties; scheepvaart; recreatie; Heinenoord; aanslibbing; vegetatie.
 

30. S-nummer: S0188
Titel: Atlas voor Nederlandsche Palaeographie
Auteur: Brouwer, H.
Samenvatting: Handschriften van 1291 tot 1670.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 november 2021