Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuw-Beijerland   (in veld: Geografisch trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 34   (uit: 3102)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0031aD
Titel: Rapport voor de ruilverkaveling Korendijk - Strienemonde
Auteur:
Samenvatting: Rapport voor de ruilverkaveling Hoeksche Waard West en Zuid; met 2 losse kaarten van wegen en waterlopen.
 

2. S-nummer: S0049dD
Titel: Bestek voor dijkverzwaring van de Oudendijk onder Goudswaard en de Spuidijk onder Piershil en Nieuw-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Bestek en voorwaarden voor dijkverzwaring van de Oudendijk onder Goudswaard en de Spuidijk onder Piershil en Nieuw-Beijerland.
 

3. S-nummer: S0050aD
Titel: Bestek dijkverbetering van de oever van het Spui onder Piershil en Nieuw-Beijerland en de oever van de Dordtse Kil
Auteur:
Samenvatting: Bestek en voorwaarden voor dijkverbetering van de oever van het Spui onder Piershil en Nieuw-Beijerland en de oever van de Dordtse Kil.
 

4. S-nummer: S0051cD
Titel: Bestek voor dijksverbetering Spuidijk gemeenten Piershil, Nieuw-Beijerland, Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Bestek voor dijksverbetering Spuidijk gemeenten Piershil, Nieuw-Beijerland, Oud-Beijerland.
 

5. S-nummer: S0143a
Titel: De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver : "De Hoeksche Waard"
Auteur: Ollefen, L. van
Samenvatting: Tekeningen en dorpsbeschrijvingen van de Hoeksche Waardse gemeenten; herdruk van origineel uit 1793.
 

6. S-nummer: S0180a
Titel: De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden
Auteur: Baars, C.
Samenvatting: De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden (met uitgebreide woordenlijst); bedijking (kosten -, onderhoud -); grond (verkaveling -, bezit -; prijzen -, verwerving -, dijkwerkers); gewassen (opbrengst -, verkoop -); landbouwbedrijf (grootte -, rentabiliteit); Maximiliaan van Oostenrijk; Maria van BourgondiŽ; Cornelis van Dorp; Graaf van Egmond; Sabina van Beijeren; erfpacht; tiendrechten; arbeidskrachten (organisatie -, knechten -, losse -); adel; stedelijk patriciaat; pachtprijzen; naasting (recht van -); landerijen (verkoop); schuren (Vlaamse -); veestapel; runderpest; dorpsfeesten; inhoudsmaten; belastingen.
 

7. S-nummer: S0181bD
Titel: Het Landbouwbedrijf van de erven Jacob Herweijer van 1763 tot 1772
Auteur:
Samenvatting: Landbouwbedrijf van de erven Jacob Herweijer van 1763 tot 1772.
 

8. S-nummer: S0358D
Titel: Nieuw-Beijerland - 400 jaar : De geschiedenis van een dorp in de Hoekse Waard
Auteur:
Samenvatting: De geschiedenis van Nieuw-Beijerland 1582 - 1982; inpoldering; dialect; klederdracht; verenigingen; Tweede Wereldoorlog; kerken; Cornelis van Dorp; Lamoraal van Egmond; kerkhervorming; Antonie Geniets; Jan van Treslong; landbouw; veeteelt; boerenarbeiders; seizoenarbeiders; herberg 'De laatste stuiver''; vlascultuur; zalmvisserij; RTM; ambachten; Nieuwjaarsgebruiken; inundatie; evacuees; Watersnoodramp; verzet; burgemeester Hammer.
 

9. S-nummer: S0896D
Titel: IJsclub 'De Kom' : statuten per 19 juni 1979
Auteur:
Samenvatting: IJsclub 'de Kom', foto-kopie van de op 19 juni 1979 voor notaris Mr. M.F. van der Straaten te Mijnsheerenland, verleden akte van statutenwijziging en volledige tekst van de statuten. IJsclub "De Kom" te Nieuw-Beijerland, Zuidzijde.
 

10. S-nummer: S1003dD
Titel: Reglement van het leesgezelschap Nieuw-Beijerland en Piershil
Auteur:
Samenvatting: Reglement van het leesgezelschap Nieuw-Beijerland en Piershil
 

11. S-nummer: S1371D
Titel: Nieuwbouwkosten herv. kerk Nw-Beijerland 1826
Auteur:
Samenvatting: Nieuwbouwkosten herv. kerk Nw-Beijerland 1826
 

12. S-nummer: S1416D
Titel: Geschiedenis ontstaan fregatschip Doelwijk
Auteur: Berg, W.K. van den
Samenvatting: Geschiedenis ontstaan fregatschip Doelwijk
 

13. S-nummer: S0173D
Titel: De wereld van Gillis van der Zande (artikel in : 19NU, 8e jaargang nr. 1)
Auteur: Vet, Anton van der
Samenvatting: De wereld van Gillis van der Zande, boer in Nieuw-Beijerland (artikel in 19NU, 8e jaargang nr. 1, tweemaandelijkse uitgave van de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw, Den Haag).
 

14. S-nummer: S0726
Titel: De archieven van de penningmeester van de zandvoetpaden in het land van Voorne en de besturen van de Grindweg Brielle - Nieuw-Beijerlandse veer en de tertiaire weg 65, 1725 - 1971
Auteur: Hordijk, L.W.
Samenvatting: Onderhoudshistorie van voetpaden in Voorne-Putten; kleiwegen en zandwegen (beheer van ~); A. Vogelsang (kantonrechter Oud-Beijerland); verbindingsweg Brielle = Hoeksche Waard; Nieuw-Beijerlandse veer; verbinding Spijkenisse = IJsselmonde; verbinding Nieuw-Beijerland = Oud-Beijerland; schulpweg; bekostiging; tolhuis; tarieven; opbrengsten; grindweg Brielle = Oud-Beijerland.
 

15. S-nummer: S0855
Titel: Nieuw-Beijerland, 1582 - 1984, Toen en Nu
Auteur:
Samenvatting: 400 Jaar Nieuw-Beijerland 1582-1984.
 

16. S-nummer: S1200
Titel: Een erfenis in de pruikentijd
Auteur: Graaff, Barend de
Samenvatting: Geromantiseerd dorpsverhaal uit Nieuw-Beijerland.
 

17. S-nummer: S1274
Titel: Zuidland, dorp uit het niet
Auteur: Hoog, S. de
Samenvatting: Historische beschrijving dergemeente zuidland (zie pag. 141 veer Nieuw-Beijerland)
 

18. S-nummer: S1382
Titel: Zuid-Beijerland en Nieuw-Beijerland, toen en nu
Auteur: Andeweg-van Brakel, N.W.; Kosters, L.J.; Oprel, J.
Samenvatting: Zuid-Beijerland en Nieuw-Beijerland, toen en nu.
 

19. S-nummer: S1401
Titel: 400 Jaar hervormde gemeente Nieuw-Beijerland
Auteur: Oprel, J.; Kosters, L.J.
Samenvatting: 400 Jaar hervormde gemeente Nieuw-Beijerland; Sabina van Beieren; Antonie Geniets; Nieuw Beijerland; Jan van Treslong; Tweede Wereldoorlog; inundatie; evacuees (~in Nieuw-Beijerland); M.A. Simonis (N.S.B.-burgemeester); razzia; slachtoffers; Hervormde Kerk (stichting ~, herbouw ~); Samuel Tijckmaeker (eerste predikant ~); toren; klok; kansel; bijbels; doopvont; avondmaalsservice; orgel; voorzanger; "de Hoeksteen"(verenigingsgebouw); graven; kerkhof; pastorie; predikanten (lijst van ~); organisten (lijst van ~); Zuidzijde (kerkgebouw in ~); activiteiten; gemeentewerk
 

20. S-nummer: S1460
Titel: Mijn dorp en de rest van de wereld
Auteur: Kraak, Oene
Samenvatting: Verhalen uit de periode 1900 - 1960
 

21. S-nummer: S1600
Titel: Trek de pont 2012, steun de strijd tegen kanker en trek het veer Nieuw-Beijerland - Hekelingen
Auteur:
Samenvatting: Verslag van de aktie Trek de pont n.a.v. de strijd tegen kanker.
 

22. S-nummer: S1632D
Titel: Programmaboekje Nieuw-Beijerland 400 jaar 1582 - 1982
Auteur:
Samenvatting: Programmaboekje feestweek Nieuw-Beijerland
 

23. S-nummer: S1676
Titel: Dagboek van Adrianus (Adrie) Buitendijk
Auteur: Buitendijk, Adrianus; Jansen, Ger; Bakker, Krijn
Samenvatting: Omdat een groot gedeelte van de Hoeksche Waard onder water werd gezet, heeft de schrijver van het dagboek, samen met Wout van der Heiden, overal werk gezocht om te voorkomen dat ze door de Duitse Weermacht aan het werk gezet zouden worden. Via Elst gingen zij naar Oss, hierna volgde Oirschot en op 5 juni 1945, kwamen zij weer aan bij familie. De heer Buitendijk is geŽmigreerd naar Canada. Het boek is uitgegeven na het overlijden van de heer Buitendijk.
 

24. S-nummer: S1760D
Titel: Nieuw-Beijerland - Polder, dorp en samenleving
Auteur: Verhoeven, J.L.
Samenvatting: Stuk geschreven bij gelegenheid van de gemeentelijke herindeling van de Hoeksche Waard. De bedijking van de polders rond Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland; ontstaan van het dorp Nieuw-Beijerland; de ontwatering van de Nieuw-Beijerlandse Polder; de wegen en de verbindingen; zelfwerkzaamheid van de streek; overzicht en nabeschouwing over het ontstaan door middel van herindeling van de gemeente Korendijk.
 

25. S-nummer: S1819D
Titel: Openingsmagazine Nieuwe Kerk : Gereformeerde Gemeente Nieuw-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Magazine uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente te Nieuw-Beijerland.
 

26. S-nummer: S0579dD
Titel: ALGEMENE POLITIEVERORDENING voor de GEMEENTE NIEUW-BEIJERLAND
Auteur:
Samenvatting: Politieverordening voor de gemeente met verbeteringen..
 

27. S-nummer: S1911D
Titel: Afscheid/installatie van burgemeesters
Auteur:
Samenvatting: Afscheid op 27 augustus 1971 van burgemeester A. Schreuder i.v.m. zijn benoeming tot burgemeester van Gorinchem; installatie op 18 februari 1972 van mevrouw G.J. van den Bosch-Brethouwer als burgemeester van Puttershoek; installatie op 19 maart 1976 van de heer K.D. Dorsman als burgemeester van Oud-Beijerland; installatie op 04 december 1971 van burgemeester M. Visser te Klaaswaal; installatie op 06 november 1979 van de heer B.J. Korstanje als waarnemend burgemeester van Klaaswaal. Dankbetuiging d.d. september 1971 door de heer B. Kolbach ter gelegenheid van zijn benoeming tot burgemeester der gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland en Piershil.
 

28. S-nummer: S0674e
Titel: Nieuw-Beijerland in vroeger tijden
Auteur: Dekker, Jan Sr.
Samenvatting: Fotoboek, een herinnering voor ouderen, een leidraad voor jongeren. Herleiden van plekjes en familienamen.
 

29. S-nummer: S1843g-2
Titel: De keerzijde van de prentbriefkaart : Berichten op ansichtkaarten van Nieuw-Beijerland, 1900 - 1960, deel 2, Straten, bijzondere gebeurtenissen, nieuwbouw, combinatie- en fantasiekaarten
Auteur: Hordijk, L.W.
Samenvatting: De tekst is ondergeschikt aan de afbeelding. De tekst is volledig met de originele schrijfwijze opgenomen, waarbij is getracht de achtergronden van de geadresseerde en de afzender te achterhalen. Niettemin is getracht alle ansichtkaarten van Nieuw-Beijerland uitgegeven voor 1960 in dit deel en in deel 1 af te beelden.
 

30. S-nummer: S1843g-1
Titel: De keerzijde van de prentbriefkaart : Berichten op ansichtkaarten van Nieuw-Beijerland, 1900 - 1960, deel 1, Gebouwen, haven, kreek en panorama
Auteur: Hordijk, L.W.
Samenvatting: De tekst is ondergeschikt aan de afbeelding. De tekst is volledig met de originele schrijfwijze opgenomen, waarbij is getracht de achtergronden van de geadresseerde en de afzender te achterhalen. Niettemin is getracht alle ansichtkaarten van Nieuw-Beijerland uitgegeven voor 1960 in dit deel en in deel 2 af te beelden.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 oktober 2021