Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Piershil   (in veld: Geografisch trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 45   (uit: 3102)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0031aD
Titel: Rapport voor de ruilverkaveling Korendijk - Strienemonde
Auteur:
Samenvatting: Rapport voor de ruilverkaveling Hoeksche Waard West en Zuid; met 2 losse kaarten van wegen en waterlopen.
 

2. S-nummer: S0049cD
Titel: Bestek voor dijkverzwaring van de Spuidijk langs de Noordpolder
Auteur:
Samenvatting: Bestek en voorwaarden voor dijkverzwaring van de Spuidijk onder Goudswaard en Piershil.
 

3. S-nummer: S0049dD
Titel: Bestek voor dijkverzwaring van de Oudendijk onder Goudswaard en de Spuidijk onder Piershil en Nieuw-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Bestek en voorwaarden voor dijkverzwaring van de Oudendijk onder Goudswaard en de Spuidijk onder Piershil en Nieuw-Beijerland.
 

4. S-nummer: S0050aD
Titel: Bestek dijkverbetering van de oever van het Spui onder Piershil en Nieuw-Beijerland en de oever van de Dordtse Kil
Auteur:
Samenvatting: Bestek en voorwaarden voor dijkverbetering van de oever van het Spui onder Piershil en Nieuw-Beijerland en de oever van de Dordtse Kil.
 

5. S-nummer: S0051cD
Titel: Bestek voor dijksverbetering Spuidijk gemeenten Piershil, Nieuw-Beijerland, Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Bestek voor dijksverbetering Spuidijk gemeenten Piershil, Nieuw-Beijerland, Oud-Beijerland.
 

6. S-nummer: S0079D
Titel: Keur of Politieverordening voor de polders Klein-Zuid-Beierland, Groot-Zuid-Beierland en De Eendracht, gemeenten Zuid-Beierland, Goudswaard en Piershil.
Auteur:
Samenvatting: Keur of Politieverordening voor de polders Klein-Zuid-Beierland, Groot-Zuid-Beierland, De Eendracht.
 

7. S-nummer: S0143a
Titel: De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver : "De Hoeksche Waard"
Auteur: Ollefen, L. van
Samenvatting: Tekeningen en dorpsbeschrijvingen van de Hoeksche Waardse gemeenten; herdruk van origineel uit 1793.
 

8. S-nummer: S0258D
Titel: Processen-verbaal betreffende de grenzen van de Gorzen van Egmond
Auteur:
Samenvatting: Processen verbaal uit 1563 betreffende de grenzen van de gorzen van graaf van Egmond (overgetikt).
 

9. S-nummer: S0261D
Titel: Kerkepad 1984 (Hoeksche Waard) : Uitzending 30 juli
Auteur:
Samenvatting: Kerkepad 1984 (Hoekse Waard). 2 boekjes Laurentiuskerk Hervormde Gemeente Mijnsheerenland; geschiedenis Nederlands Hervormde kerk Piershil NCRV-kerkepad Augustus 1984; boekje Hervormde kerk Westmaas; affiche; krantenknipsel over Orgelexcursie Strijen.
 

10. S-nummer: S0302D
Titel: Tussen kop en staart, personeelsblad voor gemeentelijk energiebedrijf dordrecht
Auteur:
Samenvatting: 'tussen kop en staart', personeelsblad voor GEB Dordrecht met artikelen, waarin foto's over enkele Hoeksche Waardse plaatsen in de nrs. 79 (Goudswaard), 92 ('s-Gravendeel), 99 (Puttershoek), 107 (Westmaas), 117 (Piershil), 141 (Oud-Beijerland).
 

11. S-nummer: S0377D
Titel: 450 jaar Piershil : 14 t/m 21 juni 1975
Auteur:
Samenvatting: Ten geleide, door de burgemeester; burgers en burgeressen van Piershil, A.J. Verhorst, schout - C. Reedijk, L. v. 't Hof, G. Hollander, A. v. Bergeijk, T. v. Amen en mevr. de Heer, schepen; algemene mededelingen; programma; toelichting toneelstuk; Piershil, met ijzersterke wil (wijze: De zilvervloot).
 

12. S-nummer: S0378D
Titel: Piershil 1940 - 1945
Auteur: Verhorst, A.J.
Samenvatting: Piershil 1940 - 1945. Door de heer Verhorst, als voorzitter van de Oranjevereniging Piershil, uitgegeven boekje. Met foto's en verhalen. Gedrukt bij drukkerij H.J. de Potter.
 

13. S-nummer: S0379D
Titel: De Barbier van Piershil : Feuilleton van "Het Rotterdammertje"
Auteur: Vries, J. de
Samenvatting: Feuilleton van 'het Rotterdammertje', nr X, (door de schrijver van oa. De ateist, Eene moeder, enz)
 

14. S-nummer: S0380D
Titel: Reglement van de vereeniging "Piershilsche ijsclub" gevestigd te Piershil.
Auteur:
Samenvatting: Reglement van de vereeniging 'Piershilsche ijsclub'gevestigd te Piershil, opgericht 3 januari 1928.
 

15. S-nummer: S1003cD
Titel: Reglement der Christelijke Meisjesvereniging 'Wees getrouw' - opgericht den 11 den Augustus 1900 - te Piershil.
Auteur:
Samenvatting: Reglement van de Christelijke Meisjesvereniging 'Wees getrouw' te Piershil.
 

16. S-nummer: S1003dD
Titel: Reglement van het leesgezelschap Nieuw-Beijerland en Piershil
Auteur:
Samenvatting: Reglement van het leesgezelschap Nieuw-Beijerland en Piershil
 

17. S-nummer: S1353D
Titel: De Schakel, clubblad van sportvereniging "Piershil", speciale editie 1959-2002 Piershil 1
Auteur:
Samenvatting: De Schakel, jaargang 2003, nummer 276, clubblad van sportvereniging "Piershil", speciale editie 1959-2002 Piershil 1, 43 jaar statistieken (zie ook S 1443)
 

18. S-nummer: S1378D
Titel: Kerkblad de Heuvel juni 1975, feestnummer
Auteur:
Samenvatting: Kerkblad de heuvel juni 1975, feestnummer
 

19. S-nummer: S1383D
Titel: Nederlands hervormde kerk Piershil
Auteur:
Samenvatting: Nederlands hervormde kerk Piershil
 

20. S-nummer: S0508D
Titel: De Barbier van Piershil
Auteur: Troost, Pleun R.
Samenvatting: Opgedragen aan de tweelingbroers Arie en Klaas Veerman, geboren 15 februari 1941 te Piershil. Willem Tichelaar, de barbier van Piershil, staat in onze geschiedenis bekend als de man die een aanklacht indiende tegen Cornelis de Witt, de broer van de Raadspensionaris.
 

21. S-nummer: S0724(b)D
Titel: Piershil en zijn ambachtsheren
Auteur: Hardenberg, H.
Samenvatting: Piershil en zijn ambachtsheren, (uit regionaal-historisch tijdschrift, achtste jaargang nr 2, april 1976). Tevens: De Ambachtsheren van Piershil I t/m VI. Tijdschrift Holland Regionaal-Historisch Tijdschrift Achtste Jaargang Nummer 2 April 1976 blz. 49 t/m 96.
 

22. S-nummer: S1377D
Titel: Werkboek voor de jeugd, Piershil 1525 - 1975
Auteur:
Samenvatting: Werkboek voor de jeugd, Piershil 1525 - 1975
 

23. S-nummer: S1443D
Titel: SV Piershil, presentatiegidsen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009
Auteur:
Samenvatting: SV Piershil, presentatiegidsen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009 (zie ook S 1353)
 

24. S-nummer: S0562
Titel: Piershil in oude ansichten
Auteur: Hart, M.A. 't
Samenvatting: Piershil in oude ansichten. Piershil was eertijds (1246) een eilandje, genaamd "Gramina Ever Ockers". Het was een onbedijkt grasland, maar het werd toch al bewoond. Er waren enige hoogten, welke onder de naam van "hillen", dienden om daarop woningen te bouwen voor veewachters die in de zomer het toezicht hadden op de koeien en schapen en in de herfst ganzenlijnen trokken tot het vangen van vogels. EŽm vam die veewachters heette Piet, vandaar de naam Piershil.
 

25. S-nummer: S1606D
Titel: Diverse historische gegevens over Goudswaard en Piershil
Auteur: Bouman, P.A.
Samenvatting: Diverse historische gegevens over Goudswaard en Piershil.
 

26. S-nummer: S0621D
Titel: Piershilse geschiedenis in multomappen / fotoboekje inundatie / Nieuwendijk + Tiengemeten
Auteur: Hart, M.A. 't
Samenvatting: Piershilse geschiedenis in multomappen / fotoboekje inundatie / Nieuwendijk + Tiengemeten. (a. - h.); opbergmap k.; fotoboekje inundatie (1944 - 1945) i.; fotoboekje ramp 1953 j.; 5 archiefdozen in depot op de hofzolder (a. - k.); Piershil: de school (l.); Piershil, allerlei (evacuatie, watersnood enz. m.; Nieuwendijk/Tiengemeten n. Lijst gedoopte kinderen. Archief kerkenraad.
 

27. S-nummer: S1676
Titel: Dagboek van Adrianus (Adrie) Buitendijk
Auteur: Buitendijk, Adrianus; Jansen, Ger; Bakker, Krijn
Samenvatting: Omdat een groot gedeelte van de Hoeksche Waard onder water werd gezet, heeft de schrijver van het dagboek, samen met Wout van der Heiden, overal werk gezocht om te voorkomen dat ze door de Duitse Weermacht aan het werk gezet zouden worden. Via Elst gingen zij naar Oss, hierna volgde Oirschot en op 5 juni 1945, kwamen zij weer aan bij familie. De heer Buitendijk is geŽmigreerd naar Canada. Het boek is uitgegeven na het overlijden van de heer Buitendijk.
 

28. S-nummer: S1781D
Titel: Diverse uitnodigingen
Auteur:
Samenvatting: Uitnodiging ingebruikname van het gerestaureerde en uitgebreide Van Oeckelen-orgel in de Ned. Hervormde Kerk te Oud-Beijerland; programma afscheidsdienst ds. B.J. Kruit in de Ned. Herv. Kerk te Numansdorp; uitnodiging bevestigings- en intrededienst van ds. E.J. Bos op zondag 24 maart 1985; uitnodiging kerkdienst Hervormde Gemeente Puttershoek 27 augustus 2000, bevestiging ds. G.J. van Beek; uitnodiging Hervormde Gemeente Piershil 5 augustus 2001, bevestiging en intrede van ds. J. Reehorst; uitnodiging van de Hervormde Gemeente te Numansdorp van de kerkdienst, 18 november 2001, waarin ds. A.J. de Kieviet afscheid nam en uitnodiging van de Hervormde Gemeente te Mijnsheerenland 7 september, tot het bijwonen van de dienst waarin ds. W. de Graaff zal worden bevestigd door ds. G.J. van der Ende uit Sneek; uitnodiging tot het van de Herv. Gemeente te Strijen voor de bevestigings- en intredediensten van ds. J. Tadema uit Ferwert.
 

29. S-nummer: S1843b
Titel: De keerzijde van de prentbriefkaart : Berichten op ansichtkaarten van Piershil, 1902 - 1960
Auteur: Hordijk, L.W.
Samenvatting: Berichten op ansichtkaarten van Piershil is de titel van een boek waarin de nadruk is gelegd op de tekst. Deze tekst is ondergeschikt aan de afbeelding. De tekst is volledig met de originele schrijfwijze opgenomen, waarbij is getracht de achtergronden van de geadresseerde en de afzender te achterhalen. De sociale context wordt daarmee benadrukt. Niettemin is getracht alle ansichtkaarten van Piershil uitgegeven voor 1960 af te beelden.
 

30. S-nummer: S0579eD
Titel: ALGEMENE POLITIEVERORDENING voor de GEMEENTE PIERSHIL
Auteur:
Samenvatting: Politieverordening voor de gemeente met verbeteringen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 oktober 2021