Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1910-1915     

Aantal gevonden publicaties : 58   (uit: 3101)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0021D
Titel: Gemeenschappelijke regeling betreffende den Bouw en de Exploitatie van een Steenkolen-Gasfabriek voor de gemeenten Numansdorp en Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Gemeenschappelijke regeling betreffende den Bouw en de Exploitatie van een Steenkolen-Gasfabriek voor de gemeenten Numansdorp en Klaaswaal.
 

2. S-nummer: S0022D
Titel: Advies betreffende de voorloopige plannen tot oprichting en exploitatie eener Steenkolengasfabriek te Klaaswaal en Numansdorp
Auteur: Mierlo, Th. van
Samenvatting: Advies betreffende den bouw en de exploitatie van een Steenkolengasfabriek voor de gemeenten Numansdorp en Klaaswaal.
 

3. S-nummer: S0076D
Titel: Keur of Politieverordening van den Polder "het Westmaas Nieuwland": onder de Gemeenten Klaaswaal, Strijen, Westmaas, Mijnsheerenland en Heinenoord.
Auteur:
Samenvatting: Keur of Politieverordening van den Polder het Westmaas Nieuwland".
 

4. S-nummer: S0077D
Titel: Reglement voor het Waterschap Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Reglement voor het Waterschap Cromstrijen.
 

5. S-nummer: S0083bD
Titel: Geschiedenis van de polders Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, de wijze van bemaling dier polders benevens hunne bestuurders.
Auteur: Bilderbeek, W.H. van
Samenvatting: Geschiedenis van de polders Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, de wijze van bemaling van de polders, de bestuurders. W.H. van Bilderbeek is dijkgraaf geweest van deze polders. Met kaart van de polders.
 

6. S-nummer: S0191D
Titel: Nederlandsche landschappen : handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland, X. Dordrecht, XI Schiedam
Auteur: Schuiling, R.; Feijter, J.M. de
Samenvatting: Nederlandsche landschapen, handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland, X. Dordrecht, XI Schiedam
 

7. S-nummer: S0202a
Titel: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland.
 

8. S-nummer: S0202fD
Titel: Leidraad voor het algemeen polderreglement
Auteur: Knottenbelt, A.
Samenvatting: Leid(d)raad voor het algemeen polderreglement. Algemeen Reglement voor de Polders in de provincie Zuid-Holland, mei 1961. Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 8. Besluit van 29 januari 1912. No. 1175 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 1925 Besluit van 12 april 1944. No. 1177 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland no. 1927 Besluit van augustus 1944, no. 78. No. 1189 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1939 Besluit van 15 juli 1947 no. 241. No. 1241 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland Besluit van 11 januari 1949 no. 558/1 (4x). No. 1242/1992 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland Besluit van 11 januari 1949, no. 558/2 (2x). No. 1261/2011 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland Besluit van 11 october 1949, no. 403/1. No. 1321/2071 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland Besluit van 18 september 1951, no. 350/1. No. 1381/2131 Buitengewoon Provinciaal Blad van Zuid-Holland. Besluit van 4 september 1952, no. 18/1 (5x). Vergadering mei 1965. 81/1965. Samenvoeging van de polders, bemalen door het waterschap De Volharding. Voordracht van Gedeputeerde Staten. No. 1. Aanvulling Algemeen Polderreglement Zuid-Holland. Wijzigingen en aanvullingen ingevolge besluiten der Staten van 18 juni 1930, no. III, (Provinciaal Blad no. 79 van 1930) en 26 juni 1934, no. VIII (Buitengewoon Provinciaal Blad no. 989, onder volgnummer 1739. Brief Bestuur van Zuid-Holland B. no. 42585 (1e afd.) d.d. 24 augustus 1959. Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland B. no. 15078 (1e afd.( d.d. 1/4 mei 1951. Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland B. no. 11969 (1e afd.) d.d. 12 april 1949, Ontwerp-Besluit. De Staten der Provincie Zuid-Holland d.d. 24 augustus 1959 met memorie van toelichting. Brochure Waterschap De Dijkring Hoekse Waard oktober 1968.
 

9. S-nummer: S
Titel: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten (alleen op DELPHER.NL)
Auteur:
Samenvatting: Onder verschillende titels zijn van 1887 Nieuwsbladen uitgebracht door Uitgeverij Hoogwerf in Oud-Beijerland*). Museum Hoeksche Waard was in het bezit van een zeer groot aantal van deze Nieuwsbladen. Aangevuld met exemplaren van elders zijn de jaargangen tot en met 1959 in 2017 gescand door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het project Metamorfoze. De gescande kranten zijn te zien en te doorzoeken op de website Delpher.nl. Op de website zijn opgenomen:

1.Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde van 2 juli 1887 (jrg. 10, nr. 990) - 2 september 1932 (jrg. 55, nr. 5674)

(De jaargangen 1893 (na 18 maart), 1900, 1902, 1904-1911,1913, 1914 (1e halfjaar), 1915 (1e halfjaar), 1916, 1920 (2e halfjaar), 1921 (sept.-dec.), 1922 (april), 1930 (2e halfjaar) en 1932 (jan.-aug) ontbreken of zijn niet compleet. Een deel van de wel aanwezige exemplaren zijn niet compleet.)

2. Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde van 6 september 1932 (jrg. 55, nr. 5675) - 28 mei 1943 (jrg. 66 geen nr.) en van 5 mei 1945 (jrg. 68, geen nr.) - 21 mei 1954 (jrg. 77, nr. 8483)

(Van de jaargang 1933 ontbreekt 24 mei, van 1934 ontbreekt 14 febr., van 1940 ontbreekt 24 april en 14 juni, van 1941 ontbreekt 21 jan. en van 1953 ontbreken twee pagina's van 7 febr.)

3.De Maasmonder, algemeen nieuws- en advertentieblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde, Vlaardingen en omstreken van 4 juni 1943 (jrg. 77, nr. 7099) - 4 mei 1945 (jrg. 68, geen nr.)

4. Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten van 25 mei 1954 (jrg. 77, nr. 8484) - 31 december 1959 (jrg. 82, nr. 9329)

(Van de jaargang 1955 ontbreken 18 en 29 juli, van 1956 2 nov. en van 1957 30 jan.)

-------------------
Het museum heeft microfiches waarop de Nieuwsbladen staan van de jaren:
1878-1879; 1885; 1887-1888; 1890-1897; 1900-1906; 1908-1920.

(Ontbrekend: 1900: microfiche nr. 9 van 22/9 tot 24-10; 1906: microfiche nr. 12 van 6/10 tot 31/10.)
-------------------

*)Vanaf begin 1878 tot medio 1887 hebben Dorsman & Odé te Vlaardingen en W. Hoogwerf Az. in Oud-Beijerland het Nieuwsblad gewijd aan de belangen van Vlaardingen, IJselmonde & de Hoeksche Waard uitgegeven. Op de website Delpher.nl zijn daarvan in te zien een drietal kranten uit 1878.

Vanaf 1879 wordt, na een fusie, het Nieuwsblad door deze uitgevers uitgebracht onder de titels Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen en Vlaardingen en Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Vlaardingen, IJselmonde, Kralingen & de Hoeksche Waard (en vanaf 27 juli 1880 Nieuwsblad gewijd aan de belangen van Vlaardingen, Kralingen, IJselmonde en de Hoeksche Waard.)

Op Delpher.nl zijn ook in te zien de kranten vanaf 1 januari 1880 tot en met 29 juni 1887 (de jaargang 1883 ontbreekt). Op 2 juli 1887 werd de krant gesplitst in Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde en in Nieuwe Vlaardingsche Courant, met deels dezelfde inhoud.
 

10. S-nummer: S0324D
Titel: Verordening regelende de Voorwaarden van Aansluiting aan de Drinkwaterleiding der Gemeenten 's-Gravendeel en Strijen : zoomede het Tarief voor de Levering van Water.
Auteur:
Samenvatting: Verordening regelende de voorwaarden van aansluiting aan de drinkwaterleiding der gemeenten 's Gravendeel en Strijen, inclusief tarief.
 

11. S-nummer: S0339D
Titel: "Na tien jaren"
Auteur: Kuipéri, N.H.
Samenvatting: Bij het kerstfeest gegeven geschenk aan de leerlingen van de Nederl. Herv. zondagsschool 'De Blijde Boodschap' te Klaaswaal, ter herinnering aan het 10-jarig bestaan van de zondagsschool op 7 september 1912.
 

12. S-nummer: S0349D
Titel: Huishoudelijk Reglement van de Afdeeling Mijnsheerenland der Zuid-Hollandsche Vereeniging "HET GROENE KRUIS"
Auteur:
Samenvatting: Huishoudelijk reglement van de afdeeling Mijnsheerenland der Zuid-Hollandsche Vereeniging "Het Groene Kruis". Opgericht 01 januari 1913.
 

13. S-nummer: S0366D
Titel: VIERDE ZOMERFEEST van den bondsring "Hoeksche Waard" der Chr. Jongelings Vereenigingen
Auteur:
Samenvatting: Vierde zomerfeest van den bondsring 'Hoeksche Waard' der chr. jongelings vereenigingen, op het terrein in de Fortlaan, welwillend afgestaan door den weled.geb. heer J. Vlielander. Met medewerking van het fanfarecorps "Crescendo" van Zuid-Beijerland.
 

14. S-nummer: S0393D
Titel: STRIJEN (1795 - 1813) : (origineel concept)
Auteur: Welker, P.M.H.
Samenvatting: Beschrijving Strijen van 1795 - 1813 (origineel concept). Met fotocopieën van de feuilleton. Strijen. (1795 - 1813.)
 

15. S-nummer: S0396D
Titel: Bepalingen betrekkeljk den dienst bij de Brandweer in de Gemeente Strijen : + Bewijs van Aanstelling
Auteur:
Samenvatting: Bepalingen betrekkeljk den dienst bij de Brandweer in de Gemeente Strijen' (boekje met een uittreksel van de Algemene Politie-verordening voor de gemeente Strijen) + Bewijs van Aanstelling van A. Kooi Wzn. als hoornblazer bij de brandspuit te Mookhoek, 15 februari 1918.
 

16. S-nummer: S0527D
Titel: Geschiedenis der Polders OUD- EN NIEUW-REYERWAARD : de wijze van Bemaling der Polders benevens hunne Bestuurders
Auteur: Bilderbeek, W.H. van
Samenvatting: Geschiedenis der polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard, de wijze van bemaling der polders benevens hunne bestuurders.
 

17. S-nummer: S0532D
Titel: FEESTGIDS voor den zangerswedstrijd : Uitgeschreven door de Coöperatie van CHR. ZANGVEREENIGINGEN "Ring Rotterdam"
Auteur:
Samenvatting: Feestgids voor den zangerswedstrijd uitgeschreven door de coöperatie van chr. zangverenigingen "Ring Rotterdam" op donderdag 08 september 1910 in het concertgebouw van de Rotterdamsche Diergaarde.
 

18. S-nummer: S0643D
Titel: Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het bouwen van een bouwmanswoning met graanschuur, wagenkeet enz. aan de Molendijk onder Numansdorp
Auteur: Bongers, Andrs.
Samenvatting: Bestek en voorwaarden betreffende de aanbesteding met betrekking tot de bouw van een bouwmanswoning met graanschuur, wagenkeet, enz. aan de Molendijk onder Numansdorp.
 

19. S-nummer: S0653D
Titel: STATUTEN van de Vereeniging van Oud-Leerlingen der Landbouwwintercursussen in de HOEKSCHE WAARD
Auteur:
Samenvatting: Statuten van de vereeniging van oud-leerlingen der landbouwwintercursussen in de Hoeksche Waard. Briefkaart, met postzegel van 7 ½ cent, gezonden aan den Heer C. v.d. Berg Rzn., Schenkeldijk, 's-Gravendeel betreffende de bestuursvergadering op 13 mei 1924 in Restaurant "Suisse" Beursplein Rotterdam.
 

20. S-nummer: S0767D
Titel: "Na tien jaren"
Auteur: Kuipéri, N.H.
Samenvatting: Dit boekje is als geschenk gegeven aan de leerlingen van de Nederlands Hervormde Zondagsschool "De blijde boodschap" te Klaaswaal, ter herinnering aan het 10-jarig bestaan van de zondagsschool op 7 september 1912.
 

21. S-nummer: S1003cD
Titel: Reglement der Christelijke Meisjesvereniging 'Wees getrouw' - opgericht den 11 den Augustus 1900 - te Piershil.
Auteur:
Samenvatting: Reglement van de Christelijke Meisjesvereniging 'Wees getrouw' te Piershil.
 

22. S-nummer: S1076D
Titel: 1813 - 1913 : Feestliederen te zingen in godsdienstoefeningen in de Ned. Hervormde Kerk te Klaaswaal, 1 Oct. 1913
Auteur:
Samenvatting: Feestliederen te zingen in de buitengewone godsdienstoefening in de Ned. Hervormde Kerk te Klaaswaal, 1 oct. 1913. Bij gelegenheid van het eeuwfeest van Nedrlands onafankelijkheid.
 

23. S-nummer: S1082D
Titel: Vereeniging "Gezelligheid" te Heinenoord : VOORDRACHTAVOND in de 1e Openbare School, 5 februari 1913
Auteur:
Samenvatting: Voordrachtavond van vereeniging 'gezelligheid' te Heinenoord, 5 februari 1913, door mej. A. Franken en de heer C. Candel.
 

24. S-nummer: S1095D
Titel: Reglement van de vereeniging 'Strijense ijsclub' gevestigd te Strijen
Auteur:
Samenvatting: Reglement van de vereeniging 'Strijense ijsclub' gevestigd te Strijen
 

25. S-nummer: S1181D
Titel: Hypotheek tnv Ccöoperatieve Beetwortelsuikerfabriek "Puttershoek"
Auteur: Jongkindt, Nicolaas Pieter
Samenvatting: Op 19 oktober 1912 is voor notaris N.P. Jongkindt te Dordrecht de hypotheekakte gepasseerd ten laste van de Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek "Puttershoek", gevestigd te Puttershoek. De "Centrale Trust-Compagnie, verstrekte een lening groot één miljoen achthonderd duizend gulden.
 

26. S-nummer: S1188D
Titel: Tiendenaanslag uit 1912 betreffende grond gelegen in de polder Nieuw-Bonaventura
Auteur:
Samenvatting: Tiendenaanslag t.n.v. de heer Pieter Hageman uit 1912, betreffende percelen land gelegen in de polder Nieuw-Bonaventura onder de gemeente 's-Gravendeel. No. 76 van het register van ingekomen aangiften. De aangifte is gedaan door mr. M.I. Ridder Pauw van Wieldrecht te Utrecht, als gevolmachtigde van A.C.A. Voombergh, douairiere van mr. M.C.H. Ridder Pauw van Wieldrecht te Zeist.
 

27. S-nummer: S1250D
Titel: De Gebeurtenissen der novemberdagen 1813 in Dordrecht en omstreken
Auteur: Dalen, J.L. van
Samenvatting: Gebeurtenissen der novemberdagen 1813 in Dordrecht en omstreken
 

28. S-nummer: S1278D
Titel: Statuten, huishoudelijk reglement vereeniging van oud-leerlingen der landbouwwintercursussen + bibliotheekcatalogus
Auteur:
Samenvatting: Statuten, huishoudelijk reglement vereeniging van oud-leerlingen der landbouwwintercursussen + bibliotheekcatalogus
 

29. S-nummer: S1312D
Titel: Verordening voor het openbaar lager onderwijs en voor het onderwijzend personeel in de gemeente Mijnsheerenland + huishoudelijk reglement voor de oudercommissie voor de openbare lagere school
Auteur:
Samenvatting: Verordening voor het openbaar lager onderwijs en voor het onderwijzend personeel in de gemeente Mijnsheerenland + huishoudelijk reglement voor de oudercommissie voor de openbare lagere school
 

30. S-nummer: S1436D
Titel: Correspondentie Welker over geschiedkundige zaken
Auteur: Welker, P.M.H.
Samenvatting: Correspondentie welker over geschiedkundige zaken
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 oktober 2021