Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1940-1945     

Aantal gevonden publicaties : 45   (uit: 3102)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0048D
Titel: Reglementen keuren verordeningen instructies
Auteur:
Samenvatting: Verzameling van richtlijnen volgens welke het waterschap werkt.
 

2. S-nummer: S0075D
Titel: Van greppel tot watering
Auteur: Breeman, J.L.
Samenvatting: Beschouwingen over de betrekking waarin de kleine waterleidingen in polders tot de wateringen staan, alsmede over doel, namen, taak, diepte, afmetingen en onderhoud.
 

3. S-nummer: S0140D
Titel: Plakboek polderadvertenties 1941 t/m 1972
Auteur:
Samenvatting: Plakboek polderadvertenties 1941 t/m 1972.
 

4. S-nummer: S0151b
Titel: Merkwaardige Oude Inrijhekken alsmede Poort- en Hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam, Tweede deel
Auteur: Verheul Dzn., J.
Samenvatting: Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIII en XIXe eeuw in en om Rotterdam; Alexandershof (Numansdorp), Koninginnestee, koningin Sophie (bezoek), prins Alexander; M.C. van der Straaten; J.M.C. de Wilde; boerderij Bouwlust (Zuid-Beijerland).
 

5. S-nummer: S0176D
Titel: Co÷peratieve Landbouwvereniging 'Landbouwbelang' G.A. te Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Co÷peratieve Landbouwvereniging 'Landbouwbelang' G.A. te Puttershoek, statuten en jaarverslagen 1957-1958, 1962-1963, 1963-1964.
 

6. S-nummer: S0188
Titel: Atlas voor Nederlandsche Palaeographie
Auteur: Brouwer, H.
Samenvatting: Handschriften van 1291 tot 1670.
 

7. S-nummer: S0202c
Titel: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland.
 

8. S-nummer: S0259D
Titel: Oorlogsherinneringen uit de periode van Februari 1944 - Mei 1945 : speciaal wat betreft de omstandigheden waaronder werd gewerkt ten dienste van de voedselvoorziening
Auteur: Waal, A. van der
Samenvatting: Oorlogsherinneringen uit de periode van februari 1944 - mei 1945, o.a. over inundatie, evacuatie en voedselvoorziening. 2x
 

9. S-nummer: S0245
Titel: Nederlandsche Boerderijen
Auteur: 't Hooft, P.J.
Samenvatting: Nederlandsche boerderijen. Heemschut Serie.
 

10. S-nummer: S
Titel: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten (alleen op DELPHER.NL)
Auteur:
Samenvatting: Onder verschillende titels zijn van 1887 Nieuwsbladen uitgebracht door Uitgeverij Hoogwerf in Oud-Beijerland*). Museum Hoeksche Waard was in het bezit van een zeer groot aantal van deze Nieuwsbladen. Aangevuld met exemplaren van elders zijn de jaargangen tot en met 1959 in 2017 gescand door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het project Metamorfoze. De gescande kranten zijn te zien en te doorzoeken op de website Delpher.nl. Op de website zijn opgenomen:

1.Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde van 2 juli 1887 (jrg. 10, nr. 990) - 2 september 1932 (jrg. 55, nr. 5674)

(De jaargangen 1893 (na 18 maart), 1900, 1902, 1904-1911,1913, 1914 (1e halfjaar), 1915 (1e halfjaar), 1916, 1920 (2e halfjaar), 1921 (sept.-dec.), 1922 (april), 1930 (2e halfjaar) en 1932 (jan.-aug) ontbreken of zijn niet compleet. Een deel van de wel aanwezige exemplaren zijn niet compleet.)

2. Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde van 6 september 1932 (jrg. 55, nr. 5675) - 28 mei 1943 (jrg. 66 geen nr.) en van 5 mei 1945 (jrg. 68, geen nr.) - 21 mei 1954 (jrg. 77, nr. 8483)

(Van de jaargang 1933 ontbreekt 24 mei, van 1934 ontbreekt 14 febr., van 1940 ontbreekt 24 april en 14 juni, van 1941 ontbreekt 21 jan. en van 1953 ontbreken twee pagina's van 7 febr.)

3.De Maasmonder, algemeen nieuws- en advertentieblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde, Vlaardingen en omstreken van 4 juni 1943 (jrg. 77, nr. 7099) - 4 mei 1945 (jrg. 68, geen nr.)

4. Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten van 25 mei 1954 (jrg. 77, nr. 8484) - 31 december 1959 (jrg. 82, nr. 9329)

(Van de jaargang 1955 ontbreken 18 en 29 juli, van 1956 2 nov. en van 1957 30 jan.)

-------------------
Het museum heeft microfiches waarop de Nieuwsbladen staan van de jaren:
1878-1879; 1885; 1887-1888; 1890-1897; 1900-1906; 1908-1920.

(Ontbrekend: 1900: microfiche nr. 9 van 22/9 tot 24-10; 1906: microfiche nr. 12 van 6/10 tot 31/10.)
-------------------

*)Vanaf begin 1878 tot medio 1887 hebben Dorsman & OdÚ te Vlaardingen en W. Hoogwerf Az. in Oud-Beijerland het Nieuwsblad gewijd aan de belangen van Vlaardingen, IJselmonde & de Hoeksche Waard uitgegeven. Op de website Delpher.nl zijn daarvan in te zien een drietal kranten uit 1878.

Vanaf 1879 wordt, na een fusie, het Nieuwsblad door deze uitgevers uitgebracht onder de titels Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen en Vlaardingen en Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Vlaardingen, IJselmonde, Kralingen & de Hoeksche Waard (en vanaf 27 juli 1880 Nieuwsblad gewijd aan de belangen van Vlaardingen, Kralingen, IJselmonde en de Hoeksche Waard.)

Op Delpher.nl zijn ook in te zien de kranten vanaf 1 januari 1880 tot en met 29 juni 1887 (de jaargang 1883 ontbreekt). Op 2 juli 1887 werd de krant gesplitst in Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde en in Nieuwe Vlaardingsche Courant, met deels dezelfde inhoud.
 

11. S-nummer: S0325D
Titel: Laatste preek van den Weleerwaarden Heer ds. C. E. A. J. Gerrits : Uitgesproken Zondag 30 juli 1944 te 's-Gravendeel
Auteur: Poelert, A.J.
Samenvatting: Laatste preek van den weleerwaarden heer ds. C. E. A. J. Gerrits, uitgesproken zondag 30 juli 1944 te 's Gravendeel.
 

12. S-nummer: S0331D
Titel: Ik zal U dragen : Afscheidspreek gehouden in de Ned. Hervormde Kerk te Heinenoord op den Wezenzondag (17 mei) 1942
Auteur: Beekenkamp, W.H.
Samenvatting: Afscheidspreek gehouden in de Ned. Hervormde kerk te Heinenoord op wezenzondag (17 mei) 1942. "Oost-Leeuwenstein", "Middel-, Nieuw- en West Leeuwenstein" de brand op 02 december 1941 van de "Berkenstee" "Sunny Boy" "Nooit gedacht" "Sine laborare nihil" "Niemand weet het". De namen van deze woningen zijn genoemd in de preek. (4x)
 

13. S-nummer: S0350
Titel: Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland
Auteur: Bokma, T.
Samenvatting: Geschiedenis der dorpskerk te Mijnsheerenland vanaf 1445; Frank van Praet, heer van Moerkerken; Elisabeth van Loon (ambachtsvrouwe); Dirk Jan Pietersz (pastoor); dwangmolen; Goiswijn van Raesfelt (ambachtsheer); kerk; Ermgard van Bommelsberg (Vrouwe van Moerkerken); Ary de Coningh (ambachtsheer); Assendelft de Coningh (ambachtsheer); St. Elisabethsvloed; Jan Knottenbelt (predikant); Cornelia van der Houwen (ambachtsvrouw); meidagen 1940; heer Dirkse; heer Wind (schoolhoofd); heer Spruyt (predikant); hulpkerk; orgel Greup.
 

14. S-nummer: S0360D
Titel: Eenige aantekeningen van historische feiten van het kerkgebouw en de klok van de Ned. Herv. Kerk te Numansdorp
Auteur:
Samenvatting: Aantekeningen van historische feiten van het kerkgebouw en de klok van de Ned. Herv. Kerk te Numansdorp, tijdens de evacuatie naar Klaaswaal.De naam van de schrijver is niet bekend.
 

15. S-nummer: S0405D
Titel: Strijensas als zelfstandige gemeente 1817 - 1855
Auteur: Overwater, P.S.
Samenvatting: Strijensas als zelfstandige gemeente 1817 - 1855. Gegevens verzameld uit officiŰle bescheiden, deel uitmakende van het archief der voormalige gemeente Strijensas.
 

16. S-nummer: S0445D
Titel: Statuten en HUISHOUDELIJK REGLEMENT der Vereeniging voor Geref. Lager Onderwijs te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Statuten en huishoudelijk reglement der vereniging voor geref. lager onderwijs te Oud-Beijerland.
 

17. S-nummer: S0657D
Titel: Hollandsche Maatschappij van Landbouw : Kalender en Kasboekje voor het jaar 1941, inclusief legenda
Auteur:
Samenvatting: Hollandsche Maatschappij van Landbouw, kalender en kasboekje 1941, inclusief legenda.
 

18. S-nummer: S0904D
Titel: VERSLAG omtrent den toestand van het MIDDELBAAR ONDERWIJS te Oud-Beijerland : 1918 - 1943
Auteur:
Samenvatting: Verslag omtrent den toestand van het middelbaar onderwijs te Oud-Beijerland 1918 - 1943. Met namen van de mensen die deel uitmaakten van de commissie van toezicht (1918 - 1943); personeel, directeuren en leraren en concierge;
 

19. S-nummer: S1150D
Titel: Herinneringen uit de Bezettingstijd / Oorlogsherinneringen
Auteur: Vogelaar, A.
Samenvatting: Herinneringen uit de bezettingstijd te Puttershoek (getypt), Oorlogsherinneringen: losse aantekeningen in dagboekvorm (handgeschreven)
 

20. S-nummer: S0493aD
Titel: COÍPERATIEVE VEREENIGING: Co÷peratieve Fruit en Groenteveiling "Hoeksche Waard en Omstreken" G.A., te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatstcourant van woensdag 16 juni 1948, no. 114. Betreft de op 13 mei 1943 voor notaris G.L. Born te Oud-Beijerland, verleden akte van statutenwijziging. De co÷peratieve vereniging is opgericht blijkens akte op 23 april 1926 verleden voor notaris I.G. ten Doesschate te Oud-Beijerland.
 

21. S-nummer: S0516
Titel: DE HEEMLIEFDE VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK
Auteur: Ven, D.J. van der
Samenvatting: Historische gebruiken uit de verschillende provincies. Het karakter van een land en volk openbaart zich heemtaalkundig in streek- en gouwtaal; geschiedkundig in de plaatselijke, gewestelijk en landelijke historie en haar vele monumenten uit het verleden; volkskundig in volkskunst, kleederdracht, volksgeloof, zeden en gebruiken, volksvermaak en kinderspel, volkslied en volksdans; sociografisch in de ontwikkeling van stedenaanleg en dorpenbouw, alsmede in het totale plattelandsaspect en tenslotte natuurkundig in de levende natuur.
 

22. S-nummer: S0543
Titel: Landmeten en waterpassen
Auteur: Leusen, H.J. van
Samenvatting: Leerboek landmeetkunde.
 

23. S-nummer: S1022aD
Titel: Oudheidkundig JAARBOEK : vierde serie van het bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond
Auteur: Brandts Buys, L.
Samenvatting: De boerderijbouw in Zuid-Holland in: Oudheidkundig Jaarboek, Tiende jaargang, Aflevering 3, October 1942, blz. 80-88.
 

24. S-nummer: S1263D
Titel: Stukken over het afscheid van dr. F. Hers, huisarts te Puttershoek, alsmede zijn levensbeschrijving
Auteur:
Samenvatting: Stukken betreffen het afscheid van dr. F. Hers en een op 25 februari 1966 gehouden lezing.
 

25. S-nummer: S1461bD
Titel: Liturgie voor den afscheidsdienst in de Ned. Herv. Kerk te Heinenoord op den Wezenzondag (17 Mei) 1942 om 3 uur.
Auteur:
Samenvatting: Liturgie voor de afscheidsdienst in de Ned. Herv. Kerk te Heinenoord op de Wezenzondag 17 mei 1942; voorganger Dr. W.H. Beekenkamp; organist J. de Jongste; consulent ds P.W. Spruyt te Mijnsheerenland.
 

26. S-nummer: V015
Titel: Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavar 1575 - 1940
Auteur: Siegenbeek van Heukelom - Lamme, C.A.
Samenvatting: Volledige lijst der curatoren, hoogleraren, lectoren en regenten van het Staten Collegie en Walsche Collegie van 1575 - 1940.
 

27. S-nummer: V044
Titel: De gemeente Herten
Auteur: Zuylen, H.J. van
Samenvatting: De gemeente Herten, Dorp aan de overgang. Proeve van een sociaal-geografische monografie van een midden-Limburgse gemeente.
 

28. S-nummer: V049-02
Titel: Historie in woord en beeld 1939 - 1940
Auteur: Beusekom, E. van
Samenvatting: Geillustreerd tijdschrift voor geschiedenis jaargang 2
 

29. S-nummer: V052
Titel: Het eiland Urk
Auteur: Meertens, P.J.
Samenvatting: Publicaties van de stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. nr.9 secties voor taalkunde en phonetiek, antropologie, psychologie in samenwerking met het dialectenbureau der Nederlandsche akademie van wetenschappen.
 

30. S-nummer: V086
Titel: De groote historie van een klein land, deel IV
Auteur: Baarslag D.zn, D.J.
Samenvatting: Deel 4: Worstelen en winnen 1568 - 1588 veldslagen kolonisatie, de Armada, oorlog.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 oktober 2021