Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2005-2010     

Aantal gevonden publicaties : 171   (uit: 3102)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0403aD
Titel: 100 Jaar kerk Mookhoek, 1906 - 2006 : fotokopie
Auteur:
Samenvatting: 100 jaar kerk Mookhoek, 1906 - 2006. Informatie over De Kerk in Mookhoek, predikanten, kerkorgel en godsdienstonderwijzers.
 

2. S-nummer: S1428D
Titel: Hermanus Wachter, predikant op de Koorndijk, 1789 - 1805
Auteur: Bos, P.J.
Samenvatting: Hermanus Wachter, predikant op de Koorndijk, 1789 - 1805
 

3. S-nummer: S1437
Titel: Ken de Hoeksche Waard
Auteur: Janse, Kasper
Samenvatting: Allerlei gegevens over de dorpen en bedrijven in de Hoeksche Waard.
 

4. S-nummer: S1457D
Titel: Politiewijzer 2006 - 2007 editie Strijen, Cromstrijen
Auteur:
Samenvatting: Politiewijzer 2006 - 2007 editie Strijen, Cromstrijen
 

5. S-nummer: S1464D
Titel: Folder 'molens in Zuid-Holland', over verleden, heden en toekomst
Auteur:
Samenvatting: Folder 'Molens in Zuid-Holland', over verleden, heden en toekomst
 

6. S-nummer: S1483D
Titel: Water in de Hoeksche Waard, folder zuiveringsschap Hollandse eilanden en Waarden
Auteur:
Samenvatting: Water in de Hoeksche Waard, folder zuiveringsschap Hollandse eilanden en Waarden
 

7. S-nummer: S1486D
Titel: De 150 boerderijen-route van de Hoeksche Waard noord/oost
Auteur: Hoek, A.P. van den
Samenvatting: 150 boerderijen-route van de hoeksche waard noord/oost
 

8. S-nummer: S1491D
Titel: Korte historie van de Hoeksche Waard
Auteur: Leenders, K.A.H.W.
Samenvatting: Historie van de Hoeksche Waard, ontstaan
 

9. S-nummer: S1530bD
Titel: Verslag van symposium 'Water in relatie tot klimaatverandering en biodiversiteit'
Auteur:
Samenvatting: Verslag van symposium 'Water in relatie tot klimaatverandering en biodiversiteit', nav opening eerste Nationaal Landschap Centrum Numansdorp, georganiseerd op 20 juni 2008 door waterschap Hollandse Delta, het Hoekschewaards Landschap en de gemeente Cromstrijen
 

10. S-nummer: S0863bD
Titel: 150 jaar KONI : Van paard tot auto (1857 - 2007)
Auteur: IsraŽl, Ed
Samenvatting: Uitgegeven ter gelegenheid van '150 jaar Koni' in Museum Het Oude Raadhuis Oud-Beijerland, mei 2007.
 

11. S-nummer: SG776-C1
Titel: Paulus Janszn. den Hartigh (1733-1812) veroorzaakt met medestanders in Klaaswaal bij het psalmzingen rellen in de kerk en daarbuiten. 1780 en 1781
Auteur: Hartigh, Machiel den
Samenvatting: Transcripties van briefwisselingen tussen Paulus Jansz. den Hartigh, de voorzanger/school-meester P. van Rosmalen, secretaris van Cromstrijen M. van Halteren, de baljuw van de hoge vierschaar van het land van Strijen Willem Bartholomeus van den Santheuvel, van een publicatie, advertentie en missive van schout en gerechte van Klaaswaal en van een verklaring van de schoolmeester en voorzanger P. van Rosmalen over de wijze van psalmzingen tijdens kerkdiensten.
Een overzicht van de ambten vervuld door Paulus den Hartigh en door overige leden van de familie Den Hartigh.
 

12. S-nummer: S1399
Titel: Gerrit Visser (1894 - 1942) - van Hengelo naar Wewelsburg
Auteur: Pflock, Andreas
Samenvatting: Gerrit Visser (1894 - 1942), levensloop en brieven van de Nederlandse vakbondsman uit de nationaal-socialistische gevangenschap; Zuid-Beijerland; Gerrit Visser; Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond; gevangenschap
 

13. S-nummer: S1401
Titel: 400 Jaar hervormde gemeente Nieuw-Beijerland
Auteur: Oprel, J.; Kosters, L.J.
Samenvatting: 400 Jaar hervormde gemeente Nieuw-Beijerland; Sabina van Beieren; Antonie Geniets; Nieuw Beijerland; Jan van Treslong; Tweede Wereldoorlog; inundatie; evacuees (~in Nieuw-Beijerland); M.A. Simonis (N.S.B.-burgemeester); razzia; slachtoffers; Hervormde Kerk (stichting ~, herbouw ~); Samuel Tijckmaeker (eerste predikant ~); toren; klok; kansel; bijbels; doopvont; avondmaalsservice; orgel; voorzanger; "de Hoeksteen"(verenigingsgebouw); graven; kerkhof; pastorie; predikanten (lijst van ~); organisten (lijst van ~); Zuidzijde (kerkgebouw in ~); activiteiten; gemeentewerk
 

14. S-nummer: S1403
Titel: Boeren van toen
Auteur: Siemes, Hans
Samenvatting: Greep uit het landbouwverleden; verdiensten (~ boeren begin 20e eeuw); oppervlaktematen; "Hannekemaaiers"; mechanisatie (achterstand ~ begin 20e eeuw); coŲperatie; kunstmest (veranderingen als gevolg van toepassing ~); vrije tijd (~ knechten); trekkers; landbouwcrisis (~ jaren dertig); paarden (~in de landbouw); overheid (greep van de ~ op landbouw); Ministerie van Landbouw (oprichting ~); prijsondersteuningen (veranderingen en invloed van ~); Tweede Wereldoorlog; werkzaamheden (~ op veebedrijf begin 20e eeuw); melkmachines; potstal; grupstal (Hollandse stal); grasdrogerijen; fabrieken (boter- en kaas~, veranderingen na komst ~); fok en controle verenigingen (oprichting ~); naamgeving (~van koeien); zomertijd; schrikdraad; aardappelen (rasnamen van ~, opbrengsten van ~); aardappelziekte; Coloradokever; winterteelt; varkenshouderij (opkomst ~); kaas (~-koppen", ~-markten); slacht (hygiŽne bij ~, afschaffing huis-~); dierenbescherming; "Ženheidsworst"; Keuringswet; "spaarvarken"; vlees (~ verwerking); suikerbieten; coŲperaties;werkpaarden; Marshallhulp (invloed ~op aantal trekkers); gewassen (oude ~); boekweit; veevoeder; mais; meekrap; tabak; hop; stalinrichting; tuberculose; mest; dorsen; modelboerderijen; landwinning; landontginning; turfsteken; ontginningsziekte; Zuiderzee; Wieringermeer; onderduikers; vestigingseisen; vluchtelingen (kolonie joodse ~); staatslandbouwbedrijven; rogge (~ als sterke drank); stro (toepassingen van ~); landbouwonderwijs; schoolverzuim; onderwijs (~ voor toekomstige boerinnen); voorlichting (huishoudelijke ~); theologiestudenten (verplichte cursus landhuishoudkunde voor ~); veemarkten; kunstmatige inseminatie; runderrassen; stamboeken; tuinbouw (glas ~ , ontstaan van glas ~, geschiedenis van glas ~, invloed vervoer op glas ~, ~en beplanting met bomen;); prijzen; veilingen; landbouwmachines; crisis (~ dertiger jaren)
 

15. S-nummer: S1409(a,b,c)D
Titel: Praktische handleiding voor uw woning + aanbod woningen in Poortwijk
Auteur:
Samenvatting: Opleveringshandleiding voor nieuwbouwwoningen + aanbod
 

16. S-nummer: S1419
Titel: Hoeksche Waard magazine, periodiek vanaf 11-2005 tot heden
Auteur:
Samenvatting: Hoeksche Waard magazine, periodiek vanaf 11-2005 tot heden
 

17. S-nummer: S1420
Titel: 100+ En nog steeds in de familie, de geschiedenis van 16 bekende Hoeksche-Waardse familiebedrijven
Auteur: Wilt, C.J. van der
Samenvatting: De geschiedenis van 16 bekende Hoeksche-Waardse familiebedrijven; Overwater (rentmeesterskantoor ~); Van der Sluijs (familie ~, begin familiebedrijf ~); "'t Schippershuis"; Viergever (gebroeders ~); Tweede Wereldoorlog; filmvoorstellingen; Tuk Kraamverhuur; Den Boer Sails; Van Driel aannemingsbedrijf; Van Gemeren mechanisatie; trekkers; Marshallplan; Reedijk Wonen (gebouw ~);Bijland (juwelier);naaimachinehandel; klokkenhandel; Alblas; Oostbloklanden (handel met ~); China (handel met ~); Theo Verhoeff (schilder); Nicolieke Verhoeff; Van der Straaten en Van Dijk (notariskantoor); Rita van der Straaten; H.P. de Bruijne (landbouwbedrijf); knechten; De Koning (bakkerij); Smit (carosseriebedrijf); congrescentrum; Schipper (schoenmode)
 

18. S-nummer: S1422D
Titel: De Regiogids, zoekwijzer voor bedrijven in de HoekseWaard
Auteur:
Samenvatting: Zoekwijzer voor bedrijven in de HoekseWaard
 

19. S-nummer: S1425D
Titel: Sigarenmakers in Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Geschiedenis van sigarenmakers in Oud-Beijerland.
 

20. S-nummer: S1426
Titel: Johannes Kolf, de verzetsstrijder 'Jodocus'
Auteur: 't Veld, Bert in; 't Veld, Ruud in
Samenvatting: Verhaal over de verzetsstrijder 'Jodocus' (Johannes Kolf); jeugd; dienstplicht; Korps Politietroepen; "Verklaring op erewoord"; burgerpolitie; politieambtenaren (opstelling ~tegenover bezetting); ariŽrverklaring; ontslagname; Hoeksche Waard (terugkeer naar ~); Friesland (vertrek naar ~); Arbeidsinzet; knokploegen; Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers; bevolkingsregisters; medeverzetstrijders (~van Johannes); onderduik; overval (~op Huis van Bewaring in Leeuwarden); gevangenen (bevrijde ~ Huis van Bewaring); bevrijden (lijst van ~ overval); bevrijders (lijst van ~) Jo Kolf (dood ~); Jan Meekhof (rechtszaak tegen ~);
 

21. S-nummer: S1434
Titel: Schippers - slepers - reders, 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller
Auteur: Muller, Frederik
Samenvatting: 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller
 

22. S-nummer: S1438 (zie S1555)
Titel: Ds C.E. van Koetsveld, Levensbeschrijving, Van dorpsdominee tot hofpredikant
Auteur: Visscher, Marja
Samenvatting: Levensbeschrijving van ds. C.E. van Koetsveld; historische achtergrond; protestantisme (geschiedenis van Nederlands ~); Romantiek; Reveil; vrijzinnigen (strijd tussen ~ en rechtzinnigen); Afscheiding; Doleantie; literatuur; humoristen; realisten; De Pastorie te Mastland (humor in ~, moralisatie in ~); jeugd (~ van Koetsveld); milieu; Erasmiaans Gymnasium; Leiden (Universiteit van ~); Westmaas; Anna Maria Croes (echtgenote); "Schetsen uit De Pastorie van Mastland"; chiliastische beweging; sociale betrokkenheid; Berkel en Rodenrijs (gemeente ~);Schoonhoven (gemeente ~); armenkerk (Bethlehemkerk 's-Gravenhage); prinses Marianne; H.W.A. Croiset van Uchelen (architect, kleinzoon van Van Koetsveld); Rode Kruisvereniging (lid Hoofdcomitť ~); Koningin Sophie; "Het Idiotisme en de Idiotenschool".
 

23. S-nummer: S1430
Titel: Uw hoop, Uw kudde woonde daar. Jansje Fortuin en haar vriendenkring
Auteur: Hooghwerff, B.
Samenvatting: Jansje Fortuin uit Strijensas leefde van 1880 tot 1960.
Haar overlijden betekende een groot verlies voor de vele vrienden en vriendinnen die ze niet alleen in haar omgeving, maar ook ver daarbuiten mocht hebben. Haar woning was als een herberg voor Gods reizende pelgrims. Velen hebben er raad en onderwijs ontvangen op de weg des levens. Vanuit haar eigen levenservaring kon Jansje anderen tot een hand en een voet zijn.
Naast een levensschets van Jansje Fortuin biedt dit boek ook veel gegevens over het leven en sterven van Jansjes vrienden, onder andere uit de families Dekker, Vermeulen en Paans. Daarmee zijn herinneringen uit het gezelschapsleven in en buiten de Hoeksche Waard vastgelegd.
Voor dit boek putte de auteur uit brieven die her en der nog bewaard gebleven zijn en uit waardevolle gegevens van gesprekken met enkele oudere mensen die Jansje persoonlijk gekend hebben.
 

24. S-nummer: S1431 (zie ook S1557, DVD)
Titel: Hoekschewaards Woordenboek
Auteur:
Samenvatting: Woordenboek van het Hoeksche Waardse dialect.
 

25. S-nummer: S1433
Titel: De Tweede wereldoorlog en een liefde aan de Binnenmaas
Auteur: Straaten, Frans van der
Samenvatting: Verhaal van een boerenzoon en een joods meisje in de tweede wereldoorlog
 

26. S-nummer: S1435
Titel: God in Mastland
Auteur: 't Veld, Jan in
Samenvatting: Jeugdherinneringen uit Westmaas.
 

27. S-nummer: S1437D
Titel: Mozart in Puttershoek
Auteur: Jansen, Kasper
Samenvatting: Artikel in het NRC van 25-11-2005 over het boek 'Mozart op reis' van Piet Verwijmeren, waarin onder meer de plaatsen Strijensas en Puttershoek worden vermeld.
 

28. S-nummer: S1440D
Titel: Piesemopsantee, weecees in de Hoeksche Waard
Auteur: Bies, Eelse
Samenvatting: Overzicht van wc's in de Hoeksche Waard aangevuld met kleine verhaaltjes
 

29. S-nummer: S1441a
Titel: Het vrome volk in u verheugd
Auteur: Hooghwerff, B.
Samenvatting: Familieverhalen rond 1900.
 

30. S-nummer: S1441b
Titel: De Beloofde dominee, uit het leven van ds. D. Bresser en zijn geestverwanten
Auteur: Hooghwerff, B.
Samenvatting: Verhalen rond 1840 over de dominee in Strijen
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 oktober 2021