Homepage Museum Hoeksche Waard Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Klaaswaal   (in veld: Geografisch trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 71   (uit: 3054)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0021D
Titel: Gemeenschappelijke regeling betreffende den Bouw en de Exploitatie van een Steenkolen-Gasfabriek voor de gemeenten Numansdorp en Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Gemeenschappelijke regeling betreffende den Bouw en de Exploitatie van een Steenkolen-Gasfabriek voor de gemeenten Numansdorp en Klaaswaal.
 

2. S-nummer: S0022D
Titel: Advies betreffende de voorloopige plannen tot oprichting en exploitatie eener Steenkolengasfabriek te Klaaswaal en Numansdorp
Auteur: Mierlo, Th. van
Samenvatting: Advies betreffende den bouw en de exploitatie van een Steenkolengasfabriek voor de gemeenten Numansdorp en Klaaswaal.
 

3. S-nummer: S0031aD
Titel: Rapport voor de ruilverkaveling Korendijk - Strienemonde
Auteur:
Samenvatting: Rapport voor de ruilverkaveling Hoeksche Waard West en Zuid; met 2 losse kaarten van wegen en waterlopen.
 

4. S-nummer: S0076D
Titel: Keur of Politieverordening van den Polder "het Westmaas Nieuwland": onder de Gemeenten Klaaswaal, Strijen, Westmaas, Mijnsheerenland en Heinenoord.
Auteur:
Samenvatting: Keur of Politieverordening van den Polder het Westmaas Nieuwland".
 

5. S-nummer: S0142D
Titel: Atlas van de tiendbloken gelegen onder de gemeenten Westmaas en Greup, Klaaswaal en Numansdorp
Auteur: Quartel, L.Cz.
Samenvatting: Atlas van de tiendbloken gelegen onder de gemeenten Westmaas en Greup (Group), Klaaswaal en Numansdorp.
 

6. S-nummer: S0143a
Titel: De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver : "De Hoeksche Waard"
Auteur: Ollefen, L. van
Samenvatting: Tekeningen en dorpsbeschrijvingen van de Hoeksche Waardse gemeenten; herdruk van origineel uit 1793.
 

7. S-nummer: S0298D
Titel: Rabobank : diverse items
Auteur:
Samenvatting: Envelop met allerhande over: de boerenleenbank Klaaswaal en Numansdorp, statuten, verslagen, spaarboekjes, etc. Oproeping ter bijwoning ener Algemene Vergadering der Coöperatieve Boerenleenbank "Strijen" op vrijdag 11 mei 1962, des avonds 7.30 uur in Hotel "Het Wapen van Strijen" idem van de Coöp. Raiffeissenbank "Klaaswaal" op 25 mei 1962 ,1 mei 1963 25 april 1967 en 19 april 1968, in "Het Wapen van Holland" te Klaaswaal; Rabowaard, een gezamenlijke uitgave van de Rabobanken in de Hoeksche Waard nr 3 van 1978, waarin een artikel over Streekmuseum Hoeksche Waard - deel 2 en 1 van jaargang 1980 met een artikel over 75 jaar Rabobank Oud-Beijerland; brochure Raiffeisenbank over de Hoeksche Waard met foto's o.a. bus op station Blaaksedijk, foto Nieuw-Beijerland, Raadhuis te Oud-Beijerland, Raiffeisenbank te Klaaswaal, Hervormde Kerk en molen te Westmaas, molen Maasdam, molen Mijnsheerenland, bijkantoor te Oud-Beijerland, foto haven Heinenoord met kerktoren Hervormde Kerk, kantoor Raiffeisenbank Strijen, idem Puttershoek, idem 's-Gravendeel, idem Numansdorp, idem Westmaas, foto watertoren Strijen, idem Klaaswaal, foto kerktoren 's-Gravendeel, Raiffeisenbank Oud-Beijerland, foto kerk Mookhoek. Voordracht door G.A. v.d. Waal "De Boerenleenbanken en de crisis," ledenvergadering bank te Klaaswaal voorjaar 1933; Rabobank-directeur Brussaard geeft roer over aan de heer Nootenboom. "Twee bankmensen verstellen hun verhaal" brochure. Rabobanken Klaaswaal, Numansdorp en Zuid-Beijerland bundelen kennis en mogelijkheden, met ingang van 1 april 1993.
 

8. S-nummer: S0337D
Titel: Klaaswaal in den Franschen Tijd. : Fotokopie uit 'Het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde'
Auteur:
Samenvatting: Klaaswaal in de Franse tijd, fotokopie uit: 'Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde'.
 

9. S-nummer: S0338D
Titel: Catalogus van Tentoonstelling van Oude Handwerken, Gebruiks-, Kunst- en andere oude voorwerpen, oude Boeken en Geschriften, benevens Handwerken en Kunstvoorwerpen van deze tijd, te houden op 9 en 10 Mei 1951 te Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: In "Het Wapen van Holland" (Nolen), door de "Vereniging van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen "Hoeksche Waard", gehouden tentoonstelling, ter viering van haar 20-jarig bestaan.
 

10. S-nummer: S0339D
Titel: "Na tien jaren"
Auteur: Kuipéri, N.H.
Samenvatting: Bij het kerstfeest gegeven geschenk aan de leerlingen van de Nederl. Herv. zondagsschool 'De Blijde Boodschap' te Klaaswaal, ter herinnering aan het 10-jarig bestaan van de zondagsschool op 7 september 1912.
 

11. S-nummer: S0340D
Titel: Bepalingen betrekkelijk de brandweer in de gemeente Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Boekje over aanstelling en bepalingen betrekking hebbend op de brandweer en bij het ontstaan van brand.
 

12. S-nummer: S0342bD
Titel: Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging "Draagt Elkanders Lasten" te Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Huishoudelijk reglement van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging "Draagt Elkanders Lasten" te Klaaswaal, vastgesteld op 28 juni 1930.
 

13. S-nummer: S0342aD
Titel: Statuten en Huishoudelijk Reglement der Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging "Draagt Elkanders Lasten" te Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging "Draagt Elkanders Lasten" te Klaaswaal, vastgesteld op 19 maart 1928.
 

14. S-nummer: S0344D
Titel: Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Hollandsche Telersvereniging G.A. te Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Statuten en huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Hollandsche Telersvereeniging G.A. te Klaaswaal + bijvoegsel van de Nederlandsche Staatstcourant van woensdag, 11 november 1925, no. 219.
 

15. S-nummer: S0336
Titel: Waar de spraak ophoudt, begint de muziek
Auteur: Visscher, Marja
Samenvatting: Door muziekvereniging Na Lang Streven te Klaaswaal aan het Streekmuseum Hoeksche Waard aangeboden boek. Geschiedschrijving over het verenigingsleven in het dorp Klaaswaal.
 

16. S-nummer: S0352a
Titel: 1492 - 1892 Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen. Vier eeuwen regeering en arbeid ten plattelande in Holland
Auteur: Welker, P.M.H.
Samenvatting: Geschiedenis van Cromstrijen 1492 - 1892; Ambachtsheerlijkheid; ambten; patriotten; dopen en begraven; armenzorg; vreemdelingen; het schoolwezen; transport; visserij; vogelarij; jacht; beplanting; landbouw; Paardenmarkt; boerderijen; veepest; aardappelziekte; Bataafse Republiek; suikerbietenteelt; Gerard Numan; "heerlijke" rechten; naamgeving; wapen; ambachtsheren; bestuur; bedijking; gorzen (kopers ~, aandeelhouders ~); rentmeesters; belastingen; Middelsluis; overstromingen; De Witt (gebroeders ~); "henskroes" (bokaal); Buitensluis; Bommelskous; Schuring; rechtspraak; nachtwakers; brandbestrijding; armmeester; geneeskunde; chirurgijns; predikanten; kerken; kerkzilver; diaconieen; onderwijzers; molens; molenaars; veren; scheepvaart; schippers; eendenkooien; zwanendrift; veeteelt; meekrap; vlasteelt; kaasmakerij; grond (verkoopwaarde ~); ambachten; veldarbeiders; "akte van admissie" Jan Preesman (patriot); Pieter Vermaat; legioenen ( in Cromstrijen); kerkbanken (verhuren van ~); fort; Fransen; verkiezingen; inkwartiering; conscriptie; Arie Vlielander; dijkgraven.
 

17. S-nummer: S0352b
Titel: 1492 - 1892 Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen. Vier eeuwen regeering en arbeid ten plattelande in Holland (herdruk)
Auteur: Welker, P.M.H.
Samenvatting: Geschiedenis van Cromstrijen 1492 - 1892; Ambachtsheerlijkheid; ambten; patriotten; dopen en begraven; armenzorg; vreemdelingen; het schoolwezen; transport; visserij; vogelarij; jacht; beplanting; landbouw; Paardenmarkt; boerderijen; veepest; aardappelziekte; Bataafse Republiek; suikerbietenteelt; Gerard Numan; "heerlijke" rechten; naamgeving; wapen; ambachtsheren; bestuur; bedijking; gorzen (kopers ~, aandeelhouders ~); rentmeesters; belastingen; Middelsluis; overstromingen; De Witt (gebroeders ~); "henskroes" (bokaal); Buitensluis; Bommelskous; Schuring; rechtspraak; nachtwakers; brandbestrijding; armmeester; geneeskunde; chirurgijns; predikanten; kerken; kerkzilver; diaconieen; onderwijzers; molens; molenaars; veren; scheepvaart; schippers; eendenkooien; zwanendrift; veeteelt; meekrap; vlasteelt; kaasmakerij; grond (verkoopwaarde ~); ambachten; veldarbeiders; "akte van admissie" Jan Preesman (patriot); Pieter Vermaat; legioenen ( in Cromstrijen); kerkbanken (verhuren van ~); fort; Fransen; verkiezingen; inkwartiering; conscriptie; Arie Vlielander; dijkgraven.
 

18. S-nummer: S0353
Titel: Vier eeuwen in Oud-Cromstrijen : (kerk en school in Klaaswaal 1566 - 1966)
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Vier eeuwen in Oud-Cromstrijen (kerk en school in Klaaswaal 1566 - 1966); Gerard Numan; Reformatie; bestuur; rechtspraak; armenzorg; geneeskunde; ambachten; Bataafse Republiek; kerken; begraven; dopen; huwelijken; orgels; "armen-oortjesgeld" schoolmeesters.
 

19. S-nummer: S0580aD
Titel: BOUWVERORDENING der gemeente KLAASWAAL
Auteur:
Samenvatting: Bouwverordening der gemeente Klaaswaal met aanvullingen.
 

20. S-nummer: S0631D
Titel: Drainage : reclamebrochure (zie ook S1068)
Auteur:
Samenvatting: Reclamebrochure landbouwdrainage.
 

21. S-nummer: S0669D
Titel: Bestek boerderij 3 Valken aan de Kreupeleweg Klaaswaal (fotokopie)
Auteur: Onbekend
Samenvatting: Bestek boerderij 3 Valken aan de Kreupeleweg Klaaswaal, 1539 (fotokopie). Stuk komt uit het archief van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen (nummer 1312) en is geschreven in oud Nederlands .
 

22. S-nummer: S0767D
Titel: "Na tien jaren"
Auteur: Kuipéri, N.H.
Samenvatting: Dit boekje is als geschenk gegeven aan de leerlingen van de Nederlands Hervormde Zondagsschool "De blijde boodschap" te Klaaswaal, ter herinnering aan het 10-jarig bestaan van de zondagsschool op 7 september 1912.
 

23. S-nummer: S0852D
Titel: Een Boekje open over een monument "De Ned. Herv. Kerk. te Klaaswaal" (fotokopie)
Auteur: Bijl, J.P.
Samenvatting: Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Klaaswaal.
 

24. S-nummer: S0870D
Titel: Contactblad Hervormde Gemeente Klaaswaal (1997, 1998)
Auteur:
Samenvatting: Contactblad Hervormde Gemeente Klaaswaal 18e jaargang nr. 6, september en oktober 1997; nr. 8. van 22 december 1997 t.m. 08 februari 1998; 19e jaargang nr. 1 van 08 februari t.m. 29 maart 1998.
 

25. S-nummer: S0999D
Titel: Rede uitgesproken voor de afdeling van het Nederlands onderwijs genootschap over de geschiedenis van het onderwijs in Klaaswaal
Auteur: Roos, Pieter C.
Samenvatting: De geschiedenis van het onderwijs in Klaaswaal.
 

26. S-nummer: S1003aD
Titel: Reglement van de lagere tuinbouwschool te Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Reglement van de lagere tuinbouwschool te Klaaswaal
 

27. S-nummer: S1069D
Titel: Programma bij gelegenheid van de inwijding van het Kerkorgel van de Ned. Hervormde Gemeente Klaaswaal : 30 maart 1905
Auteur:
Samenvatting: Programma bij gelegenheid van de inwijding van het kerkorgel van de Ned. Hevormde Gemeente Klaaswaal 30 maart 1905.
 

28. S-nummer: S1076D
Titel: 1813 - 1913 : Feestliederen te zingen in godsdienstoefeningen in de Ned. Hervormde Kerk te Klaaswaal, 1 Oct. 1913
Auteur:
Samenvatting: Feestliederen te zingen in de buitengewone godsdienstoefening in de Ned. Hervormde Kerk te Klaaswaal, 1 oct. 1913. Bij gelegenheid van het eeuwfeest van Nedrlands onafankelijkheid.
 

29. S-nummer: S1234D
Titel: 45-Toerenplaat nls, Klaaswaal
Auteur: Koster, Dirk
Samenvatting: 45-toerenplaat nls, Klaaswaal
 

30. S-nummer: S1278D
Titel: Statuten, huishoudelijk reglement vereeniging van oud-leerlingen der landbouwwintercursussen + bibliotheekcatalogus
Auteur:
Samenvatting: Statuten, huishoudelijk reglement vereeniging van oud-leerlingen der landbouwwintercursussen + bibliotheekcatalogus
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 februari 2022