Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Klaaswaal   (in veld: Geografisch trefwoord)     

Aantal gevonden publicaties : 71   (uit: 3117)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. S-nummer: S1415D
Titel: Menu landbouwhuishoudschool Klaaswaal 3 juli 1948
Auteur:
Samenvatting: Menu landbouwhuishoudschool Klaaswaal 3 juli 1948, vaantje van stof
 

32. S-nummer: S1453D
Titel: Voor u de zegen die ons leven draagt
Auteur: Spilt, G.
Samenvatting: Resultaat onderzoek van tekstrollen.
 

33. S-nummer: S0510b
Titel: Gerucht in het gehucht
Auteur: Troost, Pleun R.
Samenvatting: Verhalen over Klaaswaal/Stougjesdijk; stoomtram; Klootwijk (station ~); Greup ( = Stougie), hulpkerk ( ~ te Greup); Mijnsheerenland; landarbeiders; " lootjesdag" dienstplichtigen; koffiehuizen; postwagens; Jan Kleiberg; de "Hoeksche Waard" ( krant ~)
 

34. S-nummer: S0645D
Titel: 75 jaar Christelijk Onderwijs Eben HaŽzer 1910 - 1985 in Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: 75 jaar christelijk onderwijs Ebenhaezer 1910 - 1985 in Klaaswaal; stichting; Ds N.H. Kuiperie; Landelijke Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs; D.H. Lammers (architect); H. Bervoets (verkoper grond); E.K. Pols (onderwijzer); J.M. Sitton (onderwijzeres); W. Maaten (bestuurslid); P. Vollaard (bestuurslid); B. Rosmolen (bestuurslid); W. van Driel (bestuurslid); schoolgeld; vervolgonderwijs; muziekvereniging Juliana; roodvonk; schooltijden; handwerkles; schoolreisjes; Abr. Vijfwinkel; verordeningen (~van Duitse bezetter); vordering; leerkrachten (~van Gereformeerde Kerk); kleuteronderwijs; A. Kruithof (bestuurslid namens Gereformeerde Gemeente); kleding meisjes; Ds Steegman (voorzitter bestuur); schooljaar (begin nieuwe ~); Vereniging van Protestants Christelijk Kleuter - en Basisonderwijs (oprichting ~); schoolzwemmen; J.J. Verhoole (hoofd); C. Luyendijk (kleuterleidster); J.Kruithof ( kleuterleidster); A. de Jongste (hoofdleidster); C. Viskil (hoofdleidster); mevr. v.d. Stoep (hoofdleidster); E. Bras (hoofdleidster); "Het Pleintje"(kleuterschool ~).
 

35. S-nummer: S1843h-2
Titel: De keerzijde van de prentbriefkaart : Berichten op ansichtkaarten van Klaaswaal, 1902 - 1960, deel 2, Straten, bijzondere gebeurtenissen, nieuwbouw, combinatie- en fantasiekaarten
Auteur: Hordijk, L.W.
Samenvatting: De tekst is ondergeschikt aan de afbeelding. De tekst is volledig met de originele schrijfwijze opgenomen, waarbij is getracht de achtergronden van de geadresseerde en de afzender te achterhalen. Niettemin is getracht alle ansichtkaarten van Klaaswaal uitgegeven voor 1960 in dit deel en in deel 1 af te beelden.
 

36. S-nummer: S0766D
Titel: Restauratiegids Hervormde gemeente Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Speciale editie van het contactblad, geheel gewijd aan de plannen van de kerkvoogdij, om de kerk grondig te restaureren en tevens het kerkelijk centrum (in de volksmond "het jeugdgebouw") aan te passen.
 

37. S-nummer:
Titel: Onthulling verzetspaneel zaal Koster - 5 mei 2021
Auteur:
Samenvatting: Film gemaakt in verband met de onthulling van een paneel door de burgemeester van de Hoeksche Waard, Bram van Hemmen op zaterdagochtend 24 april ter ere van Jack Koster, leider van het verzet in Klaaswaal gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het Verzetspaneel Zaal Koster is ontworpen door beeldend kunstenaar Jaap Reedijk.
 

38. S-nummer: SG776-C1
Titel: Paulus Janszn. den Hartigh (1733-1812) veroorzaakt met medestanders in Klaaswaal bij het psalmzingen rellen in de kerk en daarbuiten. 1780 en 1781
Auteur: Hartigh, Machiel den
Samenvatting: Transcripties van briefwisselingen tussen Paulus Jansz. den Hartigh, de voorzanger/school-meester P. van Rosmalen, secretaris van Cromstrijen M. van Halteren, de baljuw van de hoge vierschaar van het land van Strijen Willem Bartholomeus van den Santheuvel, van een publicatie, advertentie en missive van schout en gerechte van Klaaswaal en van een verklaring van de schoolmeester en voorzanger P. van Rosmalen over de wijze van psalmzingen tijdens kerkdiensten.
Een overzicht van de ambten vervuld door Paulus den Hartigh en door overige leden van de familie Den Hartigh.
 

39. S-nummer: S1265D
Titel: Vormings- en toerustingsprogramma 1999/2000, s.o.w.-gemeente Nieuwland
Auteur:
Samenvatting: Vormings- en toerustingsprogramma 1999/2000, s.o.w.-gemeente nieuwland
 

40. S-nummer: S1266
Titel: Driewerf, kerkblad van de sow-gemeente Nieuwland, sept/okt 1999
Auteur:
Samenvatting: Driewerf, kerkblad van de sow-gemeente nieuwland, sept/okt 1999
 

41. S-nummer: S1389
Titel: Klaaswaal, beeld van een verdwenen wereld
Auteur: Bijl, J.P.
Samenvatting: Geschiedenis van Klaaswaal; Jongkind (schilder); Cromstrijen (ambachtsheerlijkheid ~, ontstaan van~ , oudste landkaart van ~, vroege geschiedenis van ~, oorsprong naam ~); moeren; landvorming kreken; grenzen;gorzen; Jan van Barry (ambachtsheer); Thomas Beuckelaer (aandeelhouder ambachtsheerlijkheid); veen; hillen; bedijking (organisatie ~); Klaaswaal (ontstaan van ~, oorsprong naam ~); Claes Danckaerts; "godsakkers"; bevolkingscijfers; seizoensarbeiders (kerkelijke en culturele achtergrond van ~); armenzorg; wezen; onderwijs; huwelijken; feesten; kleding; hoofddeksels; voedsel; behuizing; brandstof; vrije tijd; bouwvoorschriften; boerderijen; bedelaars; buitenlanders; joden; synagoge ~in Oud-Beijerland); huisgemeenten (joodse ~); Hijmans (joodse familie ~); beroepen; slikken; molens; graanproductie (~in 16e en 17e eeuw); meekrap; aardappelteelt; vlasteelt; grienden; boomgaarden; tuinen; paardenmarkt; bijenhouderij; dijken (verhuring van percelen van ~, beplanting met bomen van ~); wegen; Danser (familie ~);grintwegen;straten (schoonhouden van ~);bomen; verlichting; haven (~van Klaaswaal); veerdienst; vervoer; molens; rechthuis; gemeentehuis; herberg (~"De Koninginne van Engeland");monumenten (~in Klaaswaal);kerkgebouwen ( ~ van Cromstrijen); Reformatie; doopluier; graven; rituelen (~ in de kerk); klokken; Numansdorp (stichting van ~, kerkhof van ~);volksgezondheid; ziekten; artsen; verloskunde; volksgeloof; chirurgijns; geneesheren (lijst van ~in Klaaswaal); Oorlog (Tachtigjarige ~); geuzen; Den Briel (martelaren van ~); forten; Spanjaarden; Rampjaar (1672); militairen (legering van ~ in de Hoeksche Waard); Franse legers; Franse Revolutie (reactie op de ~in de Hoeksche Waard, gevolgen van de ~ voor bestuur); mobilisatie; "Christelijk Militair Tehuis" (~ in Numansdorp); Tweede Wereldoorlog; bombardementen; executies; joden; verzet; Jaap Koster; inundatie; evacuees; vliegtuigcrashes; crossings; brand; schouten (taken van de ~,lijst van ~); nachtwacht; kermis; epidemie (cholera ~); Klokbekersvolk (begrafenisrituelen van het ~,opgraving van nederzetting van ~); Romeinse tijd (bewoning in ~); vondsten (archeologische ~); heiligdommen; christenen (eerste ~in Hoeksche Waard); kerstening; kerken (~ in de Hoeksche Waard, functie van ~); katholicisme (~ in Klaaswaal); orgels; pastoors (gedrag van ~, overstap van ~ naar protestantisme); beeldenstorm; geuzen; protestantisering; dekatholicering; Petrus Ossius (eerste predikant in Klaaswaal); Gijsbert Hubrechts (schoolmeester); Anthonie Claes (schoolmeester); Clara Bos - Kluifhoofd (schoolmeesteres); protestantisme (afwezigheid verzet tegen ~); schoolmeesters (status van ~, lijst van ~ , nevenfuncties van); onderwijs (kwaliteit van ~, inrichting ~, veranderingen (in ~ 19e eeuw, christelijk ~); geletterdheid; school (~ verzuim, ~ bibliotheek, ~ gebouw);Gereformeerde Kerk
 

42. S-nummer: S1489D
Titel: Gedenkboek van het 25 jarig jubileum der rijksnormaallessen te Klaaswaal, 1905 - 1930
Auteur:
Samenvatting: Gedenkboek van het 25 jarig jubileum der rijksnormaallessen te Klaaswaal, 1905 - 1930
 

43. S-nummer: S1490
Titel: Het volk uit Abraham gesproten, uit het leven van Joden die tot bekering kwamen
Auteur: Hooghwerff, B.
Samenvatting: In Klaaswaal, een dorp in de Hoeksche Waard, woonde in de negentiende eeuw de Joodse familie Hijmans. De leden van het gezin namen als orthodoxe IsraŽlieten stipt de plichten van hun godsdienst waar. Bij ťťn zoon, Abraham, werd dat echter anders. Mede door omgang met Gods kinderen in het dorp kwam hij tot de overtuiging dat Christus de ware Messias is. Er volgde een dramatische breuk met het ouderlijk gezin.

Het verhaal van Abraham Hijmans staat niet op zichzelf. Uit dezelfde periode zijn meerdere voorbeelden bekend van Joden in Nederland die tot bekering kwamen. Soms kenden zij elkaar persoonlijk. Zo komen in dit boek ook aan de orde de bekende Sara Diamant en de gezusters Harst, drie Jodinnen uit de Alblasserwaard.

De meesten van deze bekeerde Joden hebben raad en steun ontvangen van Abraham Capadose. Hij beijverde zich voor de evangelieverkondiging onder de Joden. Ook zijn vriend Isaac da Costa ging dit werk zeer ter harte. In dit boek wordt ook aandacht besteed aan hun leven en over de arbeid voor de Joden.
 

44. S-nummer: S1520D
Titel: Programma koninginnedag/dodenherdenking/bevrijding Klaaswaal 2010 en 2011
Auteur:
Samenvatting: Programma koninginnedag/dodenherdenking/bevrijding Klaaswaal 2010 en 2011
 

45. S-nummer: S1526D
Titel: Sss magazine, seizoen 2010/2011
Auteur:
Samenvatting: Clubblad van sss, seizoen 2010/2011
 

46. S-nummer: S1581D
Titel: Programma boerendag 2001 te Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Programma boerendag 2001 te Klaaswaal
 

47. S-nummer: S0674c
Titel: Klaaswaal in vroeger tijden
Auteur: Visscher, Marja
Samenvatting: Klaaswaal in vroeger tijden.
 

48. S-nummer: S0674k
Titel: Klaaswaal in vroeger tijden, deel III
Auteur: Visscher, Marja
Samenvatting: Klaaswaal in vroeger tijden.
 

49. S-nummer: S0738
Titel: Ons dorp Klaaswaal
Auteur: Visscher, Marja
Samenvatting: Klaaswaal in vroeger tijden. Fotoboek.
 

50. S-nummer: S0554
Titel: Klaaswaal in oude ansichten
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Klaaswaal in oude ansichten. Als oudste der beide heerlijkheidsdorpen van Cromstrijen, Klaaswaal en Numansdorp, is Klaaswaal, ondanks zijn centrale ligging in de Hoeksche Waard, in de loop der eeuwen in zijn groei toch wat achtergebleven bij Numansdorp, gezegd "de Buitensluis".
 

51. S-nummer: S1609
Titel: Honderd jaar prinses Juliana in een muzikaal dorp
Auteur:
Samenvatting: Honderd jaar prinses Juliana in een muzikaal dorp
 

52. S-nummer: S1620D
Titel: Ontdek de mooiste plekjes ... Informatie over wandelen in Numansdorp
Auteur:
Samenvatting: Informatie over vier wandelroutes door Numansdorp.
 

53. S-nummer: S1646D
Titel: Soldaten van Toen
Auteur: Chevron, Kees
Samenvatting: Kees Chevron is het pseudoniem van Cor Boone. Politieke- en maatschappelijke toestanden na de Eerste Wereldoorlog en het soldatenleven. 1912 - 1918.
 

54. S-nummer: S1696D
Titel: Album met foto's van de Landbouwhuishoudcursus te Klaaswaal en Zuid-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Foto's van leerlingen en docenten, o.a. uit 1921. Bevat ook een door J. van Wijngaarden betaalde rekening.
 

55. S-nummer: S1710D
Titel: Klok en Linders Winkelbedrijf te Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Artikel uit "Het Liller Heem", driemaandelijks tijdschrift van de heemkring, jaargang 3 no. 2, april 1985, over enkele Lilse teuten. Piet Linders, was teut samen met Jan Klok, hun basis was Klaaswaal. Jan Klok beŽindigde in 1937 zijn activiteiten in Klaaswaal. Bevat ook Nota d.d. 24 - 11 - 1937 en foto's; brief van J.L. Verhoeven aan J. Klok van 14 september 1991. Op fiches in het streekmuseum aanwezige gegevens. Brief van J. Klok aan het museum van 5 september 1991.
 

56. S-nummer: S1807D
Titel: Het Verhaal van de historie van de Hoeksche Waard, in het raam van de globale ontstaansgeschiedenis van de lage landen in het westen van Europa.
Auteur: Riel, H. van
Samenvatting: Op 12 april 1973 heeft de heer Van Riel, op een ledenvergadering van Hoeksche Waards Belang in Klaaswaal, een verhaal gedaan van de historie van de Hoeksche Waard.
 

57. S-nummer: S1809D
Titel: Klaaswaal Jubileert
Auteur:
Samenvatting: In het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde zijn op 12, 19 en 26 mei, 2, 9, 16, 23 en 30 juni, 7, 14 en 28 juli en 4, 11, 18 en 25 augustus 1939 gedichten gepubliceerd vaan de hand van de heer B. van Gent.
 

58. S-nummer: S1834
Titel: Na 70 jaar stilte ... : Herinneringen aan Pieter Jacobus Pot
Auteur: Pot, Peter
Samenvatting: In het boek is ervoor gekozen om het levensverhaal van Pieter Jacobus Pot (1896 - 1945) aan de hand van documenten, persoonlijke verhalen, afbeeldingen en foto's te vertellen. Op 16 januari 1945 verandert alles. Piet en zijn gezin worden opgemakt en gevangenschap volgt. Eerst in Klaaswaal, dan Barendrecht, vervolgens Rotterdam, Scheveningen en tot slot een nacht in Amersfoort. De aanslag op Rauter vraagt om een antwoord van de Duitsers. Honderden Nederlanders, vaak onterecht opgepakt, worden terechtgesteld. Zo ook Piet Pot. Het verschijnen van de roman "Rose", geschreven door Rosita Steenbeek, doorbreekt de stilte rond het verleden van Pieter Jacobus Pot. Helaas zijn een aantal feiten over hem onjuist en niet op waarheid onderzocht.
 

59. S-nummer: S1861D
Titel: Landbouw Huishoudonderwijs Getuigschrift : van Trijntje Elizabeth Koster
Auteur:
Samenvatting: Getuigschrift van Trijntje Elizabeth Koster, geboren te Klaaswaal op 19 augustus 1911, van de Landbouwhuishoudschool te Klaaswaal, over het tijdvak januari 1929 - december 1930. Uitgereikt op 10 december 1930.
 

60. S-nummer: S1216dD
Titel: AIR, Weekend van de Architectuur, 'Rotterdam Zuidwaarts'
Auteur:
Samenvatting: Informatiefolder over o.a. tentoonstelling over de geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in Numansdorp, een tentoonstelling over het werk van De Stijl-architecht Jan Wils bij de woning van architect Mart Ros in Klaaswaal en het voormalige raadhuis in Strijen van architecten Lammers en Visser met glas-in-lood ramen van De Stijl-kunstenaar Vilmos HuszŠr.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 14 januari 2022