Homepage Museum Hoeksche Waard Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1930-1935     

Aantal gevonden publicaties : 74   (uit: 3054)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0048D
Titel: Reglementen keuren verordeningen instructies
Auteur:
Samenvatting: Verzameling van richtlijnen volgens welke het waterschap werkt.
 

2. S-nummer: S0009D
Titel: Van de Rotte tot de Schelde: met tram en boot naar de oude en schilderachtige dorpen der Zuid Hollandsche en Zeeuwsche eilanden
Auteur: Heukelom, J.B.
Samenvatting: Met tram en boot door schilderachtige dorpen der Zuid Hollandsche en Zeeuwsche eilanden.
 

3. S-nummer: S0036D
Titel: De Hoeksche Waard en zijn omgeving (in tijdschrift Buiten)
Auteur: By-Vergouw, Lida de
Samenvatting: Reportages over de Hoeksche Waard. In no. 14 staan foto's van het Raadhuis te Oud-Beijerland, Hoeve Oost-Leeuwenstein in Heinenoord, een vrouw uit Puttershoek, Hoeve West-Leeuwenstein in Heinenoord, een gevelsteen in het Raadhuis te Oud-Beijerland. In no. 15 staan foto's van de Boerderij, daterend uit 1617, aan de Langeweg en de Scheermansvliet te Oud-Beijerland, de Dorpsstraat te Strijen, oude huizen aan de Havendam te Oud-Beijerland, Dorpsstraat te Numansdorp met toren van de Ned. Herv. Kerk (1781), Hoeve Rustenburg te Puttershoek, landwegje bij de Hoeve Rustenburg te Puttershoek, de haven van Puttershoek en de toren der Ned. Herv. Kerk te Mijnsheerenland.
 

4. S-nummer: S0058bD
Titel: De St. Elizabethsvloed (18 november 1421) na vijf eeuwen herdacht
Auteur: Dalen, J.L. van
Samenvatting: De St. Elizabethsvloed (18 november 1421) na vijf eeuwen herdacht, vierde herziene en vermeerderde druk. J.L. van Dalen (Jan van de Maas), oud-archivaris van Dordrecht.
 

5. S-nummer: S0061D
Titel: Rooster aanwijzende de data van benoeming en aftreding van Dijkgraaf en Dijkraden van het Waterschap de Hoeksche Waard 1935 - 1953
Auteur:
Samenvatting: Rooster aanwijzende de data van benoeming en aftreding van Dijkgraaf en Dijkraden van het Waterschap de Hoeksche Waard 1935 - 1953. Pieter Schilleman Overwater, geboren te Maasdam, 22 november 1877, dijkgraaf; Arie Benjamin Hendrik Vlielander, geboren te Numansdorp, 06 augustus 1903, dijkraad; Jan Boer, geboren te 's-Gravendeel, 23 december 1872, dijkraad; Cornelis de Koning, geboren te Maasdam, 12 december 1872, dijkraad; Cornelis de Bruijne, geboren te St. Philipsland, 25 december 1892, dijkraad; Philippus van den Hoek, geboren te Pernis, 12 november 1883, dijkraad; Jacobus van de Griend, geboren te Mijnsheerenland, 27 april 1900, dijkraad; Jacob Verhagen Jbzn., geboren te Oud-Beijerland, 30 oktober 1898, dijkraad; Adrianus Jacob Kruijthoff Jzn., geboren te Goudswaard, 18 april 1892, dijkraad; Leendert Isaac Overwater, geboren te Strijen, 20 oktober 1902, dijkgraaf.
 

6. S-nummer: S0085D
Titel: Bouwverordening gemeente Numansdorp
Auteur:
Samenvatting: Bouwverordening gemeente Numansdorp. Aanwijzingen voor het samenstellen van bebouwingsvoorschriften (art. 39 Woningwet).
 

7. S-nummer: S0139D
Titel: Register van ontvangen schutgeld aan de sluis te Strijensas 1933 t/m 1943
Auteur: Overwater, L.A.
Samenvatting: Register van ontvangen schutgeld aan de sluis te Strijensas 1933 t/m 1943.
 

8. S-nummer: S0194
Titel: Geschiedkundige atlas van Nederland : Het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1931)
Auteur: Ramaer, J.C.
Samenvatting: Geschiedkundige atlas van Nederland, 1815 - 1931.
 

9. S-nummer: S0238D
Titel: Frilandsmuseet ved Lyngby
Auteur: Zangenberg, H.
Samenvatting: Beschrijving van het boerenleven in Denemarken. Openluchtmuseum (Frilandsmuseet Ved Lyngby).
 

10. S-nummer: S
Titel: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten (alleen op DELPHER.NL)
Auteur:
Samenvatting: Onder verschillende titels zijn van 1887 Nieuwsbladen uitgebracht door Uitgeverij Hoogwerf in Oud-Beijerland*). Museum Hoeksche Waard was in het bezit van een zeer groot aantal van deze Nieuwsbladen. Aangevuld met exemplaren van elders zijn de jaargangen tot en met 1959 in 2017 gescand door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het project Metamorfoze. De gescande kranten zijn te zien en te doorzoeken op de website Delpher.nl. Op de website zijn opgenomen:

1.Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde van 2 juli 1887 (jrg. 10, nr. 990) - 2 september 1932 (jrg. 55, nr. 5674)

(De jaargangen 1893 (na 18 maart), 1900, 1902, 1904-1911,1913, 1914 (1e halfjaar), 1915 (1e halfjaar), 1916, 1920 (2e halfjaar), 1921 (sept.-dec.), 1922 (april), 1930 (2e halfjaar) en 1932 (jan.-aug) ontbreken of zijn niet compleet. Een deel van de wel aanwezige exemplaren zijn niet compleet.)

2. Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde van 6 september 1932 (jrg. 55, nr. 5675) - 28 mei 1943 (jrg. 66 geen nr.) en van 5 mei 1945 (jrg. 68, geen nr.) - 21 mei 1954 (jrg. 77, nr. 8483)

(Van de jaargang 1933 ontbreekt 24 mei, van 1934 ontbreekt 14 febr., van 1940 ontbreekt 24 april en 14 juni, van 1941 ontbreekt 21 jan. en van 1953 ontbreken twee pagina's van 7 febr.)

3.De Maasmonder, algemeen nieuws- en advertentieblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde, Vlaardingen en omstreken van 4 juni 1943 (jrg. 77, nr. 7099) - 4 mei 1945 (jrg. 68, geen nr.)

4. Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten van 25 mei 1954 (jrg. 77, nr. 8484) - 31 december 1959 (jrg. 82, nr. 9329)

(Van de jaargang 1955 ontbreken 18 en 29 juli, van 1956 2 nov. en van 1957 30 jan.)

-------------------
Het museum heeft microfiches waarop de Nieuwsbladen staan van de jaren:
1878-1879; 1885; 1887-1888; 1890-1897; 1900-1906; 1908-1920.

(Ontbrekend: 1900: microfiche nr. 9 van 22/9 tot 24-10; 1906: microfiche nr. 12 van 6/10 tot 31/10.)
-------------------

*)Vanaf begin 1878 tot medio 1887 hebben Dorsman & Odé te Vlaardingen en W. Hoogwerf Az. in Oud-Beijerland het Nieuwsblad gewijd aan de belangen van Vlaardingen, IJselmonde & de Hoeksche Waard uitgegeven. Op de website Delpher.nl zijn daarvan in te zien een drietal kranten uit 1878.

Vanaf 1879 wordt, na een fusie, het Nieuwsblad door deze uitgevers uitgebracht onder de titels Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen en Vlaardingen en Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Vlaardingen, IJselmonde, Kralingen & de Hoeksche Waard (en vanaf 27 juli 1880 Nieuwsblad gewijd aan de belangen van Vlaardingen, Kralingen, IJselmonde en de Hoeksche Waard.)

Op Delpher.nl zijn ook in te zien de kranten vanaf 1 januari 1880 tot en met 29 juni 1887 (de jaargang 1883 ontbreekt). Op 2 juli 1887 werd de krant gesplitst in Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde en in Nieuwe Vlaardingsche Courant, met deels dezelfde inhoud.
 

11. S-nummer: S0308D
Titel: Openbare verkooping : (krachtens art. 1223 B.W.) van de Bouwmanswoning plaatselijk gemerkt B 103, met schuur, afzonderlijk staand Wagenhuis, Boomgaard, erf, tuin, benevens de Rentenierswoning "Bruggeoord"met 44.46.70 Hectare uitstekend Bouw- en Weiland te Goudswaard
Auteur:
Samenvatting: Openbare verkoping van de bouwmanswoning en rentenierswoning "Bruggeoord" te Goudswaard ten overstaan van notaris A.A. van Haaften te Strijen, waarnemende het kantoor van R. Boer, notaris te Klaaswaal, bij veiling op woensdag 22 februari 1933, bij afslag op woensdag 1 maart 1933, telkens des voormiddags om 10 uur, in het Hotel "de Oude Hoorn" te Oud-Beijerland.
 

12. S-nummer: S0342bD
Titel: Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging "Draagt Elkanders Lasten" te Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Huishoudelijk reglement van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging "Draagt Elkanders Lasten" te Klaaswaal, vastgesteld op 28 juni 1930.
 

13. S-nummer: S0406aD
Titel: Uit oude tijden : iniatief Zuivelfabriek - Strijen -
Auteur: S.W.
Samenvatting: Beknopt overzicht van het maatschappelijk leven onzer voorouders, zeden en gebruiken van ca. 5 eeuwen, een initiatief van Zuivelfabriek Strijen (2 exemplaren i.v.m. gedeeltelijk ontbrekende inplakplaatjes in beide boekjes).
 

14. S-nummer: S0425D
Titel: Patroonsvereeniging voor de bouwvakken afdeeling "Hoeksche Waard" : Huishoudelijk Reglement
Auteur:
Samenvatting: Patroonsvereeniging voor de bouwvakken afdeeling 'Hoeksche Waard', huishoudelijk reglement. Het bestuur bestond destijds uit: P.S. Kanters, Puttershoek, voorzitter; F. Smit Gz., Oud-Beijerland, 2e voorzitter; K. Pijl, Numansdorp, secretaris; D. Kooijman, Blaakschendijk, penningmeester; D. Koster, Klaaswaal; C. Pijl, Mijnsheerenland; A. Weijers Fz., Zuid-Beijerland; A. Bottenberg, Piershil; W. Luijmes, Goudswaard; G. van Rij, Nieuw-Beijerland; B.C. de Geus, Strijen.
 

15. S-nummer: S0449bD
Titel: Landdag van de jongelings- en meisjesvereenigingen op gereformeerden grondslag, bondsring "Hoeksche Waard"
Auteur:
Samenvatting: Programma Landdag van de jongelings- en meisjesverenigingen op gereformeerden grondslag, bondsring "Hoeksche Waard" te houden op zaterdag 6 september 1930, op het terrein der Keucheniusschool (Steenenstraat) te Oud-Beijerland.
 

16. S-nummer: S0580aD
Titel: BOUWVERORDENING der gemeente KLAASWAAL
Auteur:
Samenvatting: Bouwverordening der gemeente Klaaswaal met aanvullingen.
 

17. S-nummer: S0670D
Titel: De Kromme Striene : Uit de wordingsgeschiedenis van de Zuid-Hollandsche eilanden
Auteur: Rheineck Leyssius, Jhr. Dr. Th. van
Samenvatting: Uit de wordingsgeschiedenis van de Zuid-Hollandsche Eilanden, De Kromme Striene. Overdruk uit Haagsch Maandblad december 1934, elfde jaargang no. 12.
 

18. S-nummer: S0755D
Titel: De Roofmoord op J. de Reus te Numansdorp
Auteur: Edelschaap, Leendert; Rombouts, F.; Helms van Eis, L.
Samenvatting: I 'De gruwelijke moord op De Reus te Numansdorp'; II 'Roofmoord te Numansdorp, op den landbouwer J. de Reus, gepleegd door B. en L., welke reeds bekenden en opgesloten zijn'; III De roofmoord te Numansdorp door L. Helms van Eis, uittreksel uit De Gorcumer Courant dd 4-1-1933, p. 2.
 

19. S-nummer: S0343D
Titel: Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging te Zuid-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Statuten zoals vastgesteld in de algemene vergadering op donderdag 28 januari 1932.
 

20. S-nummer: S1003aD
Titel: Reglement van de lagere tuinbouwschool te Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Reglement van de lagere tuinbouwschool te Klaaswaal
 

21. S-nummer: S1040D
Titel: Achterbord van de kalender 1935 "Johanna Hoeve" in Zuid-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Achterbord van de kalender 1935 met foto's van de "Johanna Hoeve" in Zuid-Beijerland.
 

22. S-nummer: S1077D
Titel: Willem de Zwijger-herdenking 24 april 1533 - 24 april 1933 : in de Herv. Kerk te Goudswaard
Auteur:
Samenvatting: Willem de Zwijger herdenking 24 april 1533 - 24 april 1933, liederen.
 

23. S-nummer: S1094D
Titel: Reglement van het leesgezelschap 'Kennis en ontspanning' te Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Reglement van het leesgezelschap 'kennis en ontspanning' te Puttershoek
 

24. S-nummer: S1115D
Titel: Ambtenarenreglement voor de gemeente Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Ambtenarenreglement voor de gemeente Puttershoek
 

25. S-nummer: S1116D
Titel: Reglement van de Oranjevereeniging 'Trouw aan Oranje' te Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Reglement van de Oranjevereeniging 'Trouw aan Oranje' te Puttershoek.
 

26. S-nummer: S1141D
Titel: Reglement van de veilings-vereeniging te Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Reglement van de veilings-vereeniging te Puttershoek
 

27. S-nummer: S1144D
Titel: Reglement van de Onderlinge Vereeniging Ziekenhuisverpleging te Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Reglement van de Onderlinge Vereeniging Ziekenhuisverpleging te Puttershoek, vastgesteld op 25 oktober 1935. Opgericht 8 mei 1929.
 

28. S-nummer: S1161D
Titel: Een Spiritualistische seance in het jaar 1930 van Dr. M.H.A. van der Valk, bijgewoond en beschreven door een leek
Auteur: Onbekend
Samenvatting: Een spiritualistische seance in het jaar 1930 van Dr. M.H.A. van der Valk, bijgewoond en beschreven door een leek.
 

29. S-nummer: S1202D
Titel: Statuten en huishoudelijk reglement der vereeniging van vrijzinnig hervormden te Puttershoek en omstreken
Auteur:
Samenvatting: Statuten en huishoudelijk reglement der vereeniging van vrijzinnig hervormden te Puttershoek en omstreken
 

30. S-nummer: S1222D
Titel: VoorWaarden voor de levering van water door de stichting Kilwaterleiding gevestigd te 's-Gravendeel
Auteur:
Samenvatting: Voorwaarden voor de levering van water door de stichting kilwaterleiding gevestigd te 's-Gravendeel
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 februari 2022