Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1930-1935     

Aantal gevonden publicaties : 77   (uit: 3117)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. S-nummer: S1238D
Titel: Overdruk uit afkomst en toekomst over bio-genealogie, div. afleveringen
Auteur: Kers, F.
Samenvatting: Overdruk uit afkomst en toekomst over bio-genealogie, div. afleveringen
 

32. S-nummer: S1247D
Titel: Statuten en huishoudelijk reglement van de vereeniging van werkgevers in het landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf
Auteur:
Samenvatting: Statuten en huishoudelijk reglement van de vereeniging van werkgevers in het landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf
 

33. S-nummer: S1306D
Titel: De Eerste belijder, ter herinnering aan het afleggen van de geloofsbelijdenis
Auteur: Troelstra, A.
Samenvatting: De eerste belijder, ter herinnering aan het afleggen van de geloofsbelijdenis
 

34. S-nummer: S0688
Titel: Geschiedenis van Dordrecht (2 delen)
Auteur: Dalen, J.L. van
Samenvatting: Geschiednis van Dordrecht vanaf ca 9e eeuw tot heden.
 

35. S-nummer: S0740D
Titel: Geschiedkundige Atlas van Nederland : De Gewesten van Noord- en Zuid-Nederland in 1300
Auteur: Beekman, A.A.
Samenvatting: De gewesten van Noord- en Zuid-Nederland in 1300. Tweede geheel herziene en bijgewerkte druk.
 

36. S-nummer: S0756aD
Titel: Ambtenarenreglement 1931 gemeente Strijen
Auteur:
Samenvatting: Ambtenarenreglement 1931 gemeente Strijen.
 

37. S-nummer: S0794aD
Titel: Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland
Auteur: Verheul Dzn., J.
Samenvatting: Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland. Afb. 9. Nieuw-Beijerland: boerenhofstede (anno 1643); afb. 33. boerenhofstede Zuid-Beijerland.
 

38. S-nummer: S1096
Titel: Bouwverordening voor de gemeente Puttershoek
Auteur:
Samenvatting: Bouwverordening voor de gemeente Puttershoek
 

39. S-nummer: S1255D
Titel: Portugal na Holanda, Een en ander uit de geschiedenis van het Zuid-Hollandsche dorp Poortugaal
Auteur: Vlies, T.A. van der
Samenvatting: Uit de geschiedenis van het Zuid-Hollandse dorp Poortugaal.
 

40. S-nummer: S1268D
Titel: Bestek en voorwaarden huis aan het Schouteneinde te Puttershoek
Auteur: Es van der Have, C.L. van
Samenvatting: Bestek en voorwaarden huis aan het schouteneinde te Puttershoek
 

41. S-nummer: S1489D
Titel: Gedenkboek van het 25 jarig jubileum der rijksnormaallessen te Klaaswaal, 1905 - 1930
Auteur:
Samenvatting: Gedenkboek van het 25 jarig jubileum der rijksnormaallessen te Klaaswaal, 1905 - 1930
 

42. S-nummer: S1499D
Titel: Allerlei correspondentie en akten over / uit het leven van Jacobus Didericus Hermanus Folkers, 28 aug. 1914
Auteur:
Samenvatting: Allerlei correspondentie en akten over / uit het leven van Jacobus Didericus Hermanus Folkers, 28 aug. 1914
 

43. S-nummer: V005
Titel: Burgermeesters van Amsterdam in de 17de en 18de eeuw
Auteur: Balbian Verster. J.F.L. de
Samenvatting:
 

44. S-nummer: V011
Titel: De Vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1975
Auteur: Vos, P.D. de
Samenvatting:
 

45. S-nummer: V030
Titel: Oostelijjk Rotterdam Kralingscheveer en Capelle
Auteur: Verheul Dzn., J.
Samenvatting:
 

46. S-nummer: V031
Titel: Pernis, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon verdwenen en bestaande merkwaardigheden in het westelijk gedeelte van het eiland IJsselmonde
Auteur: Verheul Dzn., J.
Samenvatting:
 

47. S-nummer: V032
Titel: IJsselmonde, Ridderkerk, en Barenderecht almede verdwenen en bestaande merkwaardigheden in het oostelijk gedeelte van het eiland IJsselmonde
Auteur: Verheul Dzn., J.
Samenvatting:
 

48. S-nummer: V040
Titel: De Hofsteden van Groede en Breskens
Auteur: Hullu, J. de
Samenvatting: De Hosteden van Groede en Breskens en hunne bewoners in vroeger en latere tijd
 

49. S-nummer: V042
Titel: Zwijdrecht en zijn geschiedenis
Auteur: Los Gz., G.
Samenvatting:
 

50. S-nummer: V066
Titel: Compagniebescheiden en aanverwante archivalia in de Britsch-IndiŽen op Ceylon
Auteur: Kan, J. van
Samenvatting: Verslag van een onderzoek in 1929 - 1930 op last van Z. E. den Gouverneur- Generaal ingesteld door Mr. J. van KAn Lid van de raad van Nederlandsch-IndiŽ, Oud-hoogleeraar te Batavia
 

51. S-nummer: V070
Titel: Beschrijving van de doop-, trouw-, begraafboeken, overlijdensregisters enz. in de provincie Utrecht, dateerende van voor de invoering van den burgelijken stand
Auteur: Royen, Mr. R. van
Samenvatting: Beschrijving van doop-, trouw-, en begraafboeken, overlijdensregisters enz. in de provincie Utrecht, daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand.
 

52. S-nummer: V078
Titel: Portugal na Holanda
Auteur: Vlies, T.A. van der
Samenvatting:
 

53. S-nummer: S0406bD
Titel: Uit oude tijden : initiatief van Zuivelfabriek - Strijen -
Auteur: S.W.
Samenvatting: Beknopt overzicht van het maatschappelijk leven onzer voorouders, zeden en gebruiken van ca. 5 eeuwen, een intitiatief van Zuivelfabriek Strijen (2 exemplaren i.v.m. gedeeltelijk ontbrekende inplakplaatjes in beide boekjes).
 

54. S-nummer: S1668D
Titel: Vermaas
Auteur:
Samenvatting: Twee enveloppen met correspondentie van familie Vermaas uit Paterson N. Jersey aan de familie Vermaas in Utrecht. Bevat ook een toelichting bij de brieven en kopieŽn van foto's. De foto's bevinden zich in het fotoarchief.
 

55. S-nummer: S1792
Titel: Gesprek met Christiaan Luijendijk.
Auteur:
Samenvatting: Op het cassettebandje staat een gesprek gehouden op 18 september 1934 met Christiaan Luijendijk , destijds wonende aan de Zinkweg te Oud-Beijerland. Hij overleed op 31 augustus 1936, 71 jaar oud, in een ziekenhuis te Rotterdam. Hij heeft o.a. als koetsier-ziekendrager voor of bij Rotterdamse ziekenhuizen gewerkt, in de Rotterdamse haven en zijn laatste betrekking was het verzorgen van de electrische wagentjes die bij de Rotterdamsche Lloyd bij het lossen en laden van schepen gebruikt werden. Het gesprek tussen Luijendijk en diens zoon gaat over de kat van L. waarvan door de tram een pootje was afgereden en over diens tuin; L. spreekt in het dialect.
 

56. S-nummer: S1820D
Titel: Toespraak ds. G.Th. Smit
Auteur:
Samenvatting: Toespraak door ds. G.Th. Smit bij de rouwdienst in de kerk te Numansdorp, na het overlijden van ds. J.A. ten Bokkel Huinink op 25 januari 1935.
 

57. S-nummer: S1861D
Titel: Landbouw Huishoudonderwijs Getuigschrift : van Trijntje Elizabeth Koster
Auteur:
Samenvatting: Getuigschrift van Trijntje Elizabeth Koster, geboren te Klaaswaal op 19 augustus 1911, van de Landbouwhuishoudschool te Klaaswaal, over het tijdvak januari 1929 - december 1930. Uitgereikt op 10 december 1930.
 

58. S-nummer: S0579gD
Titel: ALGEMEENE POLITIEVERORDENING ZUID-BEIJERLAND
Auteur:
Samenvatting: Politieverordening met wijzigingen en aanvullingen.
 

59. S-nummer: S1932D
Titel: Statuten van de Afd. "Goudswaard-Piershil" van de Zuid-Hollandsche Vereniging "Het Groene Kruis"
Auteur:
Samenvatting: Oprichting afdeling Goudswaard-Piershil van de Zuid-Hollandsche Vereniging "Het Groene Kruis". De vereniging, oorspronkelijk opgericht 26 maart 1903, is, te rekenen van 26 maart 1932, opnieuw aangegaan voor de tijd van 29 jaren, alzo eindigende 25 maart 1961. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 28 mei 1932 no. 30.
 

60. S-nummer: V118
Titel: Europeesche "Totemdieren" en eenige andere symbolen : Heraldische Sprokkels
Auteur: Kits Nieuwenkamp, Dr. H.W.M.J.
Samenvatting: De oorsprong, geschiedenis en betekenis van de heraldische dierenwereld, belicht uit een cultuurhistorisch standpunt.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 maart 2020