link map beeldbank link map beeldbank
Homepage Museum Hoeksche Waard Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1930-1935     

Aantal gevonden publicaties : 73   (uit: 3088)

Getoond wordt publicatie : 61 t/m 73


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3  

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

61. S-nummer: S1974eD
Titel: Christelijke Gemengde Zangvereeniging "Korach" te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Tekstboekje uitvoering op woensdag 20 februari 1935 in het Gebouw voor Christ. Volksbelangen te Oud-Beijerland.
 

62. S-nummer: S2037D
Titel: Afdeeling Oud-Beijerland van den Nederlandschen Protestantenbond
Auteur:
Samenvatting: Boekje met onder andere het programma van de herdenking van het 25-jarig bestaan van het Gebouw der afdeling Oud-Beijerland N.P.B. 18 juni 1905 - 18 en 22 juni 1930.
 

63. S-nummer: S2061D
Titel: Feestgids voor den negen en twintigsten muziekwedstrijd te Oud-Beijerland op Woensdag 20 juni 1934
Auteur:
Samenvatting: Op het terrein van de R.H.B.S. in Oud-Beijerland gehouden muziekwedstrijd, georganiseerd door de Hollandsche Bond van Christelijke Harmonie- en Fanfare-Gezelschappen.
Deelnemers: 1. "Prinses Juliana", Klaaswaal; 2. "Concordia", Nootdorp; 3. "De Bazuin", Oud-Beijerland; 4. "Excelsior", Rotterdam (Zuid); 5. "Concordia", Rotterdam (Zuid); 6. "Harpe Davids", Schiedam; 7. "Wijdt Gode uw Kunst", Maasland; 8. "Excelsior", Pijnacker; 9. "Vlijt en Volharding", Berkel; 10. "Euphonia", Bergen op Zoom; 11. "Harpe Davids", Ridderkerk; 12. Chr. Fanfarecorps "IJselmonde" te IJselmonde; 13. "Crescendo", Zuid-Beijerland; 14. "Prijst God met Geklank der Bazuin", 's-Gravenzande; 15. "Harpe Davids", Maassluis; 16. "Het geklank des Konings", Zwijndrecht; 17. "Crescendo", Rotterdam (Zuid) en 18. Muziekgezelschap "Libertas", Rotterdam.
 

64. S-nummer: S0801aD
Titel: N.V. Stoomboot Maatschappij "Oude Maas"
Auteur:
Samenvatting: Diverse gegevens betreffende N.V. Stoomboot Maatschappij "Oude Maas", waaronder dienstregeling najaarsdienst aanvangende maandag 5 september 1932; foto van een kinderkaart; gegevens van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken; krantenknipsel van het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten over het ongeluk op de Oude Maas met de Stoomboot Oude Maas II en de Rijkspost Stoomboot Zeemeeuw nabij Vlaardingen op 20 januari 1885; door W.J.J. Boot, Amstelveen in 1977 opgemaakt overzicht over de houten raderstoomboot Frederik, Prins der Nederlanden; Oude Maas/Oude Maas no. 1. raderstoomboot; Oude Maas/2/II ijzeren raderstoomboot; Oude Maas I. ijzeren raderstoomboot; Oude Maas III ijzeren schroefstoomboot; Reserve ijzeren schroefstoomboot. N.V. Stoombootdienst "Oude Maas" Zomerdienst, aanvangende donderdag 15 juli 1948, Gewijzigde dienst op woensdag 28 juli 1948. Vertrek van Rotterdam 16.00 uur. 'Gedurende de zomerdienst kunnen de reizigers die diergaarde "Blijdorp" wensen te bezoeken hun toegangsbewijzen met belangrijke reductie op de boot verkrijgen'.
 

65. S-nummer: S2089D
Titel: Oud-Beijerland in sneeuw en ijs
Auteur:
Samenvatting: Overdruk uit het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde, Oud-Beijerland. Persoonlijke beschrijving van het leven in de winter in Oud-Beijerland.
 

66. S-nummer: S2097D
Titel: Ambtenaren Reglement voor de gemeente Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Bepalingen betreffende mensen die, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II door of vanwege de gemeente zijn aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn.
 

67. S-nummer: S2100D
Titel: Reglement der Ned. Herv. Mannenvereeniging op Geref. grondslag "Troffel en Zwaard" te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Reglement van de op 27 mei 1932 opgerichte mannenvereniging.
 

68. S-nummer: S2102D
Titel: Christelijke zangkoren "Excelsior" en "Beijersch jeugdkoor", Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Tekstboekje voor de uitvoering, op woensdag 13 januari 1932, in het lokaal voor de Chr. Volksbelangen op de Bijl.
 

69. S-nummer: S2072D
Titel: L. van Bergen, leerling aan de ambachtsschool voor de Hoeksche Waard te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Avondtekenschool : Rapport Leendert van Bergen, geboren 20 februari 1919 cursus voor electriciŽn 1931/1932; idem, cursus machine-bankwerker 1935/1936 en 1936/1937; ambachtsschool, rapportboekje van Leendert van Bergen, vak smeden-bankwerken, toegelaten april 1932, no. 610. Schooljaar 1932/1933/1933/1934/1934/1935. Getuigschrift ambachtsschool, d.d. 30 maart 1935 betreffende smeden-bankwerken. Getuigschrift avondtekenschool d.d. 28 maart 1936 betreffende vaktekenen voor smeden-bankwerkers.
 

70. S-nummer: S2145D
Titel: R.K. Toneelclub "St. Antonius" ; R.K. Dames-Toneelclub "Inter Nos"
Auteur:
Samenvatting: Programma's; bewijzen van toegang; correspondentie; nota's; kasboekje.
 

71. S-nummer: S2209
Titel: De Zondagsbode voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente in de ringen Oud-Beijerland, Zwijndrecht en IJsselmonde
Auteur:
Samenvatting: Gegevens over kerkdiensten; feuilleton Onder het Kruis; mededelingen; vragen.
Januari 1939 - december 1930.
 

72. S-nummer: S2210
Titel: Zondagsbode Nederduitsche Hervormde Gemeenten in de ringen Oud-Beijerland en Zwijndrecht en IJsselmonde
Auteur:
Samenvatting: Gegevens over kerkdiensten; feuilleton Slimme Lodewijk; mededelingen; vragen.
Januari 1933 - december 1933.
 

73. S-nummer: S2211
Titel: Zondagsbode Nederduitsche Hervormde Gemeenten in de ringen Oud-Beijerland en Zwijndrecht en IJsselmonde
Auteur:
Samenvatting: Gegevens over kerkdiensten; mededelingen; vragen.
Januari 1934 - december 1934.
Laatste exemplaar: 02 - september 1994.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3  

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 april 2022