Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1970-1975     

Aantal gevonden publicaties : 182   (uit: 3119)

Getoond wordt publicatie : 121 t/m 150


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

121. S-nummer: V069
Titel: Archief Herv. Gem. Gouda 5de Jaarverslag 1971
Auteur: Veerman, W.
Samenvatting:
 

122. S-nummer: V076
Titel: Schoorl
Auteur: Goettsch, R.P.
Samenvatting:
 

123. S-nummer: V083
Titel: Deae Nehalenniae
Auteur: Stuart, P.
Samenvatting: Gids bij de tentoonstelling Deae Nehalenniae, de Zeeuwse godin inn de romeinse tijd, romeinse monumenten uit de oosterschelde
 

124. S-nummer: V089
Titel: Een terugblik
Auteur: Naber, J.C.
Samenvatting:
 

125. S-nummer: V090
Titel: Uithangtekens gevelstenen en opschriften
Auteur: Lennep, J. van
Samenvatting: Bijeengebracht door Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw, 128 blz., rijk geïllustreerd met talrijke afbeeldingen en teksten, hardcover ca. 21.5x16cm. Naar de oorspronkelijke editie ca. 1870 uitgeven door Foresta, Groningen ca. 1970.
 

126. S-nummer: S0545b
Titel: Van Swindens Vergelijkingstafels van Lengtematen en Landmaten : deel II
Auteur: Rentenaar, R.
Samenvatting: Van Swindens vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten, deel II.
 

127. S-nummer: S1626
Titel: Nederlands Openluchtmuseum
Auteur: Bos, J.M.; Klijn, E.M.Ch.F.
Samenvatting: Plattegrond, wandelroutes, beschrijving museum gebouwen
 

128. S-nummer: S1678D
Titel: Wat er in Zuid-Beijerland gebeurde tijdens de oorlogsjaren '40 - '45'.
Auteur: Oranjevereniging "Prins Bernhard"
Samenvatting: Boekje is door de Oranjevereniging "Prins Bernhard" te Zuid-Beijerland aangeboden, ter gelegenheid van het 5e lustrum van de bevrijding. Gegevens zijn verstrekt door de heer C. van Brakel, die als verzetsman de oorlogsjaren van nabij heeft meegemaakt. Gaat over verschillende gebeurtenissen, gevechten tussen militairen, luchtgevechten, onderduikers, mensen van de Franse verzetsbeweging en geallieerde vliegers, V.1 die op Zuid-Beijerlands grondgebied terecht zijn gekomen.
 

129. S-nummer: S1708D
Titel: Beknopte beschrijving van het overstromingsgevaar in de Hoeksche Waard
Auteur: Tiggelman, J.A.
Samenvatting: Het verslag beschrijft een inspectietocht en de reden daarvan om uit te kunnen maken wie verantwoordelijk was voor het onderhoud van de dijken en waterwegen en wie bepaalde rechten had op. Door dit verhaal mag ook duidelijk worden waarom de grenzen van het dorp Westmaas zo grillig zijn.
 

130. S-nummer: S1717
Titel: Bij 't barnen van 't gevaar
Auteur: Valkenburg, Rik
Samenvatting: Een herdenkingsboek over de Tweede Wereldoorlog, waarin onder andere het verhaal van J.G. de Zeeuw, die in de Hoeksche Waard woonde. Verder gaat het boek over diverse gebeurtenissen, die zich afspeelden tijdens de oorlog. De Bijbel speelt ook een grote rol bij veel van de gebeurtenissen.
 

131. S-nummer: S1771D
Titel: Een merkwaardig man uit de vorige eeuw
Auteur: Verhoeven, J.L.zn., K.
Samenvatting: Verhalen uit het leven van Pieter Leeuwenburgh W.B.L.zn, geboren te Westmaas op 09 juni 1823.
 

132. S-nummer: S1793
Titel: Interview met drs. J.E. de Rooy, door Jan van Herpen.
Auteur:
Samenvatting: Cassettebandje van een interview met drs. J.E. de Rooy door Jan van Herpen in het programma 't Is Historisch (AVRO) circa 1975.
 

133. S-nummer: S1807D
Titel: Het Verhaal van de historie van de Hoeksche Waard, in het raam van de globale ontstaansgeschiedenis van de lage landen in het westen van Europa.
Auteur: Riel, H. van
Samenvatting: Op 12 april 1973 heeft de heer Van Riel, op een ledenvergadering van Hoeksche Waards Belang in Klaaswaal, een verhaal gedaan van de historie van de Hoeksche Waard.
 

134. S-nummer: S1811aD
Titel: Presentielijst Vergaderingen Federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Presentielijst van de vergaderingen van de Federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard van 25 april 1938 tot en met 19 april 1984.

In het boek is ingeplakt opgenomen: 'Chronologisch overzicht van de feestelijkheden welke worden georganiseerd door de samenwerkende Oranjevereenigingen in de Hoeksche Waard ter gelegenheid van het 40-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin in 1938'.
Een uitgave van de Federatie van Oranjevereenigingen in de Hoeksche Waard in dat jaar.

In dit boekje zijn opgenomen de beknopte programma's van 12 Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard (met op de tweede bladzijde het aantal inwoners per gemeente in de Hoeksche Waard).

Daarnaast bevindt zich in het boek enkele ingeplakte afschriften van brieven over de te houden feestelijkheden.
 

135. S-nummer: S1811bD
Titel: Notulen Federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Notulenboek van de vergaderingen van de Federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard van 25 april 1938 tot en met 13 mei 1980 en 19 april 1984.

In het boek is (net als in de Presentielijst) ingeplakt opgenomen: 'Chronologisch overzicht van de feestelijkheden welke worden georganiseerd door de samenwerkende Oranjevereenigingen in de Hoeksche Waard ter gelegenheid van het 40-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin in 1938'.
Een uitgave van de Federatie van Oranjevereenigingen in de Hoeksche Waard in dat jaar.

In dit boekje zijn opgenomen de beknopte programma's van 12 Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard (met op de tweede bladzijde het aantal inwoners per gemeente in de Hoeksche Waard).

Daarnaast bevindt zich ingeplakt in het boek het 'Programma van de feestelijkheden welke zullen worden georganiseerd door de samenwerkende Oranjevereenigingen in de Hoeksche Waard
ter gelegenheid van den verjaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in 1946'. Hierin zijn opgenomen de beknopte programma's van 14 Oranjeverenigingen en het aantal inwoners per gemeente in 1942.

Ook ingeplakt enkele bladzijden uit het orgaan van De Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland over o.a. de Hoeksche Waardse Federatie en een foto van het bezoek aan Dillenburg in Duitsland.
 

136. S-nummer: S0096b
Titel: Ontwerp-streekplan zuid-holland-zuid
Auteur:
Samenvatting: Beschrijving van de meest gewenste ontwikkeling in het streekplangebied voor een periode van ongeveer 10 jaar.
 

137. S-nummer: S0096c
Titel: Streekplan Zuid-Holland-Zuid
Auteur:
Samenvatting: Beschrijving van de meest gewenste ontwikkeling van het streekplangebied voor een periode van ongeveer 10 jaar.
 

138. S-nummer: S0156eD
Titel: Suiker Unie : Documentaire ter kennismaking
Auteur:
Samenvatting: Geschiedenis van de suikerindustrie in Nederland. Ingesloten brief, d.d. 14 december 1971, van de Coöperatieve Vereniging Suikder Unie U.A., gevestigd te Rotterdam aan de leden.
 

139. S-nummer: S0996D
Titel: Waterschap De Dijkring Hoekse Waard
Auteur:
Samenvatting: Waterschap De Dijkring Hoekse Waard; historische opbouw van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden; beschrijving van de Grote of Zuid-Hollandse Waard (1270-1421) in één alinea; kort overzicht van de taken van het waterschap; met drie kaarten: kaart 1 omgeving toekomstige Hoeksche Waard rond 1400, kaart 2 ontstaan en groei Hoeksche Waard tussen 1400-1900, kaart 3 Waterschap De Dijkring Hoekse Waard.
 

140. S-nummer: S0496bD
Titel: RAPPORT inzake fusieplannen van de veilingen Barendrecht, Fijnaart, Oud-Beyerland, Rotterdam-ZHE, Vierpolders en Zwijndrecht
Auteur:
Samenvatting: Overzicht van al hetgeen aan het fusievoorstel ten grondslag ligt.
 

141. S-nummer: S0047b
Titel: Waterschap "De Dijkring Hoekse Waard" : Verslag over het dienstjaar 1972
Auteur:
Samenvatting: Verslag over het dienstjaar 1972.
 

142. S-nummer: S1874
Titel: Barend de Graaff roman-omnibus: Gebrandmerkt - Een erfenis in de pruikentijd - De vrouw uit 't Wynvat
Auteur: Graaff, Barend de
Samenvatting: Een erfenis in de pruikentijd speelt zich af in de Hoeksche Waard. Liezebette van Wijngaerden heeft angst omdat ze denkt dat ze nooit zo vroom en streng zal worden als haar tante, Steina van Nuchteren uit het smalle renteniershuis aan de Voorstraat in Oud-Beijerland. Wat ze allemaal moet overwinnen en hoe ze uiteindelijk haar geluk vindt.
 

143. S-nummer: S1876D
Titel: 25 jaar Oranje Zwart : Jubileum-nummer
Auteur:
Samenvatting: Programma 25-jarig bestaan en verdere wetenswaardigheden.
 

144. S-nummer: S1879aD
Titel: Tip-in herons : basketbalvereniging
Auteur:
Samenvatting: Maart 1975, derde jaargang nr. 3.
 

145. S-nummer: S1879bD
Titel: Tip-in herons : basketbalvereniging
Auteur:
Samenvatting: Mei 1975, derde jaargang nr. 5.
 

146. S-nummer: S1879cD
Titel: Tip-in herons : basketbalvereniging
Auteur:
Samenvatting: September 1975, derde jaargang nr. 7.
 

147. S-nummer: S1883D
Titel: Kynologenclub "Hoeksche Waard" : Verenigings Orgaan
Auteur:
Samenvatting: Diverse gegevens over activiteiten.
 

148. S-nummer: S1884bD
Titel: Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Mijnsheerenland
Auteur:
Samenvatting: Uitnodiging tot het bijwonen van de kerstavond op 19 december in de Horrekijker.
 

149. S-nummer: S1893D
Titel: Een Sporthal in Mijnsheerenland?!
Auteur:
Samenvatting: Inventarisatierapport met betrekking tot de bouw van een gemeenschapshuis. De opzet hierbij was om te komen tot de oprichting van een multifunctioneel gebouw.
 

150. S-nummer: S1895bD
Titel: Gereformeerde Kerk te Westmaas : afscheid van Ds. A.A. Zwaal
Auteur:
Samenvatting: Orde van dienst bij het afscheid van ds. A.A. Zwaal op zondag 28 mei 1972 om 15.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Westmaas.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 januari 2022