Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1970-1975     

Aantal gevonden publicaties : 182   (uit: 3119)

Getoond wordt publicatie : 91 t/m 120


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

91. S-nummer: S1168D
Titel: Stichting tot behoud van Natuur en Landschap in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Verenigingsnieuws van Hoekschewaards Landschap. Affichte/informatieblad. Uitgave winter '75/76. (2x)
 

92. S-nummer: S1279
Titel: Antiek, tijdschrift voor liefhebbers van oude kunst en kunstnijverheid, april 1972
Auteur:
Samenvatting: Tijdschrift, voorblad gedeelte oude kaart Hoeksche Waard
 

93. S-nummer: S1289D
Titel: Spiegel historiael, december 1971
Auteur:
Samenvatting: Artikel over de st. Elizabethsvloed 1421
 

94. S-nummer: S1366D
Titel: Jaarfeest CJV 's-Gravendeel, 1970
Auteur:
Samenvatting: Jaarfeest CJV 's-Gravendeel, 1970
 

95. S-nummer: S1377D
Titel: Werkboek voor de jeugd, Piershil 1525 - 1975
Auteur:
Samenvatting: Werkboek voor de jeugd, Piershil 1525 - 1975
 

96. S-nummer: S1488
Titel: Trams en tramlijnen, de Rotterdamse paardetrams
Auteur: Kaper, H.P.; Veen, J.H.S.M.
Samenvatting: De Rotterdamse paardetrams
 

97. S-nummer: S1537D
Titel: Geschiedenis van het pand West-Voorstraat 14
Auteur: Doolaard, P.G.
Samenvatting: Weinigen zullen weten en alleen de ter zake deskundigen zullen vermoeden, dat we hier te doen hebben met een volgens het middeleeuws principe van houtskeletbouw opgebouwd pand. De heer Doolaard is als architect betrokken geweest bij de verbouw en het herstel van het pand gedurende de periode augustus 1970 tot en met 1971 en daardoor in staat een nader onderzoek in te stellen naar de bouwgeschiedenis.
 

98. S-nummer: S0559
Titel: Kent u ze nog ... de Numansdorpers : waarin ook afbeeldingen uit Middelsluis en Schuring
Auteur: Bos, A.C.; Stehouwer, A.J.
Samenvatting: Numansdorp in vroeger tijden. In 1793 schreef L. van Ollefen in deel X van "De Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver: over Numansdorp: In 't Land van STREIEN, dat op schoone Dorpen roemt, Wordt BUITENSLUIS een pronk genoemd.
 

99. S-nummer: S0549
Titel: Heinenoord in oude ansichten
Auteur: Spruit-Boer, S.C.
Samenvatting: Heinenoord in oude ansichten.
 

100. S-nummer: S0550
Titel: Kent u ze nog ...de Heinenoorders : waarin afbeeldingen uit Heinenoord, Blaaksche Dijk, Goidschalxoord en Kuipersveer
Auteur: Vuure, A.C. van
Samenvatting: Heinenoord in oude ansichten. KENT U ZE NOG is een reeks die de mensen-van-toen in een bepaald dorp of een bepaalde stad centraal stelt, in de periode die wij eveneens aanduiden als "grootvaders tijd" (circa 1880 - 1940).
 

101. S-nummer: S0547a
Titel: 's-Gravendeel in oude ansichten
Auteur: Bom, Barend van der
Samenvatting: 's-Gravendeel in oude ansichten.
 

102. S-nummer: S0547b
Titel: 's-Gravendeel in oude ansichten, deel 2 : waarin afbeeldingen van 's-Gravendeel, Schenkeldijk en De Wacht
Auteur: Bom, Barend van der
Samenvatting: 's-Gravendeel in oude ansichten. IN OUDE ANSICHTEN, een serie boekjes waarin ordt vastgelegd hoe een bepaalde plaats er uitzag in "grootvaders tijd", dat wil zeggen: in de periode die ligt tussen ongeveer 1880 en 1925.
 

103. S-nummer: S0548
Titel: Kent u ze nog ... de 's-Gravendelers
Auteur: Bom, Barend van der
Samenvatting: 's-Gravendeel in oude ansichten. Er is getracht te voldoen aan het verzoek van de uitgeefster om voorkeur te willen verlenen aan groepsfoto's en aan afbeeldingen van personen die op het dorp een algemene bekendheid genoten.
 

104. S-nummer: S0554
Titel: Klaaswaal in oude ansichten
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Klaaswaal in oude ansichten. Als oudste der beide heerlijkheidsdorpen van Cromstrijen, Klaaswaal en Numansdorp, is Klaaswaal, ondanks zijn centrale ligging in de Hoeksche Waard, in de loop der eeuwen in zijn groei toch wat achtergebleven bij Numansdorp, gezegd "de Buitensluis".
 

105. S-nummer: S0555a
Titel: Maasdam in oude ansichten : waarin ook opgenomen afbeeldingen van Cillaarshoek en Sint Anthoniepolder
Auteur: Regt, N. de
Samenvatting: Maasdam in oude ansichten.
 

106. S-nummer: S0556
Titel: Mijnsheerenland in oude ansichten
Auteur: Waller-de Wolff, N.
Samenvatting: Mijnsheerenland in oude ansichten. Mijnsheerenland, reeds genoemd in een boek van Van Ollefen (1793) met de woorden: MIJNSHEERENLAND mag NeÍrlands kroon Als met een edlen paerel sieren: Zijn vruchtb're grond geeft ruime stof Tot NeÍrlands uitgebreiden lof.
 

107. S-nummer: S0557
Titel: Numansdorp in oude ansichten
Auteur: Stehouwer, A.J.
Samenvatting: Numansdorp in oude ansichten. Voor het eerst is melding gemaakt van het ontstaan van Numansdorp op 16 juli 1492. Maximiliaan van Oostenrijk geeft aan zijn eerste secretaris, mr. Gerard Numan, in altijddurende erfpacht uit, de gronden, de wateren en de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen.
 

108. S-nummer: S0560a
Titel: Oud-Beijerland in oude ansichten
Auteur: Schipper, J.
Samenvatting: Oud-Beijerland in oude ansichten. Kennismaking met Oud-Beijerland, zoals het er tussen de jaren 1890-1925 heeft uitgezien.
 

109. S-nummer: S0560b
Titel: Oud-Beijerland in oude ansichten deel 2
Auteur: Schipper, J.
Samenvatting: Oud-Beijerland in oude ansichten. Zoals overal het geval is, heeft ook in Oud-Beijerland de tijd niet stil gestaan; ook hier is in de na-oorlogse jaren veel, bijzonder veel veranderd.
 

110. S-nummer: S0561
Titel: Kent u ze nog ... de Oud-Beijerlanders
Auteur: Blok, W.
Samenvatting: Boekje met tal van groepsfoto's van Oud-Beijerlanders.
 

111. S-nummer: S0562
Titel: Piershil in oude ansichten
Auteur: Hart, M.A. 't
Samenvatting: Piershil in oude ansichten. Piershil was eertijds (1246) een eilandje, genaamd "Gramina Ever Ockers". Het was een onbedijkt grasland, maar het werd toch al bewoond. Er waren enige hoogten, welke onder de naam van "hillen", dienden om daarop woningen te bouwen voor veewachters die in de zomer het toezicht hadden op de koeien en schapen en in de herfst ganzenlijnen trokken tot het vangen van vogels. EŽm vam die veewachters heette Piet, vandaar de naam Piershil.
 

112. S-nummer: S0563
Titel: Puttershoek in oude ansichten
Auteur: Es van der Have, C.L. van
Samenvatting: Puttershoek in oude ansichten.
 

113. S-nummer: S0565
Titel: Kent u ze nog ... de Puttershoekers
Auteur: Es van der Have, C.L. van
Samenvatting: Puttershoek in oude ansichten. Als gevolg van de watersnoodramp van 1953 werd ten behoeve van de dijkverbetering, in de jaren 1965/66 een groot deel van de oude dorpsbebouwing in Puttershoek afgebroken. Hierdoor veranderde het vertrouwde dorpsbeeld van vroeger zů ingrijpend, dat zelfs zij die het goed hebben gekend moeite hebben om daarvan een duidelijke voorstelling te maken.
 

114. S-nummer: S0566
Titel: Strijen in oude ansichten
Auteur: Herweijer-Troost, M.M.
Samenvatting: Strijen in oude ansichten.
 

115. S-nummer: S0567
Titel: Zuid-Beijerland in oude ansichten
Auteur: Bos, A.C.
Samenvatting: Zuid-Beijerland in oude ansichten. Ten zuiden van de in 1557 bedijkte polder Oud-Beijerland lagen, tegen de Zuidzijdse- en Klaaswaalsedijk, de Zuidergorzen. Ze werden door het water de Borrekeen van de nog zuidelijker gelegen plaat den Hitsert gescheiden. Deze plaat werd op het laatst van de zestiende eeuw door de toenmalige eigenaresse van de heerlijkheid Beijerland, Sabina van Egmond, in bezit genomen. Ook de Staten van Holland en West-Friesland meenden er hun rechten op te kunnen laten gelden en legden er beslag op. Bij accoord tussen beide partijen van 22 februari 1606 werd de plaat aan Sabina teruggegeven.
 

116. S-nummer: A154
Titel: Onze voorouders en hun werk
Auteur:
Samenvatting: Inhoud:
- Genealogische gevolgen van het handelsverkeer over de Maas tussen Zuid-Limburg (vooral Eysden) en Holland (vooral Dordrecht) in de 15e, 16e en 17e eeuw door Th.G.A. Bos;
- Genealogie en de zeemacht: enige opmerkingen en suggesties door Ph.M. Bosscher;
- De betekenis van de Noordbrabantse notariŽle archieven voor genealogisch onderzoek door J.A. ten Cate;
- Goud- en zilversmeden door K.A. Citroen;
- Een postmeester door J.A. Everdijk;
- Boekdrukkers, boekverkopers en boekbinders van 1600-1900 door A.W. Haks;
- Goudleermakers en de ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse behangselpapiermakers door J.T. van der Ham;
- Beroepsnamen door B.J. Hekket;
- De tabak en de joden door J.J. Herks;
- Glasblazers, hun familienamen, afkomst en werk door E. Heupers;
- "Gevonden op de Princegracht" door A.C. Hofmann-Allema en P.J.M. Wuisman;
- Chirurgijns door L.J. Hut;
- Wie en wat waren onze belastingambtenaren? door P.A. van de Kamp;
- Het pijpmakersgilde te Gouda door S. Laansma;
- Een arme man en zijn rijke betovergrootmoeder door G.L. Meesters (Plomp);
- De provincie Groningen en haar eerste predikanten door O.D.J. Roemeling;
- Dirk Pietersz. Abbestee, grondlegger van een school van kaarttekenaars en opzieners van 's lands werken in de kop van Noord-Holland door H. Schoorl;
- Een steigerend (Bles-) paard door W. de Vries;
- Veronderstelling en bewijs in de genealogie door R.F. Vulsma;
- Het begin van het onderzoek door R.F. Vulsma;
- Hoe vind ik iets over de apotheker door D.A. Wittop Koning.
 

117. S-nummer: V023
Titel: Dordtse gevels spreken
Auteur: Walson, Chr. J.
Samenvatting: Gevelstenen, uithangtekens en gevelemblemen
 

118. S-nummer: V063
Titel: Tafel op de resolutieboeken van Ooltgensplaat en Den Bommel 1593 - 1810 met zaakindex
Auteur:
Samenvatting: Historisch Seminarium van de Universieteit van Amsterdam studiejaar 1974/1975 provinciale inspestie der archieven in Zuid-Holland
 

119. S-nummer: V064
Titel: Tafel op de resolutieboeken van Oude-Tonge 1701 - 1810
Auteur:
Samenvatting: Historisch Seminarium van de Universieteit van Amsterdam studiejaar 1974/1975 provinciale inspestie der archieven in Zuid-Holland.
 

120. S-nummer: V065
Titel: Inventaris van de archieven van de gemeente Oost-Flakkee
Auteur: Meyerink, W.J.; Vrolijk, P.F.A.
Samenvatting: Provinciale inspectie der archieven in zuid-Holland Ooltgensplaat, Den Bommel en Oude-Tonge
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 oktober 2020