Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1970-1975     

Aantal gevonden publicaties : 182   (uit: 3119)

Getoond wordt publicatie : 151 t/m 180


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

151. S-nummer: S1895bD
Titel: Gereformeerde Kerk te Beekbergen : intrededienst van Ds. A.A. Zwaal
Auteur:
Samenvatting: Liturgie voor de intrededienst van ds. A.A. Zwaal in de Gereformeerde Kerk te Beekbergen op zondag 11 juni 1972, daaarvoor predikant in Westmaas.
 

152. S-nummer: S1897D
Titel: Aubade - 25 jaar Vorstin - Ned. Herv. Kerk
Auteur:
Samenvatting: Programma 03 september 1971 bij de Ned. Herv. Kerk te ? : Wilhelmus van Nassouwe - Wij willen Holland houen - Toen den Hertog Jan kwam varen - In een blauw geruiten kiel - Heb je wel gehoord van de Zilveren vloot; 25 jaar Vorstin dat is groot feest voor de Koningin: We gunnen haar een fijne dag enz. "Aubade" : Wilhelmus van Nassauwen - Heb je wel gehoord van de Zilvervloot - Zeg ken jij de mosselman - mars door Mastlands Fanfare - In Holland staat een huis - Toen Hertog Jan kwam varen - Onlangs op een dreinerige middag - Wilt heden nu treden voor God, den Here.
 

153. S-nummer: S1904D
Titel: Carnavalsvereniging "De Brijhappers" te Westmaas
Auteur:
Samenvatting: Uitnodigingen aan de heer en mevrouw Tuik d.d. 30 - 01 - 1972 betreffende een carnavalsavond op 11 - 02 - 1972; d.d. 06 - 11 - 1972 betreffende het Prinsenbal op 11 - 11 - 1972 en 27 - 11 - 1972 betreffende de Bingo-avond op 02 - 12 - 1972.
 

154. S-nummer: S1910D
Titel: Gemeenschapsgebouw te Mijnsheerenland
Auteur:
Samenvatting: Door het gemeentebestuur en de stichting centrumvoorzieningen aangeboden feestavond en -middag, bij de heropening van het gebouw.
 

155. S-nummer: S1911D
Titel: Afscheid/installatie van burgemeesters
Auteur:
Samenvatting: Afscheid op 27 augustus 1971 van burgemeester A. Schreuder i.v.m. zijn benoeming tot burgemeester van Gorinchem; installatie op 18 februari 1972 van mevrouw G.J. van den Bosch-Brethouwer als burgemeester van Puttershoek; installatie op 19 maart 1976 van de heer K.D. Dorsman als burgemeester van Oud-Beijerland; installatie op 04 december 1971 van burgemeester M. Visser te Klaaswaal; installatie op 06 november 1979 van de heer B.J. Korstanje als waarnemend burgemeester van Klaaswaal. Dankbetuiging d.d. september 1971 door de heer B. Kolbach ter gelegenheid van zijn benoeming tot burgemeester der gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland en Piershil.
 

156. S-nummer: S1164cD
Titel: De Nederlandse Christen Vrouwen Bond : afdeling Mijnsheerenland/Westmaas
Auteur:
Samenvatting: Op 10 december 1975 in gebouw "Concordia" te Westmaas gehouden adventsbijeenkomst met kerstspel "De jeugd van Bethlehem".
 

157. S-nummer: S1916D
Titel: Monumentenjaar 1975 : programma met de leerlingen der scholen
Auteur: Tiggelman, J.A.
Samenvatting: Informatie voor onderwijskrachten over de monumenten.
 

158. S-nummer: S1917D
Titel: NOTA Woningbouw Gemeente Westmaas : November 1977
Auteur:
Samenvatting: Beleidsplan betreffende de woningbouw in de gemeente Westmaas.
 

159. S-nummer: S1921D
Titel: Na Lang Streven - Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Programma van de op 8 en 15 november 1975 gehouden uitvoering en Bewijs van toegang voor de uitvoering op 21 januari 1978 in Zaal Koster te Klaaswaal.
 

160. S-nummer: S0377aD
Titel: Welkom in Piershil! : 450-jarig bestaan
Auteur:
Samenvatting: Artikel over Vele festiviteiten (14 t/m 21 juni) in kader jubileum; Hele week exposities, lunapark en feesthal; Geschiedenis van 450 jaar Piershil "Een lieflijk bloemtjen" "Dorp moet leefbaar gehouden worden" Leerlingen actief in feestweek; Inwoners in historische kleding; in De Hoeksewaard van donderdag 12 juni 1975. Foto van molen, de heer A. Verhorst en bewoners in klederdracht.
 

161. S-nummer: V096
Titel: Zorg voor het Familie Archief
Auteur: Polak-de Booy, E.P.
Samenvatting: Werkmethode, verzorging, gebruik, registratie.
 

162. S-nummer: V097
Titel: Searching for your ancestors in the Netherlands
Auteur: Wijnaendts van Resandt, W.
Samenvatting: The most important archives in the Netherlands.
 

163. S-nummer: V108
Titel: Over Cartografie
Auteur: Michels, F.W.; Brummer, G.E.K.
Samenvatting: Boek is uitgegeven in opdracht van Grolsche Bierbrouwerij N.V. Vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone.
 

164. S-nummer: S1888dD
Titel: Een Sporthal in Mijnsheerenland?!
Auteur:
Samenvatting: Door de stichting uitgebracht rapport ter voorbereiding van de bouw van een gemeenschapshuis voor Mijnsheerenland en Westmaas.
 

165. S-nummer: V117
Titel: De Folkloristische Heraldiek in opmars.
Auteur: Kits Nieuwenkamp, Dr. H.W.M.J.
Samenvatting: Rede uitgesproken bij de installatie van effectief led van de Europese Akademie voor Genealogie en Heraldiek. Verhandeling over huis- en familiekunde.
 

166. S-nummer: V123
Titel: Nederlandsche Familiewapens : met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieŽn, enz.
Auteur: Kits Nieuwenkamp, Dr. H.W.M.J.
Samenvatting: Bespreking van talrijke familienamen, vele met een afbeelding van hun familiewapen.
 

167. S-nummer: S0934aD
Titel: 90 jaar "Harmonie", kalender, 1972
Auteur:
Samenvatting: 90 jaar "Harmonie" kalender met 6 foto's van de muziekvereniging Harmonie te Oud-Beijerland, uitgegeven in 1972.
 

168. S-nummer: S1929aD
Titel: Plakboek Tuik No. 1
Auteur:
Samenvatting: Plakboek met krantenknipsels van W. Tuik
 

169. S-nummer: V140
Titel: Fahnen und Flaggen
Auteur: Evans, Idrisyn Oliver
Samenvatting: Fahnen und Flaggen wil de lezer laten weten dat deze ook iets zeggen over de geschiedenis, de leiders en burgers van het land. Vlaggen zijn een belangrijk onderdeel van de heraldiek.
 

170. S-nummer: V188
Titel: Genealogie van het Vorstenhuis Nassau
Auteur: Dek, A.W.E.
Samenvatting: Opgedragen aan (destijds) prins Willem-Alexander, telg uit de 24e generatie van het geslacht dat voortkwam uit Dudo, graaf van Laurenburg, die leefde omstreeks 1090. Behandeling van de oudste generaties, de takken van de Ottose linie en de bastaardtakken, afgewisseld met vele tientallen reproducties.
 

171. S-nummer: V189
Titel: De wapenboeken der Gelderse-Overijsselse Studenten verenigingen
Auteur: Schutte, Mr. O.
Samenvatting: Het bij elkaar uitgeven van de wapenboeken geeft een vrij compleet beeld van de sociale bovenlaag van de drie gewesten. De index in Spaans - Frans - Engels - Nederlands - Hebreeuws - Grieks - Latijn en Italiaans.
 

172. S-nummer: S0578cD
Titel: N.V. Rotterdamse Tramweg Maatschappij : dienstregeling geldig van 26 mei 1974 af
Auteur:
Samenvatting: OfficiŽle reisgids, datum van ingang: 26 mei 1974.
 

173. S-nummer: S1974fD
Titel: Christelijke Gemengde Zangvereeniging "Korach" te Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: 90-jarig jubileumconcert in de Ned. Hervormde Kerk te Oud-Beijerland.
 

174. S-nummer: S2022bD
Titel: Brochure inzake watersport in Oud-Beijerland
Auteur:
Samenvatting: Door allerlei ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente Oud-Beijerland, met name door het bestemmingsplan Centrum, heerst er bij de watersportvereniging "Het Spui" een groeiend onbehagen. Een werkgroep heeft een aantal aspecten ten aanzien van het functioneren van de watersportvereniging binnen het bestemmingsplan onderzocht en weergegeven in de brochure.
 

175. S-nummer: S2054D
Titel: De Thomaskerk : van Paaltje tot Puntje
Auteur: Vernie, L.N.
Samenvatting: Verslag van de bouw van de Thomaskerk te Oud-Beijerland.
 

176. S-nummer: S0645aD
Titel: Ned. Herv. Diaconieschool "Eben-Haezer", Klaaswaal
Auteur:
Samenvatting: Brief aan alle ouders, oud-medewerker/sters, oud-bestuursleden en belangstellenden over de opening van de nieuwe school voor Chr. Basisonderwijs aan de Berkenlaan te Klaaswaal op 19 sept 1973.
 

177. S-nummer: S2105aD,bD
Titel: Receptiealbum
Auteur:
Samenvatting: Album met foto's en handtekeningen van degenen die afscheid kwamen nemen van de heer J. Aantjes als burgemeester van Oud-Beijerland, tijdens de op 14 augustus 1975 gehouden receptie.
 

178. S-nummer: S2118D
Titel: De Waardse natuur in
Auteur: Preesman, Leen
Samenvatting: Diverse stukjes over de flora en fauna van de Hoeksche Waard, gepubliceerd in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten. Het eerste artikel is van 23 mei 1975 tot en met 03 maart 1977. Het laatste artikel is van 15 oktober 1977.
 

179. S-nummer: S2123
Titel: Rivieren, dijken, polders en overzetveren : een eenvoudig boekje over eenvoudige genoegens
Auteur: Visser-Ameling, Meta de
Samenvatting: Met het boek heeft de schrijfster vooral een pleidooi willen houden voor het oorspronkelijke, het rustige, het eenvoudige, dat verloren en vergeten dreigde te raken. Het boek bevat 20 fietsroutes.
 

180. S-nummer: S0074aD
Titel: Ons drinkwater in de stroom van de tijd
Auteur: Leeflang, ir. K.W.H.
Samenvatting: Boek over de geschiedenis van de drinkwatervoorziening. De ontwikkeling tot het einde van de negentiende eeuw. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging van exploitanten van waterleidingsbelangen in Nederland (VEWIN). Met brief van VEWIN d.d. 15 mei 1974. Op blz. 178 de conclusie, dat als enige geschikte plaats voor de vestiging van een nieuw nevenbedrijf met spaarbekken het onder de gemeente Oud-Beijerland, op de splitsing van Oude Maas en Spui gelegen eiland 'De Berenplaat' in aanmerking kwam. Op 1 oktober 1959 nam de Gemeenteraad van Rotterdam een dienovereenkomstig voorstel aan.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 oktober 2021