Homepage MHW Boeken MHW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1970-1975     

Aantal gevonden publicaties : 181   (uit: 3102)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. S-nummer: S0007
Titel: De R.T.M. op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
Auteur: Dijkers, Drs. A.
Samenvatting: Geschiedenis van de RTM op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Deel VII van de uitgaven van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen.
 

2. S-nummer: S0013
Titel: Ruimtelijke structuren voor Zuid-Holland
Auteur:
Samenvatting: Studie ter voorbereiding van een structuurschets voor Zuid-Holland. Met bijlagen. 7.1 Demografische oriŽntatie. 7.2 Enkele aspecten van milieubescherming.
 

3. S-nummer: S0014D
Titel: Uitgangspunten en doeleinden voor het intergemeentelijk structuurplan Heinenoord, Mijnsheerenland, Westmaas
Auteur: Sluijs, J.F.; Vogelzang, D.S.B.; Wiegersma, L.W.
Samenvatting: Uitgangspunten en doeleinden structuurplan Heinenoord, Westmaas en Mijnsheerenland. Bijlage: Mogelijkheden en beperkingen van dorpsuitbreiding.
 

4. S-nummer: S0012D
Titel: Externe invloeden op de streekplannen Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Externe invloeden op de streekplannen Hoeksche Waard. Planologische werkgroep begeleidingscommissie Hoeksche Waard.
 

5. S-nummer: S0059
Titel: Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland 1875 -1975
Auteur: Gouw, J.L. van der; Velzen, A.J.M. van; Clerq, Peter R. de; Terluin, G.
Samenvatting: Enige opstellen over Provinciale Waterstaat. Voorwoord door M. Vrolijk, commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland. Op pagina 102 foto uit 1954 van de Barendrechtsche brug met aan de linkerzijde de trambaan en een latere foto, gemaakt na het slopen van de brug.
 

6. S-nummer: S0087
Titel: Het Eiland IJsselmonde zoals het was 1900 - 1940
Auteur: Rijkhoek, J.
Samenvatting: Historische foto's IJsselmonde; Barendrecht; Heerjansdam; Hendrik-Ido-Ambacht; Poortugaal; Rhoon; Ridderkerk; Bolnes; Rijsoord; Slikkerveer; Rotterdam Linker Maasoever, Hoogvliet, Pernis, IJsselmonde; Zwijndrecht. In de inleiding, door F. Jorissen, wat gegevens over bisschoppen van Utrecht; de Hoekse- en Kabeljauwse twisten; Jonker Frans- Spaans garnizoen in Barendrecht; Geuzen; klooster in Kijfhoek; industrialisatie; heer Jan van Rosendael; Machteld van Barendrecht.
 

7. S-nummer: S0088
Titel: Gemeentelijk jaarboek 1971
Auteur:
Samenvatting: Organisatie en werkzaamheden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 

8. S-nummer: S0093D
Titel: Verbetering van de Dordtsche Kil vanaf het Mallegat tot in het Hollandsch Diep
Auteur:
Samenvatting: Verbeteringen voor de binnenscheepvaart voor de Dordtsche Kil. Onder de gemeenten Dordrecht, 's-Gravendeel en Strijen.
 

9. S-nummer: S0011aD
Titel: Voorlopig rapport voor het streekplan Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Voorlopig rapport voor het streekplan Hoeksche Waard. Foto vrachtwagen en personenauto richting Heinenoordtunnel.
 

10. S-nummer: S0011bD
Titel: Definitief rapport voor het streekplan Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Definitief rapport voor het streekplan Hoeksche Waard
 

11. S-nummer: S0041D
Titel: De afscheiding in de Hoekse Waard, uit: Kerkhistorische Kroniek
Auteur: Stoppelenburg, H.M.
Samenvatting: Over de afscheiding in de Hoeksche Waard in 4 delen: (I) 's -Gravendeel in Kerkhistorische Kroniek No. 3, 7e jaargang, januari 1971 , (II) in No. 4, 7e jaargang, april 1971, (III) Beijerland en (IV) overige plaatsen. Van de laatste twee delen is geen nadere aanduiding vermeld.
 

12. S-nummer: S0043D
Titel: Hoekse Waard, let op uw saeck : zo ging dat in het verleden en zo gaat dat nu nog!
Auteur: Idenburg, Rienk
Samenvatting: Havenontwikkelingen en gevolgen voor de Hoeksche Waard.
 

13. S-nummer: S0044D
Titel: De Hoeksche Waard
Auteur: Allewijn, M.
Samenvatting: Historie en toeristische rondrit Hoeksche Waard.
 

14. S-nummer: S0045D
Titel: Gezond water Gezond leven
Auteur:
Samenvatting: Voorlichting over waterbeheer.
 

15. S-nummer: S0057aD
Titel: Waterschappen in Nederland
Auteur:
Samenvatting: Informatie over taken en bevoegdheden van de waterschappen. Kaartje met schietvakken met data voorjaarsschouw.
 

16. S-nummer: S0074D
Titel: Ons dagelijks water
Auteur:
Samenvatting: Verschillende methoden voor productie van drinkwater.
 

17. S-nummer: S0099D
Titel: Advies over de ontwikkeling van Zuidwest-Nederland
Auteur:
Samenvatting: Advies uitgebracht - 30 december 1970 - aan de Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken.
 

18. S-nummer: S0100iD
Titel: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1970
Auteur:
Samenvatting: Instituut stad en landschap van Zuid-Holland, jaarverslag 1970.
 

19. S-nummer: S0107D
Titel: Rijnmond als deel van de randstad
Auteur:
Samenvatting: Informatie over Rijnmond als deel van de randstad.
 

20. S-nummer: S0105
Titel: De Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland
Auteur:
Samenvatting: Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland; Rotterdam (uitbreiding~); Hoekse Waard (stedelijke functie van ~); openbaar vervoer; inrichtingsplan (landschappelijk ~); inwonertal; Hoekse Waard (zeehaventerrein in ~); infrastructuur; "Oude Land van Strijen"; agglomeratie; industrie; Haringvliet; natuurbescherming; Tiengemeten (luchthaven op ~); huisvesting; migratie; werknemers (buitenlandse ~).
 

21. S-nummer: S0112D
Titel: Een Eiland in de delta
Auteur:
Samenvatting: Tentoonstelling in het Historisch Museum te Rotterdam. Tentoonstelling maart-april 1973.
 

22. S-nummer: S0113D
Titel: Ontwerp streekplan Zuid-Holland-Zuid
Auteur:
Samenvatting: Ontwerp streekplan Zuid-Holland-Zuid, Eiland van Dordrecht, Zwijndrechtse Waard, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.
 

23. S-nummer: S0116
Titel: De Kleuren van Zuidwest-Nederland, visie op milieu en ruimte
Auteur:
Samenvatting: Kleuren van Zuidwest-Nederland, visie op milieu en ruimte; biologische rijkdommen; culturele rijkdommen in de landschappen, kwaliteit van het water; kwaliteit van de atmosfeer; economische groei, zeehavens en havenindustrieŽn; demografische ontwikkeling en werkgelegenheid; ruimtelijke ordening.
 

24. S-nummer: S0170D
Titel: Sociaal economische aspekten van het agrarisch bedrijfsleven in de Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Sociaal economische aspekten van het agrarisch bedrijfsleven in de Hoeksche Waard.
 

25. S-nummer: S0180a
Titel: De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden
Auteur: Baars, C.
Samenvatting: De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden (met uitgebreide woordenlijst); bedijking (kosten -, onderhoud -); grond (verkaveling -, bezit -; prijzen -, verwerving -, dijkwerkers); gewassen (opbrengst -, verkoop -); landbouwbedrijf (grootte -, rentabiliteit); Maximiliaan van Oostenrijk; Maria van BourgondiŽ; Cornelis van Dorp; Graaf van Egmond; Sabina van Beijeren; erfpacht; tiendrechten; arbeidskrachten (organisatie -, knechten -, losse -); adel; stedelijk patriciaat; pachtprijzen; naasting (recht van -); landerijen (verkoop); schuren (Vlaamse -); veestapel; runderpest; dorpsfeesten; inhoudsmaten; belastingen.
 

26. S-nummer: S0181
Titel: Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de zeventiende en achttiende eeuw
Auteur: Baars, C.
Samenvatting: Verslag (in A.A.G. Bijdragen 19 van de Afdeling Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool Wageningen) van het onderzoek van de schrijver naar boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksche Waard. Het verslag bevat een beschrijving van 4 landbouwbedrijven, waarvan veel gegevens afkomstig zijn uit notariŽle boedelrekeningen.

Opgenomen zijn gedetailleerde financiŽle gegevens, bijzonderheden over de structuur van de bedrijven en de bedrijfsvoering, de verwerving, belegging en het rendement van het kapitaal en de huisvesting, de leefwijze van het gezin en de kosten daarvan.

De landbouwbedrijven en de beschreven periode:
1. Erven Cornelis Pietersz Radesteijn van 1674 tot 1677
2. Erven Jacob Herweijer van 1763 tot 1772
3. Erven Bastiaan Bouwensz Groeneweg van 1789 tot 1795
4. Erven Ary Monster van 1795 tot 1805
 

27. S-nummer: S0201
Titel: Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966
Auteur: Balen-Chavannes, A.E. van
Samenvatting: Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966, index op literatuur over gewestelijke, regionale en plaatselijke geschiedenis. In doos bevindt zich S0201 met begeleidende brief van de Stichting Culturele Raad van Zuid-Holland d.d. 24 januari 1968 No. 68.143 aan drs. J.E. de Rooij: bibliografie Zuid-Holland, te weten 1. Algemeen - 2. Streken - 3. Steden en Dorpen (2 bundels).
 

28. S-nummer: S0204aD
Titel: Subsidiebeleid Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Subsidiebeleid Hoeksche Waard.
 

29. S-nummer: S0204bD
Titel: Museum concerten Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Museum concerten Hoeksche Waard. (2x)
 

30. S-nummer: S0204cD
Titel: Rapport culturele leven Hoeksche Waard
Auteur:
Samenvatting: Rapport culturele leven Hoeksche Waard.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 oktober 2021